Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 568
Staf - Stau
 

K. Staffeldt's Eftf. v. M. Nielsen, købmandsforretning.

Grundl. i 1887 af P. Jørgensen.

Indehaver siden 1941: M. Nielsen (f. 1899).

Adresse: Falkoner Alle 83, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Jens Stagsted, isenkramfirma.

Grundl. d. 1. sept. 1909 af Jens Stagsted (f. 1885), der fremdeles er indehaver af firmaet.

Adresse: Bredgade 11, Brønderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

R. J. Staalby, malerforretning og skiltefabrik.
Grundl, d. 14. okt. 1899 af R. J. Staalby (f. 1876, d. 1947).

I 1947 overtaget af enken, fru Oline Staalby.

Adresse: Frederiks Alle 75, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Staby Spare- og Laanekasse.

Grundl. d. 27. maj 1886.

Nuværende direktion: S. Jeppesen og H. Iversen.

Adresse: Staby pr. Ulfborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Stahl & Nylander ved Leo Kærsgaard Hansen, herreskræderi.

Grundl. i 1888. Indehaver (siden 1931): Leo Kærsgaard Hansen (f. 1902).

Adresse: Fisketorvet 7, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Stallknecht & Meyer A/S, frøhandel en gros, agentur og kommission.

Grundl. d. 31. maj 1899 af Kai Stallknecht (f. 1873, d. 1943) og Ivan Martin Meyer (f. 1875, d. 1937).

Omdannet til aktieselskab i 1944.

Direktion (siden 1944): Axel Hansen (f. 1901)

og Axel Petersen (f. 1899).

Adresse: Strandgade 25, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

H. STAMER & SØN

Skomagerfirma, er grundlagt 1849 af H. P. F. Stamer (d. 1902), der i 1877 optog sin Søn, den nuværende Indehaver, M. C. Stamer, som Kompagnon.

Adresse: Bredgade 10, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Standard på Strøget, se Marius Hartz A/S. S.

 

Stangbye & Søn, glarmesterforretning.
Grundl, i 1908 af Sigurd Stangbye.

Indehaver (fra 1950): P. E. Johansen (f. 1916).

Adresse: Valkendorfsgade 5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Axel S. Stangenberg A/S.

Firmaet blev grundlagt i 1888 af grosserer Gustav Halberstadt og beskæftigede sig med import af tekniske maskinartikler; senere udvidedes firmaet til også at eksportere disse artikler til den Øvrige del af Skandinavien.

I 1911 overtog grosserer Axel S. Stangenberg (f. 1876) firmaet og videreførte det under navnet Gustav Halbergstadts Eftf., Axel S. Stangenberg.

Samtidig optog firmaet nye artikler og inddrog andre europæiske lande som

eksportmarked.

 

Harald S. Hansen

 

I 1914 udvidedes forretningen med en filial i Stockholm.

I januar 1936 blev firmaet omdannet til aktieselskab med Harald S. Hansen (f. 1899) og
Gosta Stangenberg som direktører: sidstnævnte fratrådte i 1944.

Nuværende bestyrelse: direktør Harald S. Hansen, der er formand, direktør Poul E. Hansen (f. 1902) og ovennævnte Axel S. Stangenberg, Stockholm.

Adresse: Frederiksholms Kanal 4, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

L. Stangerup,møbelforretning.

Grundl. i 1909 af L. Stangerup (f. 1883), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Frederiksgade 15, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Starmount, skjortefabrik.

Grundl. d. 27. nov. 1897 af Albert Hansen (f. 1869, d. 1941); i aug. 1941 overtaget af sønnen, John Erik Liisberg Hansen (f. 1907).

Adresse: Vinkelvej 5-7, Lyngby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

FR. STARUP

Specialforretning i Voksdug, Linoleum og gummi, Kgl. Hof-Leverandør, er grundlagt 1857, i hvilket Aar Frederik Starup nedsatte sig som Silke- og klædehandler i samme Ejendom, hvori Forretningen endnu findes. Efter hans Død i 1873 fortsattes Forretningen af hans Enke, Josephine Starup, født Løvenborg, som i 1893 udtraadte af Firmaet, efter at hendes Søn, den nuværende Indehaver, William Starup, var indtraadt i 1892.

Adresse: Amagertorv 3, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

I. Starup & Søn, orgelbyggeri.

Grundl, i 1858 af Knud Olsen. Derefter overtaget af svigersønnen, Immanuel Starup (f. 1862, d. 1944) og i 1932 af dennes søn, Axel I. Starup (f. 1900).

Adresse: Fælledvej 16, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Statsanstalten for Livsforsikring, se næste side.

 

C. Stau & Co., grossererfirma.

Grundl. d. 18. maj 1880 af Cornelius Stau (f. 1845, d. 1926); firmaet videreføres af enkefru Elisabeth Stoltz.

Adresse: Kronprinsessegade 14, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

F. H. Staugaards Maskinfabrik.

Grundl. i 1874 af J. H. Staugaard (d. 1912).

Nuværende indehaver: sønnen, F. H. Staugaard (f. 1887).

Adresse: Vestergade 53, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Poul Staun, købmandsforretning.

Grundl. d. 29. febr. 1896 af Marinus Staun (f. 1869, d. 1949) og i 1927 overtaget af Poul Staun (f. 1897).

Adresse: Strandgade 2, Nibe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Wilhelm Staun A/S, handel med klædevarer og skrædderartikler.

Grundl. d. 26. maj 1846 af Wilhelm Staun (f. 1820, d. 1876).

Overgået til aktieselskab i 1911.

Direktør (fra 1930): V. Klitgaard (f. 1896).

Adresse: Ny torv 13, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

J. A. Stauning, dekorationsfirma.

Grundl. d. 28. marts 1846 på Vesterbrogade nr. 15 af Jens Bendtsen Stauning; i 1871 overtaget af sønnen, J. P. A. Stauning, og efter dennes død i 1907 af Lars Peter Jensen (f. 1867, d. 1940), der i ca. 25 år havde været ansat i forretningen.

Efter L. P. Jensens død i 1940 blev firmaet overtaget af sønnen, H. N. Jensen (f. 4. jan. 1905).

Adresse: Viktoriagade 5, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

CHR. STAUSHOLM

Vinhandlerfirma, kgl. Hofleverandør, er grundlagt 1858 af Johan Christian Stausholm (f. 1830, d 1893), efter hvem Forretningen gik over til C. J. O. Adamsen (f. 1859).

Adresse: Bredgade 40, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Chr. Stausholm, vinhandlerfirma, kgl. hofleverandør.

Grundl. d. 9. nov. 1858 af Johan Christian Stausholm.

Nuværende indehavere: H. C. Nielsen (f. 1881) (fra 1935) og sønnen, B. O. Nielsen (f. 1915) (fra 1941).

Adresse: Bredgade 40, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

M. V. Jensen Stausholm, grossererfirma.

Grundl. d. 26. febr. 1866 af N. Schou (f. 1842) og J. E. Petersen under firma Schou & Petersen. Den 1. april 1877 udtrådte J. E. Petersen af firmaet, og den 1. april 1898 overdrog N. Schou forretningen til M. V. Jensen (Stausholm) (f. 1854).
som under eget firma førte forretningen til sin død i 1908,
hvorefter enken, Anna Louise
Stausholm, f. Schou (f. 1863), fortsatte virksomheden med bistand af sønnen, Henry Stausholm (f. 1883, d. 10. okt. 1920). Efter sidstnævntes død fortsatte dennes enke, Karen Louise Stausholm, firmaet til d. 18. jan. 1930, da det overtoges af den nuværende indehaver, A. Hilmar Jensen (f. 5. aug. 1889), der tillige driver firmaet Søren Jensen's Eftf.

Adresse: Nansensgade 47, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage