Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 270
Inte - Iver
 

Internationalt Bureau, patentbuerau, se Hof­man-Bang & Boutard.

 

INTERNATIONALT PATENT-BUREAU, A/S

I Okt. 1860 påbegyndte Redaktør A. Steenberg sit Patentbureau, det ældste i Danmark, og efter hans Død i 1895 forenedes Bureauet med det i 1882 af Viggo C. Eberth (f. 1858) oprettede ”Internationalt Patent-Bureau” under sidstnævntes Navn.

I 1896 indtrådte Eberths Svoger H. Marcus-Møller (f. 1867) som Direktør.

I 1910 overgik Bureauet til et A/S under Ledelse af de to tidligere Direktører samt Viggo Eberth´s Søn, Constantin Eberth (f. 1886) som Meddirektør.

Adresse: Nygade 6, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Internationalt Patent-Bureau.

Grundl. i okt. 1860 af A. Steenberg (d. 1895).

Den nuværende ledelse består af overretssagfører C. Eberth (f. 1886), civilingeniør Thorkil Eberth (f. 1887), civilingeniør H. Ravn (f. 1891) og landsrets­sagfører Ole C. Eberth (f. 1911).

Adresse: Nybrogade 12, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Ipsen's Ligkistemagasin.

Grundl. d. 12. aug. 1890 af Carl Ipsen (f. 1861, d. 1909).

Fort­sat af enken og fra 1947 af sønnen, Kai S. Ip­sen (f. 1899).

Adresse: Oehlenschlægersgade 17, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holger Ipsen & Co., smedeforretning.

Grundl. i 1900 af Frederik Kristian Ipsen (f. 1856, d. 1908).

Nuværende indehavere: Holger H. L. Ipsen (f. 1882) og Frederik Kristian Ipsen (f. 1892).

Adresse: Søstræde 3, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Janus Ipsen's Eftf., malerforretning.

Grundl. d. 18. jan. 1906 af Janus Ipsen (f. 1864, d. 1943).

Nuværende indehaver: Carl Ipsen (f. 1897).

Adresse: Gammel Jernbanegade 23, Kbhvn. Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. IPSEN´s ENKES TERRAKOTTAFABRIK, A/S

Grundlæggeren tidligere Porcelænsdrejer ved Den kgl. Porcelænsfabrik Rasmus Peter Ipsen (f. 1815, d. 1860) begyndte d. 15. April 1843 en beskeden selvstændig Virksomhed og opførte i 1847 en Fabrik. Efter hans Død fortsatte Forretningen af hans Enke Lovise. F. Bierring (f. 1822, d. 1905), fra 1865 med Sønnen, Bertel Ipsen (f. 1846) som Forretningsfører.

I 1870 fik Virksomheden Prædikat af Kgl. Hof-Terrakottafabrik.

I 1895 omdannedes den til et A/S som et Familieeje mellem Sønnen Bertel Chr. Ipsen og Datteren Malvina Arup f. Ipsen. I Året 1900 begyndtes Tilvirkningen af ”Keramik”, og i 1903 indførtes en ny teknik ”Sortbrænding” af Terrakotta

Adresse: Amagertorv 5, Fabrik Frederikssundsvej 78, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

P. Ipsen's Enkes Kgl. Terracottafabrik, se Carl Stenders Kunstforlag A/S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Iris ved Ludvig Johansen, gartneri og blom­sterforretning.

Grundl. d. 1. nov. 1881 af E. Schultz (f. 1835, d. 1911).

Indehaver (siden i907): Ludvig Johansen (f. 1879).

Adresse: Danmarksgade 58, Frederikshavn.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Irma Fabrikkerne A/S.

Grundl. i 1895 af Carl Schepler (f. 1870, d. 1942).

I 1942 omdannet til et aktieselskab med Aage Larsen (f. 1902) som direktør.

Adresse: Ravnsborggade 12, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Magnus Isachsen's Eftf. ved G. Wendelboe, blomsterforretning.

Grundl. i 1850 som gart­neri af Vilh. Julius Isachsen (f. 1823, d. 1888).

I 1888 overtaget af sønnen, Magnus Chr. Isach­sen (f. 1865, d. 1948), der d. 3. juni 1893 eta­blerede sig som blomsterhandler på den nu­værende adresse.

I 1928 optog han sin sviger­søn, kaptajn Ejnar Frederiksen (f. 1890), som medindehaver af virksomheden; efter M. C. Isachsens død i 1948 indtrådte Gregers Wen­delboe (f. 1918) som medindehaver; samtidig udtrådte E. Frederiksen af firmaet.

Adresse: Slotsgade 2, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Niels Isaksen, manufakturforretning.

Grundl. d. 27. aug. 1883 af B. C. P. Storch.

Indehaver (siden 1926): Niels Isaksen (f. 1900).

Adresse: Østergade 4, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Rasmus Isaksen, herreekviperings- og skotøjs­forretning.

Grundl. d. 4. april 1900 af Rasmus Isaksen (f. 1872), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Vestergade 70, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel Isefjord i Holbæk.

Grundl. i 1858. Inde­haver (siden 1948): Chr. Nielsen (f. 1903).

Adresse: Algade 4, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. L. Ishøy's Eftf., Jørgen P. Jørgensen, vin­handel.

Grundl. d. 14. marts 1863 af A. L. Is­høy (f. 1828, d. 1901) og i 1891 overgået til et aktieselskab.

I 1918 overtoges forretningen af N. B. Andersen (f. 21. jan. 1866).

Den nuvæ­rende indehaver, Jørgen P. Jørgensen (f. 12. jan. 1891), overtog forretningen d. 1. okt. 1929. Siden 1948 er sønnen, Per Jørgensen (f. 1925), prokurist i firmaet.

Adresse: Steen Blichers Gade 2, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Arthur Iskow, glarmesterforretning.

Grundl. i 1892 af Wald. Iskow (f. 1870, d. 1933).

Inde­haver (siden 1935): sønnen, Arthur Iskow (f. 1897).

Adresse: Vestergade 80, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johs. Israelsen, købmandsforretning.

Grundl. i 1910 af Martin Israelsen (f. 1842, d. 1913).

In­dehaver (siden 1. juni 1910): Johs. Israelsen (f. 1888).

Adresse: Østergade 52, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P, Israelsen, urmager- og guldsmedeforretning.

Grundl. d. 3. nov. 1895 af Peter Israelsen (f. 1874, d. 1941), efter hvis død firmaet videre­føres af sønnen, Svend Israelsen (f. 1900).

Adresse: Gravene 8, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Istedgades Apotek i København.

Oprettet d. 27. febr. 1896.

Apotekets første Indehaver: Al­fred Gleerup (f. 1848, d. 1915).

Indehaver (si­den 1946): E. Tretow-Loof (f. 1884).

Adresse: Istedgade 132, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Istedgades Varehus, manufakturforretning.

Grundl. før 1900 af manufakturhandler V. Poulsen.

Senere på forskellige hænder.

I 1938 overtaget af Poul Gunnar Kiilerich (f. l1l93), som havde været tilknyttet firmaet som for­retningsfører siden 1929.

Adresse: Istedgade 85, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Istedhus Møbelmagasin ved Vald. A. Nielsen.

Grundl. i 1898 af I. P. Nielsen; i 1903 over­taget af Chr. Nielsen (f. 1859, d. 1932), og i 1923 af dennes søn, den nuværende indehaver, Vald. A. Nielsen (f. 10. august 1884).

Adresse: Dybbølsgade 61 og Enghave Plads 1, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Iversen & Larsen A/S, grossererforretning.

Grundl. d. 1. maj 1890 af H. A. Larsen (d. 1899) og Chr. P. Iversen (f. 1862). Omdannet til et familieaktieselskab i 1935 med Chr. P. Iversen som direktør.

Adresse: Fiolstræde 36, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Agerbæk Iversen Magasin du Nord, manufak­turforretning.

Grundl. i sept. 1905 som udsalg for Vett & Wessel.

Indehaver var Jacob Thomsen (f. 1871, d. 1943).

Indehaver (siden 1944):

Svend Agerbæk Iversen (f. 1917).

Adresse: Østergade 1, Vraa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage