Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 269
Høym - Inte
 

Alex. Høymark & Co., galanteri en gros.

Grundl. i 1880 af Alex. Høymark (f. 1850, d. 1928).

Nuværende indehaver: H. W. Høymark (f. 1882).

Adresse: Ny Toldbodgade 5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Th. Hugo Ibach, grosserer- og agenturforret­ning.

Grundl. i 1892 af Hugo Ibach (f. 1864, d. 1930). Efter dennes død overtaget af Lud­vig Brinck-Seidelin (f. 1901).

Adresse: H. C. Ørsteds Vej 48 B, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ibsen & Secher, kontrol- og speditionsforret­ning (korn, foderstoffer og frø).

Grundl. d. 1. okt. 1903 af T. J. Ibsen (f. 1870, d. 1947). In­dehaver (siden 1922): Kay S. Bartholdy (f. 1890).

Adresse: Forbindelsesvej, Frihavnen, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Ibsen, urmager- og guldsmedeforretning.

Grundl. d. 14. maj 1859 af L. P. Ibsen (f. 1831, d. 1904).

I 1893 overtaget af sønnen, Carl Ib­sen (f. 1866, d. 1938) og i 1938 af dennes enke, fru Olga Ibsen (f. 1873).

Adresse: Sakskøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Knud Ibsen, special-optik og urmagerforret­ning.

Grundl. før 1852. Den 28. juli 1907 over­taget af Knud Ibsen (f. 1886).

Adresse: Langgade 26, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

PETER IBSEN

Isenkramforretning, er grundlagt 1851 af P. J. F. Ibsen (f. 1820, d. 1894), ved hvis Død Forretningen overtoges af A. V. Amnitzbøll, der i 1897 overdrog den til C. H. Langberg; denne efterfulgtes 1907 af S. W. Christensen.

Adresse: Kronprinsensgade 3, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

L. Ihrich A/S, bogtrykkeri.

Grundl. i 1902 af et aktieselskab med L. Ihrich som direktør.

Direktion (siden 1918): N. K. Nielsen og B. J. Behrndt.

Adresse: Studiestræde 19, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Iisager & Søn, møbelsnedkeri og ligkiste­magasin.

Grundl. d. 13. marts 1841 af Niels Schou Iisager (f. 1809, d. 1898).

Virksomheden er grundlagt i Skive, hvorfra den 1851 flytte­des til Århus, hvor den i 1869 overtoges af grundlæggerens søn, Andreas Iisager (f. 1842, d. 1916).

Den 1. juni 1916 afstod sidstnævnte forretningen til sin søn, Harald Iisager (f. 1888), som fremdeles er indehaver af firmaet.

Adresse: Studsgade 12, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ikast Trælast- og Støbegodshandel ved S. He­degaard.

Grundl. i 1884 af A. Givskov. Inde­haver (siden 1. april 1914): Søren Hedegaard (f. 1872).

Adresse: Bredgade 55, Ikast.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. C. Illum A/S, stormagasin.

Grundl. d. 3. marts 1891 på Østergade i nr. 55 af A. C. Illum (f. 1863, d. 1938), som i 1899 flyttede forret­ningen over gaden til nuværende sted. 20. dec. 1919 omdannedes firmaet til et aktieselskab med A. C. Illum som bestyrelsens formand og selskabets direktør.

Nuværende direktion: fru Else Illum (f. 1893) og Svend Illum (f. 1899).

1. marts 1935 dannedes et særskilt aktie­selskab A. C. Illum Handelshus A/S.

Adresse: Østergade 52, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. C. Illum's Udsalg ved I. Clemmensen, ma­nufakturforretning.

Grundl. i 1900 af A. C. Illum. Indehaver (siden 1938): I Clemmensen (f. 1896).

Adresse: Strandvejen 163, Hellerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Importkompagniet, Kallundborg A/S.

Stiftet d. 7. aug. 1902 af konsul P. Colding, Kalundborg, Carøe & Co., Kbhvn. og Franz Ditlevsen, Ka­lundborg ved sammenslutningen af firmaet Wilh. Colding, Grundl. i 1854 af Rasmus Wil­helm Colding, A/S C. Michaelsen's Efterfølger (importafdelingen) , grundl. d. 15. nov. 1809 af Israel Roeskilde og firmaet Frantz Ditlevsen, Grundl. d. 1. april 1896.

Selskabets første di­rektion bestod af N. K. Poulsen (f. 1862) og Fr. Ditlevsen. Fra 1916-47 var konsul C. D. Musaeus (f. 1887) enedirektør for selskabet; i 1947 indtrådte K. Mathiassen i direktionen.

Adresse: Kalundborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Importøren af København Set. Pederstræde 28 A/S.

Grundl. d. 3. marts 1903 som aktiesel­skab af A. V. Klingenberg (f. 1872) og C. C. Rammel, der udtrådte af selskabets direktion i 1921.

I 1936 efterfulgtes A. V. Klingenberg som direktør af civilingeniør Knud Nielsen (f. 1899), der i 1950 afløstes af Jørgen Andresen (f. 1905) som adm. direktør.

Adresse: Sankt Peders Stræde 28, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Indbrudstyveriforsikrings Aktieselskabet "Dan­mark".

Stiftet d. 14. maj 1906 af direktør Carl Martens (f. 1869), direktør H. C. Andersen (f. 1878, d. 1944) og direktør Otto Martens (f. 1876). Direktør (siden 1944): H. C. Andersen (f. 1903).

Adresse: Ringstedgade 14, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Inden- og Udenrigs Kreditværn.

Grundl. d. 2. jan. 1907 af Wilhelm Schimmelpfeng (f. 1841, d. 1914).

Den 4. maj 1945 overtaget af Anton Brandt (f. 4. juli 1879), som siden 1. april 1909 havde været leder af virksomheden.

Adresse: S1, Annæ Plads 26, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Ingerslev, købmandsforretning.

Grundl. i 1883 af C. Hunæus (f. 1856, d. 19-38).

Indeha­ver (siden 1925): A. Ingerslev (f. 1903).

Adresse: Søndre Fasanvej 18, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

K. Ingerslev, trikotageforretning.

Grundl. d. 7. marts 1878 af C. N. Nedergaard (f. 1849, d. 1932).

Indehaver (siden 1930): K. Ingerslev (f. 1899).

Adresse: Nørregade 22, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

International Farvefabrik A/S, se side 271.

 

International Harvester Company A/S, land­brugsmaskiner, lastautomobiler og traktorer samt tilbehør hertil.

Grundl. d. 21. febr. 1905.

Nuværende direktør: H. S. Kohtala.

Adresse: Snorresgade 18-20, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage