Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 372
Lohs - Loll
 

G. G. Lohses Eftf., vinhandel.

I 1899 overtog Christian Anders Johannes Wolstrup en ældre forretning og anmeldte samtidig ovenstående firmanavn.

Nuværende indehavere: W. F. E. Rasmussen (f. 1902) og C. W. R. Reinhard (f. 1904).

Adresse: Bredgade 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Lohse’s Boghandel ved J. Sloth Christensen, bog- og, en gros papirhandel. Grundl. d. 21. okt. 1861 af Hans Hinrich Lohse (f. 1833, d. 1909).

Nuværende indehaver: Jobs. Sloth Chri­stensen (f. 1896).

Adresse: Storegade 25, Varde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Th. Lohse & Co., se Det Danske Medicinal- & Kemikaliekompagni A/S.

 

Lolland - Falsters Andels Foderstofforening L. M. A. F.

Grundl. 1901 af en kreds af land­boere.

Direktør siden 1935: Poul Roed (f.1902),

Adresse: Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lolland-Falsters Andels Svine-Slagteri.

Stiftet ved generalforsamling d. 16. marts 1889 og d. 21. november samme år begyndte slagtningen,

I det første driftsår modtoges ca. 12.000 svin; slagteriet er nu i stand til at modtage 200.000 svin om året.

Slagteriet blev ombygget i 1926, udvidet i 1932 og atter udvidet betydeligt i 1934-35.

Den første bestyrelse bestod af mejeriejer Højgaard, Aunede, gårdejer H. P. Jensen, Alminde, gårdejer Jørgen Nielsen, Radsted, gård­ejer H. P. Mortensen, Sønder Ørslev og gård­ejer O. Rasmussen, Gaabense.

Slagteriets formænd siden stiftelsen: gård­ejer Jørgen Nielsen, Radsted (fra 1889 til 1891), gårdejer H. P. Mortensen, Sønder Ørslev (fra 1891 til 1902), gårdejer P. Toxværd, Marre­bæk (fra 1902 til 1906), gårdejer P. Pedersen, Killerup (fra 1906 til 1928), gårdejer Ludvig Hemmingsen, Marrebæk (fra 1928 til 1933), parcellist Vilh, Eriksen, Frejlev (fra 1933 til 1938), gårdejer Anton Topp, Flintinge (fra

 

Lolland Falster Andels Svine-Slagteri

 

1938 til 1945) og proprietær Dines Jespersep, Annaslyst, Nysted (f. 5. juni 1887) (fra 1945).

Slagteriets direktører siden stiftelsen: Chr. Petersen (fra 1889 til 1892), Chr. Christensen (fra 1892 til 1899), cand. pharm. C. L. Becker (fra 1899 til 1902), P. Thomsen (fra 1902 til 1904), O. Yding (fra 1904 til 1933) og H. Møl­ler Simonsen (f. 1896) (siden 1933).

Adresse: Søvejen, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lolland-Falsters Boligmontering ved Gunnar Hansen.

Grundl. i 1910 af W. Clausen.

Inde­haver (siden 1948): Gunnar Hansen (f. 1922).

Adresse: Slotsgade 9, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lolland-Falsters Cyklelakerings - Etablissement v. Carlo Pantmann Hansen.

Grundl. i 1888 af Carl Hansen (f. 1864, d. 1923).

Indehaver siden 1927: Carlo Pantmann Hansen (f. 189Q). .

Adresse: Engboulevarden 28, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lolland-Falsters Folketidende (Venstreblad).

Grundl. d. 1. okt. 1873 af folketingsmand Ras­mus Claussen (f. 1835, d. 1905), der var redak­tør til 1879. Hans søn, forfatteren Sophus Claussen (f. 1865, d. 1931), var medudgiver af bladet fra 1905.

Nuværende indehavere: fru Anna Claussen, Taarbæk, fru Kitty Frand­sen, Århus, fru Ilse Cros, Frankrig, fru Hen­riette Hansens arvinger og Holger Bork.

Nu­værende redaktører: Ole Bork (f. 1918) (ansv. red. siden 1945) og Gunhild Bork (f. 1912) (siden 1945).

Adresse: Tværgade 14, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lolland-Falsters Industri- og Landbrugsbank A/S.

Stiftet i 1907 (vedtægter af 27. april).

Virksomheden påbegyndt d. 12. juni s. å.

Be­styrelsens formand: grosserer H. Borchersen (f. 1888).

Direktør (siden 1935): E. E. Schou (f. 1897).

Adresse: Torvet, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lolland-Falsters Stifts-Tidende (konservativt dagblad).

Grundl. d. 1. sept. 1806 i Maribo af underretsprokurator Joh. Nic. Høst (d. 1854) og kaldtes da "Kongelig allernaadigst privili­geret Lollands Stifts Adresse Avis". Flyttet til Nykøbing F. i 1835. Redaktør (siden 1948):

Carl Kauffeldt (f. 1914).

Adresse: 0stergade 20, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lolland-Falsters Venstreblade.

Den 5. nov. 1891 stiftedes et interessentskab, til udgivelse af De lolland-falsterske Venstreblade, omfat­tende: Nykøbing Dagblad, Østlollands Folkeblad, Maribo Avis,

Rødby Dagblad og Nakskov Folkeblad samt Stubbekøbing Avis (sidstnævnte siden 1933).

Redaktører: Niels Bendixen (1891-94), P. Frederiksen (1894-1903), J. A. Jensen (1903­14), Johs. Fog-Petersen (1914-21), Martin Pe­dersen (1921-27) og N. P. Nielsen (f. 1898) (fra 1927).

Lolland-Falsters Venstreblade er siden 1905 organ for Det radikale Venstre.

Adresse: Østergade 9, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage