Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 373
Loll - Lore
 

Lollands Handels- og Landbrugsbank A/S.

Stiftet i 1907 med første vedtægter af 9. fe­bruar.

Bestyrelsen består nu af godsejer L. V. A. Ziersen (f. 1869), formand, godsejer Kn. Ras­mussen, næstformand, proprietær P. A. Pe­dersen, skibsmægler H. F. V. Rasmussen, gård­ejer A. Hansen, Nakskov og direktør H. O. D. Pedersen.

Nuværende direktion: Harald Jensen (f. 1898).

Adresse: Nybrogade 3, Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lollands-Posten (konservativt dagblad).

Grundl. d. 1. jan. 1836 af prokurator Jens Chr. Larsen (f. 1793, d. 1848).

Den 1. jan. 1918 overgik bladet til et aktieselskab.

Nuværende redak­tion: P. Jul. Nielsen (f. 1903) og O. L. Ras­mussen (f. 1907).

Adresse: Maribo.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lollands Tidende (venstreavis).

Grundl. d. 11. febr. 1868 som Nakskov Tidende af fh. redak­tør af Stubbekøbing Avis, Valdemar Petersen (f. 1846, d. 1875).

Efter dennes død fortsattes bladet af Rasmus Claus sen (f. 1835, d. 1905), hvis svigersøn, N. Th. Petersen (f. 1859, d. 1908) overtog det få år efter.

Efter dennes død overtog C. C. Haugner (f. 1865, d. 1944) bladet som redaktør og udgiver.

I 1940 indtrådte Einar Jacobsen (f. 1908) i redaktionen.

Denne er si­den redaktør Haugners død i 1944 chefredak­tør.

Forretningsfører: A. Thordrup (f. 1898).

Siden 1918 udgives bladet af et aktieselskab.

Dettes direktion består nu af sparekassedirektør A. R. Paulsen (f. 1879),

gårdejerne J. C. Kri­stjansen (f. 1889)

og J. P. Jensen (f. 1883) samt bladets redaktør og forretningsfører.

Adresse: Nørre Boulevard, Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Den Lollandske Landbostands Sparekasse.

Grundl. d. 26. nov. 1870.

Sparekassens første bestyrelse: gårdejer Got­fred Hansen, Holeby, gårdejer R. Sørensen, Vester Karleby, gårdejer M. Rasmussen, Klønge, gårdejer J. Pedersen, Branderslev og gård­ejer H. Rasmussen, Suderballe.

 

Den lollandske Landbostands Sparekasse

 

Sparekassens første direktør var Gotfred Hansen (f. 1823, d.1904); efter denne fulg­te i 1904 Chr. Frederik­sen (f. 1854, d. 1924) og efter denne tiltrådte i 1924 den nuværende direktør, A. R. Paulsen (f. 1879).

 

A. R. Paulsen

 

Det nuværende til­synsråd består af: sog­nerådsformand, pro­prietær V. Markussen, der er formand, sog­nefoged J. Rosenbjerg, proprietær A. Svendsen, sognefoged A. Jørgensen, gårdejer Biel-Knudsen og skyldråds­formand Alfred Jensen.

Adresse: Nygade 1, Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

London Herremagasin ved Aage Damsgaard, herreekviperingsforretning.

Grundl. d. 1. maj 1874 i Struer af Chr. Damsgaard (f. 20. maj 1851, d. 1926). Forretningen flyttedes til Hor­sens d. 1. sept. 1879.

Indehaver siden 1926: sønnen, Aage Chr. Damsgaard (f. 21. nov. 1885).

Adresse: Søndergade 1, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

London Herre-Magasin.

Grundl. 1911 af Axel Kelstrup (f. 1885, d. 1932).

Siden hans død fortsat af hans enke, fru Marie Kelstrup (f. 1887).

Adresse: Vestergade 1, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

London Herre-Magasin.

Grundl. d. 25. okt. 1907 af H. C. Hansen (f. 1880), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Nørregade 19, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

London-Magasinet i Aalborg, herreekviperings­forretning.

Grundl. d. 5. okt. 1906 af Fred. G. Bender (f. 1880, d. 1940).

Nuværende indeha­vere: Frode Bender (f. 1884) og Jørgen Ib Ben­der (f. 1914).

Adresse: Østerågade 11, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

London Magasinet, herreekviperingsforretning.

Grundl. d. 12. sept. 1907 af Jørgen Peter Jas­per (f. 1878, d. 1935).

Indehaver (siden 1939): Chr. r. Jasper (f. 1913).

Adresse: Gothersgade 13, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. J. Loof, bødkerforretning.

Grundl. i 1893 af H. Loof (f. 1857, d. 1948).

Nuværende in­dehaver: C. J. Loof (f. 1887).

Adresse: Møllergade 61, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

George Lorange & Co.'s Eftf., vinhandel.

Grundl. i 1871.

Nuværende indehaver: Erik Steffen Hansen (f. 1912).

Adresse: Næstved. 

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)  

Nutidige oplysninger.

 

A. Lorentzen's Eftf. ved V. Jensen, grosserer­forretning.

Grundl. i sommeren 1897 af A. Lo­rentzen.

Indehaver (siden 1927): V. Jensen (f. 1882).

Adresse: Kompagnistræde 34, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage