Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 213
Hall - Hamm
 

P. W. Hallengreen & Søn A/S, gasmålerfa­brik.

Grundl. af blikkenslagermester P. W. Hallengreen (f. 1832, d. 1914), der etablerede sig i Stubbekøbing d. 12. sept. 1858. Blikkensla­germester P. W. Hal­lengreen begyndte i ca. 1874 at reparere gas­målere for Stubbekø­bing og de nærmest liggende byer.

I begyndelsen af 80­erne anskaffedes de første maskiner, presser m. v. til fremstilling af nye gasmålere, først våde målere og senere tørre gasmålere efter engelske systemer. Dis­se tørre målere var ikke tidligere fremstillet her i landet, men indførte målere af denne konstruktion havde vundet indpas på grund af deres forskellige praktiske fordele.

 

P. W. Hallengreen

 

 

P. W. Hallengreen overdrog i 1907, da hans eneste søn døde, firmaet til fabrikant Einar Heegaard.

I 1917 overgik virksomheden til et aktiesel­skab, for hvilket civilingeniør Louis Lundbye (f. 1877, d. 1940) var administrerende direktør til sin død.

Nuværende direktør: civilingeniør Ernst Jensen (f. 1882).

I 1932 flyttedes virksomheden til Køben­havn.

Adresse: Blegdamsvej 62, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

EMIL HALLING

Sadelmagerforretning, er grundlagt 26. April 1856 af Emil Halling (f. 1831), der fremdeles er Virksomhedens Indehaver.

Adresse: Århus

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Johs. Halling, sadelmagerforretning.

Grundl. d. 26. april 1856 af Emil Halling (f. 1831, d. 1913).

Indehaver (siden 1913): Johs. Halling (f. 1880).

Adresse: Vester gade 19, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hallund Apotek.

Oprettet d. 15. aug. 1873.

Apotekets første indehaver var Jørgen Sofus Malling (f. 1839, d. 1893).

Indehaver (siden 1948): Chr. Strange Jørgensen (f. 1896).

Adresse: Hallund pr. Brønderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Halmøe's Eftf., sejl- og markisemagerfirma.

Grundl. i 1876 af Hans Halmøe (f. 1848, d. 1923).

Nuværende indehaver: C. J. Jacobsen (f. 1891).

Adresse: Tordenskjoldsgade 29, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. C. Halvorsen & Sønner I/S, cementstøberi og entreprenørforret­ning.

Grundlagt den 1. januar 1906 af J. C. Halvorsen (f. 1876).

 

J. C. Halvorsen

 

 

I 1936 blev firmaet omdannet til et interes­sentskab, hvis nuvæ­rende indehavere er ovennævnte entrepre­nør J. C. Halvorsen og dennes to sønner, Otto Halvorsen (f. 1909), og F. G. Halvorsen (f. 1903).

Adresse: Dannebrogs­gade 22, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Th. Halvorsen's Eftf., C. Kaalund. isenkram­forretning.

Grundl. d. 26. aug. 1882 af Th. Hal­vorsen (f. 1852, d. 1936).

Nuværende indehavere: C. C. Kaalund (f. 1879) og P. W. Kaalund (f. 1908).

Adresse: Østergade 35-37, Rudkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Viggo Hamann, grossererforretning.

Grundl. d. 15. sept. 1900 af Viggo Hamann (f. 1879), der fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Snaregade 4, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hami ved H. Mikkelsen Hansen, kolonial en gros.

Grundl. i 1911 i Slagelse af købmand H. Mikkelsen Hansen (f. 1886), der fremdeles er indehaver af firmaet.

Adresse: Skomagergade 11, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hamlet, Københavns Cyklefabrik A/S.

Grundl. d. 1. okt. 1896.

Den 1. jan. 1910 overtaget af Simonsen & Nielsen A/S (se dette).

Den 1. febr. 1948 udskilt af hovedselskabet som selv­stændigt aktieselskab med Johs. Marcher (f. 1908) som direktør.

Adresse: Skøjtevej 28, Kastrup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hammel Boghandel.

Grundlagt i 1876 af An­ker Pauls en Skau.

I 1931 overtoges bogladen af A. Brondbjerg (f. 1886, d. 1937) og i 1945 af Kaj Brondbjerg (f. 1916), der fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Østergade 21, Hammel.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hammel Mølle.

Grundl. i 1881 af Jens Laur­sen Rampes.

Indehaver (siden 1949): K. Am­mentorp Pedersen (f. 1914).

Adresse: Hammel.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

V. Hammer's Eftf., bogbinderi.

Grundl. d. 1. okt. 1899 af V. Hammer (f. 1868, d. 1938).

I 1938 overtaget af V. Jensen (f. 1892) og fru Lilly Jensen.

Adresse: Store Kannikestræde 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

VIGGO O. P. HAMMER & SØN, A/S

Tømmerhandlerfirma, er grundlagt 1857. Grundlæggerens Søn, Alfred Oluf Hammer (f. 1858), indtrådte i Forretningen i 1889 og ved Faderens Udtræden i 1905 blev han Eneindehaver. I 1909 overgik Firmaet til A/S

Adresse: Amagerbrogade 2, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Viggo O. P. Hammer & Søn A/S, trælasthandel og bygningsmaterialer.

Grundl. i 1853. af Viggo O. P. Hammer. Omdannet til aktiesel­skab i 1910. Nuværende direktion: A. Repsdorph, H. Adler og M. Repsdorph.

Adresse: Amagerfælledvej 50, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Hammer-Pedersen, manufakturforretning.

Grundl. i 1910 af P. Hammer (f. 1881, d. 1941).

Nuværende indehaver: A. Hammer-Pedersen (f. 1907).

Adresse: Brogade 10-12, Neksø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hammerbo Maskinfabrik ved C. O. Petersen.

Grundl. i 1896 af fabrikant Høyer (f. 1857-, d. 1915).

Indehaver (siden 1932): C. O. Petersen (f. 1907).

Adresse: Elisagårdsvej 16, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. Hammerich & Co. A/S, en gros forretning med· bygningsartikler m. v.

Grundl. d. 9. okt. 1854. af J. C. Seidelin (f. 1827, d. 1888). Om­dannet til aktieselskab i 1911.

Nuværende di­rektion: Aage Filtenborg (fra 1936) dg Sven Hammerich (fra 1947).

Adresse: Grønnegade 57-59, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage