Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 214
Hamm - Hand
 

N. J. Hammerich's tredie Eftf. ved F. Freies­leben-Hansen, kolonial-, delikatesse- og vin­forretning.

Grundl. d. 15. juni 1841 af C. A. Ollendorff (f. 1816, d. 1902).

Indehaver (siden 1947): Fritz Freiesleben-Hansen (f. 1918).

Adresse: Torvet 47, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hammerschmidt's Klichéanstalt I/S.

Grundl. den 5. juli 1892 af Arthur Hammerschmidt sen. (f. 26. aug. 1863, d. 1935), der i 1918 videreføres af sønnen, Charles Hammerschmidt (f. 4. jan. 1894), fra 1935 som eneindehaver.

l 1931 flyttede fir­maet til nyopført ejen­dom i Sønder Alle nr. 10.

 

Kliché-fabrikken

 

 

l 1937 overtoges K l i c h e  F a b r i k k e n  A a l b o r g, der videreføres under det samme navn, og sam­tidig overtoges A u t o ­t y p i a n s t a l t e n  i København, der videreføres under firmanav­net H a m m e r s c h m i d t's  K l i c h e - F a­b r i k med Charles Hammerschmidt's søn, Knud Hammerschmidt (f. 1918) som eneinde­haver.

I 1949 omdannedes hovedfirmaet og firmaet i Aalborg til et interessentskab med fabrikant Charles Hammerschmidt og sønnerne Knud Hammerschmidt og Arthur Hammerschmidt (f. 1923) som hovedinteressenter.

Adresse: Ryesgade 1 og Sønder Alle 10, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Hammerschmidt jun., gravør, stempelfa­brik.

Grundl. i 1884 af gravør Madsen; i 1892 overtaget af Arthur Hammerschmidt sen. (f. 1863, d. 1935); i 1916 overtaget af sønnen, A. Hammerschmidt (f. 1891).

Adresse: Guldsmedgade 38, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hammershus Hotel.

Grundl. i 1875 som re­staurant, i 1889 omdannet til hotel.

Nuværen­de indehaver: Kaj Madsen (f. 1910).

Adresse: Sandvig.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hammersø Hotel.

Grundl. i 1905. Nuværende indehaver: M. Kjær.

Adresse: Hammershusvej, Sandvig.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hammerum Herreds Spare- og Laanekasse.

Stiftedes d. 8. febr. 1868 under medvirkning af Hammerum Herreds Landboforening. Spa­rekassen åbnedes d. 6. juli s. å.

Den første be­styrelse bestod af prokurator Valeur, Birk, der var formand, apoteker Møller, Niels Merrild, Morten Mikkelsen, Nørgaard, urmager Nielsen. farver Froberg og købmand K. Andersen.

Spa­rekassens kontor indrettedes i en gammel køb­mandsgård, men i 1886 opførtes en sparekas­sebygning, hvor sparekassen havde til huse til 1920, da den nuværende bygning stod færdig. Ombygning og udvidelse er foretaget i 1940.

Ledelsen består af sparekassens direktør, N. Kyed (f. 17. dec. 1891), som tiltrådte i 1933, samt et tilsynsråd på 27 medlemmer.

Adresse: øster gade 6, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

I. L. Hamre, sejl-, flag- og presenningfabrik.

Virksomheden er grund­lagt i 1855 af sejlmager A. H. Jepmond (f. 23. september 1826, d. i fe­bruar 1922).

 

A. H. Jepmond

 

Forretningen overto­ges i 1918 af I. L. Hamre (f. 29. oktober 1864, d. 15. juli 1935).

 

I. L. Hamre

 

Dennes søn, Charles Hamre (f. 17. oktober 1893), blev optaget som medindehaver af fir­maet d. 1. januar 1925 og overtog det som eneindehaver ved faderens død i 1935.

 

 

Charles Hamre

 

Charles Hamre er bl.a. formand for Dansk Sejlmager­mesterforening for provinsen.

Adresse: Slotsgade 31, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Hancke, herreekviperingsforretning.

Grundl. i 1892 af J. Hancke (f. 1853, d. 1938); i 1908 optog han sin søn, Chr. Hancke (f. 1882), som medindehaver; denne er siden 1912 eneindehaver.

Adresse: Bredgade 2, Hurup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Laur. Hancke, grossererforretning.

Grundl. d. 1. april 1901 af Laur. Hancke (f. 1880), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Vimmelskaftet 42, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Vald. Handberg's Stenhuggeri og Stenbrud A/S.

Grundl. d. 1. marts 1902 i Næstved som sten­huggerfirma af Vald. Handberg (f. 1879).

I 1919 stiftedes i kompagniskab med Fr. Møller (f. 1879, d. 1941) A/S Møller & Handberg's Sten­huggerier og Stenbrud. I 1943 ændredes fir­maets navn til det nuværende.

I 1919 flyttedes virksomhedens hovedsæde til København. Di­rektør og formand for bestyrelsen er nævnte Vald. Handberg.

Adresse: Dantes Plads 33, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Handelsbank, Kjøbenhavns, se Kjøbenhavns Handelsbank.

 

Handelsbanken i Esbjerg.

Stiftet d. 9. sept. 1896 under navnet A/S Handelsbanken i Es­bjerg på initiativ af konsul Ditlev Lauritzen (f. 1859, d. 1935). Bankens første direktør var

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage