Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 587
Sømo - Sønd

 

 

Th. Sømod, sukkervarefabrik.

Grundl, d. 1. Nov. 1891 af L. P. Hansen og A. Chr. Olsen.
Indehaver siden 1921: Th. Sømod (f. 1895).

Adresse: Nørregade 36 B, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Edm, Sønchsen, glarmesterforretning og rammefabrik.

Grundl. i 1890 af Louis Sønchsen, i 1899 overtaget af broderen Fritz Sønchsen (f. 1864), og i 1921 af dennes søn, Edm. Sønchsen. (29. nov. 1901).

I 1930 flyttedes til egen ejendom på den nuværende adresse.

Adresse: Larsbjørnsstræde 14, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

P. C. Søndberg's Eftf., maskinsnedkeri.

Grundl. 1871 af P. C. Søndberg (f. 22. april 1840, d. 29. nov. 1909). Efter nogle års forløb erhvervedes ejendommen Store Kongensgade nr. 75, og firmaet flyttedes hertil.

I 1919 overtoges firmaet af L. Pedersen (f. 27. juni 1879, d. 2. sept. 1925), der i en årrække havde været værkfører i forretningen; samtidig flyttedes til egen ejendom på den nuværende adresse. Efter sidstnævntes død overtoges firmaet af enken, fru C. M. Pedersen (f. 20. febr. 1886).

I 1947 blev sønnen, Carl H. Pedersen (f. 1908), medindehaver og i 1948 overtog han firmaet som eneindehaver.

Adresse: Adelgade 90, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sønderborg Bys Sparekasse.

Grundl. d. 28. febr. 1820 på initiativ af borgmester, justitsråd J. C. Ahlmann, der var den første formand for bestyrelsen.

Direktør (siden 1945): P. Knudsen (f. 1893).

Adresse: Jernbanegade 35, Sønderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sønderborg Løve Apotek.

Oprettet d. 4. aug. 1668. Apotekets første indehaver: Moritz Leuchter (d. 1677). Indehaver (siden 1920): P. Juhl (f. 1887).

Adresse: Sønderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sønderborg Sten- og Billedhuggeri I/S.

Grundl. d. 15. juni 1879 af murermester Peter M. Bendixen (f. 1830, d. 1905).

Efter grundlæggeren overtaget af Christen Iversen (d. 19-19), i 1914 af sønnen Peter Iversen (f. 1884, d. 1923); videreførtes fra 1923 af dennes enke, fru A. C. Iversen (f. 1890), med H. Evers som forretningsfører.

I 1941 overtaget af H. Evers (f. 1894 (gift med fru A. C. Iversen) og sønnen,
Chr. Iversen (f. 1911).

Adresse: Løngang 15, Sønderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

H. Sønderby & Co., møllestens- og maskinfabrik.

Denne virksomhed er grundlagt d. 1. april 1904 af H. Sønderby (f. 27. marts 1871, d. 19.
dec. 1947) og S. Henriksen (d. 1928).

I 1920 overtog førstnævnte firmaet som eneindehaver, men optog senere sønnerne, Sv. Sønderby (f. 17. aug. 1907) og Kn. Sønderby (f. 26. marts 1911) som medindehavere. Siden 1. jan. 1941 har disse været indehavere af virksomheden.

Adresse: Tarm.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

C. Søndergaard, papirforretning en gros.
Grundl. i 1880 af C. Buchholtz (f. 1854, d. 1918).

Den 1. jan. 1919 overtaget af C. Søndergaard (f. 1885).

Adresse: Vestergade 18, Thisted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Chr. Søndergaard, manufakturforretning en gros og en detail

Grundl. d. 8. aug. 1882 som udsalg for Crome & Goldschmidt's Fabrikker med A. Lammers som bestyrer.

I 1912 overtaget af Laur. Hancke (f. 1880), der i 1918 afstod den til N. P. Lindtner.

I 1924 overtoges forretningen af Chr. Søndergaard (f. 1890).

Adresse: Vestergade 6, Thisted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Chr. Søndergaard s Eftf., smedeforretning.
Grundl. i 1741. I 1918 overtaget af Chr. Søndergaard (f. 1887, d. 1949) og i 1949
af Jens
Chr. Bjerrisgaard (f. 1923).

Adresse: Vestergade 16, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Johs. Søndergaard, manufakturhandel.

Grundl. i 1885 af Johannes Bischoff (f. 1867, d. 1934).
Indehaver (siden 15. april 1925): Johs. Søndergaard (f. 1900).

Adresse: Vester gade 5, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Niels Søndergaard, hatte- og buntmagerforretning.

Grundl. d. 1. dec. 1896 af Niels Søndergaard (f. 1870, d. 1932).

I 1932 overtaget af sønnen, Henry Søndergaard (f. 1910).

Adresse: Vestergade 18, Thisted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Poul Søndergaards Bogtrykkeri.

Grundl. d. 1. maj 1896 af Poul Søndergaard (f. 16. febr. 1865, d. 1945).

I 1936 optoges sønnen, Poul Søndergaard (f. 15. aug. 1901, d. 1946) som medindehaver; den 1. maj 1939 overtog han firmaet som eneindehaver.

Fra 1946 er hans enke, fru Rachel Søndergaard indehaver af trykkeriet.

Adresse: Vestergade 67, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Søndergades Apotek i Horsens.

Oprettet d. 11. dec. 1688. Apotekets første indehaver: Erik Elbogen (d. 1707).

Fra 1870 har apoteket været i slægten Helms besiddelse.

I 1932 overtoges det af Jacob Helms (f. 1892, d. 1941), efter hvis død det drives af hans enke, fru Helms med cand. pharm. Kr. Schydt som bestyrer.

Adresse: Søndergade 12, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sønderjysk Smøreksportforening.

Grundl. i 1905 som et andelsselskab med Julius Nielsen, Damager, som direktør. Nuværende formand: gårdejer Aage Schmidt, Skudstrup pr. Skodborg. Adm. direktør (siden 1920): Sophus Thomsen (f. 5. aug. 1881).

Adresse: Vojens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sønderjydsk Tæppefabrik, A. R. Kjærby A/S.
Grundl. i 1884 af M. Ebbesen. Den 1. dec. 1919 overtaget af A. R. Kjærby (f. 1875, d. 1943); i 1937 omdannet til aktieselskab (første vedtægter af 30. dec.).

Nuværende direktion: sidstnævntes enke, fru Emmy Kjærby (f. 1876) og søn, Johs. A. Kjærby (f. 1904), samt A. Vilh. Mathiasen (f. 1904).

Adresse: Højer.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Søndersø Apotek.

Oprettet d. 7. marts 1881.
Apotekets første indehaver: Julie Speyer (d. 1931).

Indehaver (siden 1948): Holger Vinkel Hansen (f. 1898).

Adresse: Søndersø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage