Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 381
Løwe - Mads
 

sen, indehaver, indtil firmaet i 1946 blev over­taget af et interessentskab, bestående af:

Ingeniør Vilh. Christensen (f. 1890)

Civilingeniør H. T. Rasmussen (f. 1879)

Grosserer T. H. J. Hermansen (f. 1869)

Civilingeniør S. Ortmann (f. 1888)

Grosserer P. H. Pauls en (f. 1888)

Ingeniør H. E. Conradsen (f. 1884)

Ingeniør, kaptajn J. Elvang (f. 1877)

Grosserer S. van Deurs (f. 1890)

Kontorchef A. T. Rozarth (f. 1875)

Ingeniør S. A. Tetzlaff (f. 1895).

I jan. 1950 udtrådte grosserer Hermansen og civilingeniør Adam W. Hansen (f. 1904) ind­trådte som deltager.

Adresse: Vesterbrogade 9 B, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. P. Løvengreen's Garveri A/S.

Grundl. d. 16. april 1868 af Hans Peter Løvengreen (f. 1837, d. 1920).

 

     

H. P. Løvengreen             S. Aa. Løvengreen

 

I 1897 overgik virksomheden til et aktieselskab med grundlæggeren som administrerende direktør.

Nuværende aktieka­pital: 1 mill. kr.

I 1904 fratrådte han denne stilling, der da overtoges af sønnen, Gustav Anton Løvengreen (f. 1873, d. 1933).

I 1926 overtog direktør S. Aa. Løvengreen (f. 15. sept. 1898) ledelsen af virksomheden som ad­ministrerende direktør.

Adresse: Roskildevej 57, Kbhvn. Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Løvens kemiske Fabrik ved A. Kongsted.

Grundl. i 1908 af daværende indehaver af Løve Apoteket i Kbhvn. August Kongsted (f. 1870, d. 1939).

Nuværende indehaver: Knud Abildgaard-Elling (f. 190,1).

Nuværende di­rektør: H. A. Rømeling (f 1890).

Adresse: Brønshøjvej 19, Brønshøj.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Rolf Løvschal, agenturforretning.

Grundl. d. 16. nov. 1906 af Im. Løvschal (f. 1871, d. 1949) som agentur for D.D.P.A. Forretningen udvide­des ret hurtigt til at repræsentere en lang ræk­ke store virksomheder.

Den 1. jan. 1950 over­toges agenturerne med undtagelse af D.D.P.A. af sønnen, Rolf Løvschal (f. 1. aug. 1917); af disse nævnes A/S De Danske Spritfabriker, Nye Danske af 1864 og Københavns Søassu­ranceforening.

Adresse: Borgergade 1, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Axel Løvstrøm, drejerforretning.

Grundl. i 1828 af Andreas Christian Løvstrøm (f. 1802, d.1880).

Indehaver siden 1907: sønnesønnen, Axel Løvstrøm (f. 1878).

Adresse: Valdemarsgade 6, Vordingborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Maade Teglværk.

Grundl. ca. 1890 af kaptajn Chr. Mathisen, Fanø.

I 1920 overtaget af L. A. Christensen (f. 1883).

Adresse: Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Malermester Maanssen.

Grundl. d. 23. april 1842 af Carl Julius Nielsen.

I 1875 overtaget af sønnerne, malermestrene F. J. Nielsen og C. R. Nielsen, i 1908 af malermester E. J. Maanssen (f. 21. nov. 1876, d. 1920) og fortsat af dennes enke M. H. Maanssen (f. 22. juni 1876) med malermester S. Aa. Maanssen som forretningsfører.

Den 10. juli 1933 overtaget af S. Aa. Månsson (f. 9. nov. 1899, d. 1948) Og fortsat af dennes enke, fru H. Månsson (f. 4. okt. 1899) med malermester Børge V. Maans­sen (f. 30. juli 1907) som forretningsfører.

Den 1. juli 1949 indtrådte sidstnævnte som kom­pagnon.

Adresse: Pilestræde 52A, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Machold's Filt, filt en gros og en detail.

Grundl. i 1857 af Carl Friedrich Machold (f. 1828 i Dresden, d. 1907) og efter hans død overtaget af sønnen, Thorvald Machold (f. 1865, d. 1910); samtidigt antoges det nuværende firmanavn.

Ved sidstnævntes død overtoges firmaet af A. D. Andersen (f. 1883), der i 1944 overdrog det til sin adoptivdatter, den nuvæ­rende indehaver, fru Agda M. Rygaard.

Adresse: Store Kannikestræde 7, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Mackeprang's Boghandel A/S.

Grundl. d. 1. aug. 1835 af H. Berggreen (f. 1812, d. 1884).

I 1847 overtaget af M. C. Mackeprang (f. 1804, d. 1878) og i 1874 af C. F. Pontoppidan (f. 1850). Denne omdannede i 1919 firmaet til et aktieselskab.

Direktør (siden 1942): enkefru Anna Pontoppidan (f. 1893).

Adresse: Langgade 22, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Madsen & T. Baagøe's Eftf. A/S, elektroplet­varefabrik.

Grundl. i 1882 af Th. Baagøe og Niels Thorv. Madsen.

Omdannet til aktiesel­skab i 1945 med Georg Lendaa (f. 1875) som direktør.

Adresse: Blegdamsvej 32 A, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Madsen & Petersen, købmandsforretning.

Grundl. i 1857 af høker Claus Petersen.

I 1920 overtaget af r. F. Madsen (f. 1894) og P. H. Petersen (f. 1894).

Adresse: Sankt Anna Gade 23, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Madsen & Wivel, se Parfumerie Breining

 

Aage Madsen, købmandsforretning.

Grundl. ca. 1800 af Chr. Husted (f. 1765, d. 1833).

Indeha­ver (siden 1925): Aage Madsen (f. 1899).

Adresse: Nørregade 2, Ringkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Albert Madsen's Eftf., Aage Buck, skibsinven­tarhandel.

Grundl. i 1845 af H. U. Claus en (f. 1819, d. 1895).

Indehaver. siden 1927: Aage Buck (f. 1902).

Adresse: Havnegade 19, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage