Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.                  
Side 239
Henn - Henr
 

Chr. Hennings & Co., kolonialforretning en, gros.

Stiftet d. 1. juli 1895 af Chr. Hennings. (f. 1864, d. 1936) og Johannes Valeur (f. 1844,  d. 1914), som udtrådte af firmaet d. 30. de­cember 1897. Derefter var Chr. Hennings, (f. 1864, d. 1936) eneindehaver til sin død.

Den 1. januar 1937 overtog dennes søn, kon­sul Ove Hennings (f. 29. maj 1894), firmaet som eneindehaver.

Ove Hennings er finsk konsul fra 1936.

Adresse: Dronningensgade 3, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Henningsen & Wolf-Jürgensen, grossererfir­ma.

Grundl. d. 1. okt. 1907 af V. Henningsen (f. 1865, d. 1922) og I. A. E. Wolf-Jürgensen (f. 1864, d. 1935).

Nuværende indehavere: C. C. Henningsen (f. 1897) og J. C. Wolf-Jürgen­sen (f. 1909).

Adresse: Lille Kirkestræde 1, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Andreas Henningsen & Co., agenturer i korte­varer.

Grundl. i 1864 af Andreas Henningsen (f. 1838 i Flensborg, d. 1914).

I 1888 optoges Hermann Schmidt (f. 1860, d. 1944) og Ed­mund Israel (f. 1859, d. 1921) som medinde­havere.

I 1908 omdan­net til et aktieselskab med de 3 nævnte inde­havere som direktører.

Ved Andreas Henning­sens død i 1914 ind­trådte hans søn, An­dreas Henningsen jun.

(f. 1870), i direktionen.

 

Paul Schmidt

 

I 1917 hævedes aktie­selskabet, hvorefter virksomheden fortsattes under sit nuværende navn.

Ved Edmund Is­raels død i 1921 indtrådte grosserer Paul Schmidt (f. 1892) i hans sted. I 1938 udtrådte Andreas Henningsen jun. af firmaet, og i hans sted indtrådte grosserer Kaj Schmidt (f. 1904); sidstnævnte udtrådte af firmaet i 1945, hvor­efter Paul Schmidt, der fik grossererborger­skab i 1921, er eneindehaver.

Adresse: Ny Toldbodgade 5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. W. Henningsen, bogtrykkerfirma.

Grundl. i 1878 af A. W. Henningsen (d. 1898).

Nuvæ­rende indehaver: E. Henningsen.

Adresse: Sølvgade 32, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. Henningsen's Boghandel.

Grundl. i 1829 af C. Bertelsen.

I 1892 overtaget af E. Henning­sen (f. 1863, d. 1929) og i 1930 af A. G. R. Oppermann (f. 1889), som i 1949 optog sin søn, Georg Oppermann (f. 19HJ), som medinde­haver.

Adresse: Algade 23, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. C. Henningsen's Enkes Eftf., vinhandel.

Grundl. i 1781 af H. C. Henningsen.

Adresse: Store Rådhusgade 1, Sønderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Peter Henningsen, urmager-, guld- og sølv­smedeforretning.

Grundl. i 1856 af P. C. Win­terberg.

Forretningen blev i 1897 overtaget af Peter Henningsen (f. 1872, d. 1949), efter hvis

død den videreføres af enken og sønnen, Aage C: Henningsen (f. 1904).

Adresse: Storegade 13, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

R. Henningsen, støbegodsforretning.

Grundl. i 1905 af R. Henningsen (f. 1880), der stadig er indehaver af firmaet.

Adresse: Østergade 47, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fh. Henrichsen's elektriske Fabrik ved Alfred Lindgreen.

Grundl. i 1876 af telegrafisterne O. Henrichsen (f. 1847, d. 1924) og Gredsted som et af de første firmaer i branchen. Efter et par års forløb udtrådte Gredsted af firmaet og O. Henrichsens broder, C. Henrichsen (f. 1853, d. 1924) indtrådte.

I 1889 flyttedes virk­somheden til sin nuværende adresse (dengang nr. 29, senere omnummereret til nr. 19) og samtidig udvidedes forretningen.

I 1920 ud­trådte O. Henrichsen, og C. Henrichsen videre­førte firmaet til sin død i 1924, hvorefter det overtoges af hans søn, C. Henrichsen (f. 1891, d. 1947).

Den 1. april 1947 overtoges firmaet af den nuværende indehaver, Alfred Lind­green (f. 1913).

Firmaets arbejdsområde om­fatter alt elektrisk installationsarbejde og fa­brikation af elektriske artikler.

Adresse: N-Farimagsgade 19, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Henrichsen's Uldspinderi.

Grundl. d. 5. okt. 1885 af Carl M. Henrichsen Aarø (f. 1854, d. 1934).

Derefter overtaget af Chr. Ansgar Hen­richsen Aarø (f. 1892).

Adresse: Christiansgade 7, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. P. HENRICHSEN

Viktualieforretning, er grundlagt 1852. Efter Stifterens, A. P. Henrichsen´s Død i 1885, fortsattes Forretningen af hans Enke, Karen Henrichsen, indtil Sønnen, Adolph Henrichsen, i 1890 overtog den. Denne døde 1900, og hans Enke, Anna Sophie Henrichsen, er nu Indehaver.

Adresse: Store Kongensgade 40, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Carl Henrichsen, slagterforretning.

Grundl. d. 12. nov. 1880 af Carl Henrichsen (f. 1851, d. 1922).

Den 1. jan. 1923 overtaget af sønnen, Knud Henrichsen (f. 1891).

Adresse: Borgergade 130, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. F. T. Henrichsen's Eftf. ved Viggo E. Nielsen, manufakturforretning.

Grundl. d. 2. april 1909 af Chr. F. T. Henrichsen.

Nuværen­de indehaver: Viggo E. Nielsen (f. 1886).

Adresse: Jernbanegade 28, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Edv. Henrichsen's Bogtryk-, Bogbinderi & Protokolfabrik.

Grundt d. 13. okt. 1892 af Edv. Henrichsen (f. 1864, d. 1950).

Nuværende indehaver: M & K. Henrichsen.

Adresse: Købmagergade 48, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans Henrichsen & Co. A/S, handel med og fabrikation af bygningsartikler, betonvarefa­brik, jern og stål, støbegods og køleteknik.

Grundl. som købmandsforretning i det 18. årh.

Overtaget af Hans Henrichsen (f. 1869, d. 1933) i 1900.

Omdannet til aktieselskab i 1930.

Direktør (siden 1930): konsul J. H. Kæstel (f. 1887).

Adresse: Brogade 12, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johs. Henrichsen's Eftf., guldsmedeforretning.

Grundl. d. 28. marts 1895 af Johannes Henrich­sen (f. 1864).

Indehaver (siden 1949): E. Kro­mann (f. 1917).

Adresse: Nørregade 17-19, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. P. Henrichsen, speditionsfirma.

Grundl. d. 18. maj 1900 af M. P. Henrichsen (f. 1873) der fremdeles er indehaver af firmaet.

Adresse: Amaliegade 37, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage