Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 238
Hels - Hend
 

Helsinge Apotek.

Oprettet d. 31. aug. 1901.

Apotekets første indehaver var Alfred Meine­cke Pirtzel (f. 1858, d. 1932).

Indehaver (si­den 1933): Alexander Th. Grabowski (f. 1878).

Adresse: Helsinge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Helsinge Mølle ved Alfred Israelsen.

Grundl. ca. 1862 af proprietær, cand. phil. Niels Jonas Rundin (d. 1882).

Indehaver (siden 1925): Al­fred Israelsen (f. 1881).

Adresse: Helsinge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Helsinge Teglværk.

Grundl. i 1890, af syv gårdejere i Helsinge omegn.

Indehaver (siden 30. jan. 1923): Bernhardt Kronshage, Nyraad ved Vordingborg (f. 1890).

Adresse: Helsinge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Helsingørs Brændsels- & Trælasthandel A/S.

Grundl. i 1892. Overgået til aktieselskab i 1923 og s. å. overtaget A/S Handelsselskabet Hel­singørs Fællesforretning (stiftet i 1918).

Nu­værende direktør: E. J. Penter Rasmussen (f. 1899).

Adresse: Allégade 3, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Helsingør Dagblad.

Grundl. d. 21. okt. 1867.

Nuværende indehaver og ansvarshavende re­daktør: Johs. Rothejsen (f. 1868).

Adresse: Sankt Olai Gade 27, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Helsingørs Fællesbageri A/S.

Grundl. i 1907 som et interessentskab.

Omdannet til aktiesel­skab i 1923.

Bestyrelsens formand: arbejds­mand A. M. H. C. Andersen.

Bestyrer: Rasmus Jacobsen.

Adresse: Gl. Banegårdsvej 27, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Helsingør Jernstøberi ved W. Kramer.

Grundl. d. 7. aug. 1845 af L. T. Kierulff.

Indehaver (siden 1931): W. Kramer. (f. 1886).

Adresse: Nygade l, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Helsingør og Omegns Bank, Filial af Privat­banken i Kjøbenhavn A/S.

Grundl. i 1907 un­der Navnet Helsingør og Omegns Bank A/S.

Overtaget af Privatbanken i Kbhvn. i 1935 un­der det nuværende navn.

Nuværende direktør: K. J. F. S. Bertramsen (L 1889).

Adresse: Stengade 52, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Helsingør Rammelistefabrik & Maskinsnedkeri.

Grundl. i 1910 af C. J. Rasmussen (f. 1871), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Kongevej 17, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S.

Grundl. d. 1. marts 1882 af M. C. Holm (f. 1827, d. 1892).

Værftets direktører: Vilh. Dyhr (1882-1887), M. C. Holm (1887-1892), S. C. W. Bindesbøll (1892-1913), J. J. Lundgaard (1913­1921), Chr. Andersen (1921-1925) og. H. P. Christensen (f. 1886) (fra 1925).

Adresse: Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

HELSINGØRSGADENS SUKKERRAFFINADERI

I 1833 købte Grosserer Ferdinand Tutein Raffinaderiet af Sukkerraffinadør Surleau Johan Ludvig ´s Bo; i 1859 overtog Sønnen, William Axel Tutein det; 10 år senere udlejdes det til Det Kjøbenhavnske Skibsrhederi, der overtog det ved Køb i 1872, for allerede samme År at afhænde det til A/S De danske Sukkerfabrikker.

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Helsingørs Væveri A/S.

Grundl. d. 20. nov. 1890 af Emil Schlegel.

Omdannet til aktiesel­skab i 1909. Direktør (siden 1918): C. V. Niel­sen (f. 1893).

Adresse: Gammel Banegårdsvej 28. Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Wilhelm Helstrup's Vinforretning.

Grundl. d. 1. okt. 1868 af etatsråd, konsul Wilhelm Helstrup (f. 1841 på Boller ved Horsens, d. 1915) og i 1904 overtaget af konsul S. W. Vøhtz (f. 1854, d. 1921).

Indtil 1888 drev grundlæggeren tillige. Hotel Aalborg i Thisted. Efter konsul Vøhtz' død fortsattes forretningen af enkefru Vøhtz (f. 1865, d. 1938) med sønnen, Sofus Wilhelm Vøhtz (f. 1898), som leder; denne er siden 1938 indehaver af forretningen.

Adresse: Thorsgade 3, Thisted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Helt, bogbinderi.

Grundl. d. 23. sept. 1853 af H. C. Wivel og senere overtaget af Carl Helt (f. 1870, d. 1940).

I 1940 overtaget af Karen Helt (f. 1901).

Adresse: Helsingørsgade 37, Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. Hemme & Co., isenkramforretning.

Grundl. d. 6. maj 1848 af H. V. M. Amundin.

I 1901 overtaget af S. Hemme (f. 1865), der senere optog R. Møller (f. 1898) som medindehaver; denne er nu eneindehaver.

Adresse: Knabrostræde 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Hemmingsen, isenkramforretning.

Grundl. i 1887 af N. Pedersen (navneforandring til Pal­ner).

I 1927 overtaget af A. Hemmingsen (f. 1893).

Adresse: Vesterbrogade 92, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Emil Hemmingsen, købmandsforretning.

Grundl. i 1891 af P. Frølich (f. 1868).

Nuværende inde­haver: E. Hemmingsen (f. 1890).

Adresse: Adelgade 89, Præstø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

G. Hemmingsen's Eftf., glarmesterfirma.

Grundl. d. 3. april 1866 af J. Feigh (d. 1887), efter hans død fortsatte enken forretningen, indtil hun i 1894 overdrog den til Valdemar Petersen.

I 1903 overtog E. Guhle virksomheden, der i 1909 overdroges til G. Hemmingsen (f. 1871, d. 1913); efter hans død fortsattes den af en­ken, Marie Hemmingsen, indtil 1918, da Jens Tonsgaard optoges som kompagnon og var medindehaver til 1. okt. 1927.

Den 1. okt. 1936 overtoges firmaet af Henning Frese (f. 1914).

Adresse: Rådhusstræde 15, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hempelske Bog- og Papirhandel.

Grundl. d. 3. jan. 1797 af Søren Hempel (se Fyens Stifts ti­dende).

I 1922 overtoges Miloske Bog­handel og Forlag, grundl. i 1748 af Johs. Frid. Milo (f. 1717, d. 1783). Indehaver (siden 1929): J. Weishaupt (f. 1887) (ansat i firmaet 1902, medindehaver 1919).

Adresse: Vestergade 27, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

G. Hemstra, glarmesterfirma.

Grundl. d. 28. sept. 1841 af H. K. Hemstra (f. 1810, d. 1868). Nuværende indehaver: sønnesønnen, Georg Hemstra (f. 1879).

Adresse: Bøjestræde 14, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. Hendriksen's Reproduktions-Atelier.

Grundl. d. 1. juli 1870 af F. Hendriksen (f. 1847, d. 1938), der i 1911 optog sine sønner, den nu­værende indehaver, civilingeniør Holger S. Hendriksen (f. 1878) og Knud Hendriksen (f. 1879), som associés.

Firmanavnet, der oprindeligt var F. Hendriksen's xylografiske Atelier, ændredes i 1885 til det nuværende.

Adresse: Stormgade 12, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage