Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                                Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 380
Løgs - Løwe
 

Løgstør Klædefabrik A/S.

Grundl. d. 1. nov. 1865 som, farveri af Andreas Mathiasen (f. 1827, d. 1890).

I 1901 omdannet til et interes­sentskab, bestående af Vilh. Mathiasen (f. 1876), Jørgen Mathiasen (f. 1870, d. 1934) og Johan Mathiasen (f. 1872, d. 1935).

Efter Jør­gen Mathiasen's død i 1934 og Johan Mathia­sen's død i 1935 fortsatte enkerne Gertrud og Hansine Mathiasen sammen med Vilh. Mathia­sen.

Aktieselskabet fra 1948 med ovennævnte Vilh. Mathiasen og Holger Mathiasen (f. 1905) som direktører.

Adresse: Løgstør

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Løgstør Kulkompagni ved Laurits Møller.

Grundl. d. 21. jan. 1847 af I. C. Møller (f. 1818, d. 1878).

Indehaver (siden 1949): Laurits Møl­ler (f. 1913).

Adresse: Østre Havn, Løgstør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Løgstør Læderhandel.

Grundl. ca. 1864 af Wil­helm Müller.

Indehaver (siden 1949): Peter S. Iversen (f. 1897).

Adresse: Søndergade 5, Løgstør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Løgstør Tømmerhandel.

Grundl. i slutningen af det 18. årh. af Sander Torup (f. 1752, d. 1812), som kolonial-, korn- og foderstofforret­ning samt skibshandel.

I 1885 udskiltes træ­lastafdelingen under firmanavnet Løgstør Tømmerhandel.

Nuværende indehavere: Jacob Møller (f. 1883), I. J. Kold (f. 1893) og E. Led (f. 1884).

Adresse: Skolegade 29, Løgstør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Løgumkloster Bank A/S.

Grundl. d. 1. febr. 1887.

Bestyrelsens formand er apoteker Jacob Kjems (f. 1878).

Direktør (siden 1944): Laust Lausten (f. 1903).

Adresse: Løgumkloster.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Løgumkloster Bogtrykkeri.

Grundl. d. 21. aug. 1909 af Peter B. Bahnsen (f. 1868), der stadig er indehaver af trykkeriet.

Adresse: Markledgade 141, Løgumkloster.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Løgumkloster Møbelfabrik.

Grundl. d. 1. nov. 1902 af Emil Holdt (f. 1876).

Den 1. april 1950 overtaget af svigersønnen, Peter Christiansen (f. 1921).

Adresse: Løgumkloster.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. P. Løkke & Søn, urmagerforretning.

Grundl. i 1888 af S. P. Løkke (f. 1867, d. 1939).

Inde­haver (siden 1940): fru Rigmor Biørnsbæk­-Olsen (f. 1907).

Adresse: Nørregade 5, Frederiksværk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Løkken Apotek.

Oprettet d. 21. aug. 1884.

Apo­tekets første indehaver var A. F. Nansen.

Inde­haver (siden 1944): Th. V. Knap (f. 1890).

Adresse: Løkken.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Lønberg, grosserer, herreekviperingshan­del, militærartikler.

Grundl. d. 1. sept. 1900 af Carl Lønberg (f. 1876, d. 1941).

Overtaget af sønnen Kjeld Lønberg (f. 1910). 

Adresse: Gothersgade 115, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. F. G. Lønholdt, blikkenslager-, gas- og vand­mesterfirma.

Grundl. do. 25. april 1861 af Carl Frederik Gottlieb Lønholdt (f. 1834, d. 1913), som var den sidste, der havde borgerskab som blytækkermester i Danmark.

I 1911 overdrog han forretningen til sin søn, den nuværende in­dehaver, Carl Ferdinand Georg Lønholdt (f. 9, juli 1880).

Adresse: Studiestræde 14, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ferd. H. Lørup & Søn, isenkramforretning.

Grundl. d. 19. april 1879 af Ferd. H. Lørup (f. 1,855, d. 1927) og H. Georg Holst under firma­navnet Lørup & Holst.

I 1882 udtrådte Holst af firmaet og etablerede sig under eget navn, medens Lørup fortsatte det tidligere firma i sit navn.

I 1920 optoges sønnen, den nuvæ­rende eneindehaver, Knud Thorvald Lørup (f. 1890) i forretningen, der fortsatte under det nuværende firmanavn, og samme år udtrådte Ferd. H. Lørup.

Adresse: Trianglen 5, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. C. LØSER

Bogtrykkeri, er grundlagt 1840 af E. C. Løser (f. 1809, d. 1885), efter hvem Trykkeriet fortsattes af Enkefru M. A. Løser, der i 1902 afstod det til sine Døtre, Jutta M. E. og Laura S. A. Løsner, af hvilke den førstnævnte døde i 1904.

Adresse: Kjøbmagergade 26, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

E. C. Løser, bogtrykkeri.

Grundl. d. 25. nov. 1840 af E. C. Løser (f. 1809, d. 1885).

Nuvæ­rende indehaver: Sv. Wachenschantz (f. 1912).

Adresse: Sankt Peders Stræde 30, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Søren Løth & Sønner, fiskeforretning en gros.

Grundl. i 1890 af Chr. Løth (f. 1856).

I 1922 overtaget af Søren Løth (f. 1884), som i 1942 optog sine sønner, Chr. Løth (f. 1908) og Herluf Løth (f. 1909) som medindehavere.

Adresse: Hirtshals.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

B. Løw & Søn, klokkestøberi.

Grundl. d. 21. juli 1838 af B. S. Løw (f. 1811, d. 1900) og efter denne overtaget af sønnen, J. B. F. Løw (f. 1843, d. 1931).

I 1911 optoges sønnen, Fro­de Løw (f. 1883) som medindehaver.

Efter faderens død viderefører han virksomheden som eneindehaver.

Adresse: Titangade 16, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

V. LØWENER

Grossererfirma, er grundlagt 1838 af Daniel Løwener (f. 1805, d. 1873) som Maskinfabrik og Jernstøberi; i Slutningen af 50´erne indtrådte C. J. Mørck og Stifterens Søn, Valdemar Løwener (f. 1830) i Firmaet; fra 1866 var sidstnævnte Indehaver alene i 2 År, derefter i Forening med cand. Polyt. Peter Hansen (f. 1836, d. 1893); i 1888 udtrådte V. Løwener af Jernstøberifirmaet og oprettede en Grosserervirksomhed i beslægtede Brancher under Firma V. Løwener; i denne indtrådte Sønnen, Aage Løwener i 1904 som Kompagnon.

Jernstøberiet og Maskinfabrikken overgik senere til Firmaet Christianshavns Jernstøberi og Maskinværksteder, der i 1906 gik op i A/S De forenede Jernstøberier (se dette).

Adresse: Vesterbrogade 9, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

V. Løwener, handelsfirma.

Grundl. d. 28. jan. 1889 af grosserer Vald. Løwener (d. 1916).

Branche: værktøj, stål, værktøjsmaskiner, pumper, vej- og brandmateriel, specialværk­tøj for automobilreparationer og udstyr til automobil-servicestationer og tankanlæg samt elektrisk svejsning.

Firmaet har søsterfirmaer i Stockholm og Oslo, filial i Køln og kontor i New York.

Grundlæggerens søn, Aage Løwener (f. 1868, d. 1925), der havde været knyttet til virksomheden siden 1890, blev medindehaver af. firmaet i 1904 og overtog det som eneinde­haver i 1911; fra hans død var hans enke, fru Henny Løwener, f. Eiler, indehaver.

I 1929 blev civilingeniør Johan Lønberg (f. 1877)­medindehaver, og denne videreførte fra 1930 firmaet som eneindehaver; fra hans død 1945 var hans enke, fru Alice Lønberg, f. Albert-

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage