Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                                Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 157
Fabr - Faks
 

Fabrikken Darup, Hansen & Ertmann, hjul­børfabrik.

Grundl. i 1894 af L P. Jensen-Da­rup. Indehavere (siden 1928): L. C. Hansen (f. 1888) og A. Ertmann (L 1899).

Adresse: Darup pr. Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fabrikken Decrottes,

der fremstiller hals- og brysts af ten Decrottes og hals- og brysttablet­ten Decrottes, er Grundl. i 1902 af Joh. Ph. Beck (f. 1878), der stadig er indehaver af virk­somheden.

Adresse: Mariendalsvej 6-8, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fabriken Grand Danois og Kødfoderfabriken A/S.

Grundl. i 1905. Nuværende direktion: fru E. Hertvig og M. H. Kjøngsdal (f. 1905), der er adm. direktør.

Adresse: Ved Amagerbanen 15, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fabrikken Herborg ved M. Nielsen, landbrugs­maskinfabrik.

Grundl.. d. 1. sept. 1897 af P. M. Nielsen (f. 1868), der var indehaver af fabrik­ken indtil han i 1948 afstod den til sin søn, Marius Nielsen (f. 1896).

Adresse: Skern.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fabrikken Hermes, kem. tekn. fabrik.

Grundl. d. 15. maj 1883 af O. Møller (f. 23. marts 1844, d. 1910), efter hvis død fabrikken videreførtes af sønnerne, K. O. Møller (d. 1929) og Svend Møller (f. d. 7. sept. 1878).

Efter K. O. Møllers død videreføres firmaet af Svend Møller (død før 1950) som aktiv leder, med enkefru V. Møller som pas­siv deltager. Fabriken forarbejder og driver en gros handel med svampe.

Adresse: Højbro Plads 5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fabrikken Kosmos A/S, mineralvandsfabrik.

Grundl. i 1894 af cand. pharm. H. P. Hansen.

Omdannet til aktieselskab i 1898. Direktør: E Iversen (f. 1891).

Adresse: Torvegade 87, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fabriken "M. L." A/S, rammefabrik.

Grundl. d. 8. dec. 1903 af M. L. Andersen (f. 1877). Omdannet til aktieselskab i 1934 med grund­læggeren og E. T. Simmelhag som direktører.

I 1940 udtrådte sidstnævnte og O. E. Devantier (f. 1892) indtrådte samtidig i direktionen.

Adresse: Jagtvej 85, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fabrikken St. Helena, buddingpulverfabrik.

Grundl. i 1898 af Hans Marcher (f. 1867, d. 1935).

I 1935 overtaget af sønnen, Bernt Mar­cher (f. 1899).

Adresse: Danasvej 4, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fabriken Søholm, Holst & Knudsen og Kera­misk Forbund, Interessentskab, keramisk fa­brik. Grundl. i 1835 af H. Wolffsen. Nuværen­de indehavere: folketingsmand O. E. Einer ­Jensen (f. 1889) og hovedkasserer Herman Jensen (f. 1904).

Adresse: Grønnegade 13, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fabrikken Vulkan ved V. Binzer, papir en gros.

Grundl.. d. 3. jan. 1877 af L N. Binzer (L 1847, d. 1933).

I 1929 overtaget af Vilh. Binzer (f. 1885).

Adresse: Vestergade 21, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fabrikkernes Salgskontor, fabrikation og salg af trævarer.

Grundl. d. 8. maj 1909 af Carl Jørgensen (L 1863, d. 1944).

I 1944 overtaget af sønnen, P. Herlev Jørgensen (f. 1901).

Adresse: Vester Voldgade 10, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

R. Facius, material- og farvehandel.

Grundl. d. 25. maj 1888 af R. M. Facius (f. 1863, d. 1935). Indehaver siden 1938: nevøen Johannes E. Facius (f. 1912) (medindehaver 1933).

Adresse: Nørregade 4, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Valdemar Fahrendorff & Søn, urmager- og guldsmedeforretning.

Grundl. i 1894 af Vald. Fahrendorff (f. 1871, d. 1947); i 1947 overtaget af sønnen, Hans Fahrendorff (f. 1904).

Adresse: Nørregade 24, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fajance-Varehuset A/S.

Grundl. d. 12. jan. 1909 af købmand Axel Schmidt Claus en (f. 1884). I 1913 omdannet til et aktieselskab. Be­styrelsen består nu af nævnte Axel Schmidt Clausen, der er bestyrelsens formand og sel­skabets direktør siden stiftelsen, frøken Tvilla Kaadt og hotelejer O. J. Larsen.

Adresse: Ryesgade 23, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fakse Apotek.

Oprettet d. 13. aug. 1892 som hjælpe-apotek til Vemmetofte apotek. Selv­stændigt fra 1903.

Apotekets første indehaver var J. B. Fischer-Simonsen (f. 1860). Indeha­ver (siden 1936): Jørgen Jensen (f. 1876).

Adresse: Fakse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

FALKONERGAADENS FABRIKKER

Er grundlagt 1842 af C. A. Feilberg (d. 1896), der optog A. Bagge som Kompagnon og i 1881 udtrådte af Forretningen, hvori A. Schlichtkrull nu indtrådte som Deltager. Bagge udtrådte i 1883, og Schlichtkrull overdrog 1893 Fabrikken til Alfred Hvilsom (f. 1860).

Adresse: Falkonerallé 118, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

FALLESEN & FISKER

Herreekvipering og Klædehandel en gros, er grundlagt 31. August 1850 af C. P. Fallesen (f.1824, d. 1888); i 1885 overtog den nuværende Indehaver, H. V. Fisker (f. 1856) Firmaet, samtidig med at det antog ovenstående Navn og Forretningen udvidedes.

Adresse: Frederiksbrogade 19, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Faxe Bryggeri, malt- og mineralvandsfabrik.

Grundl. d. 6. febr. 1901 af Conrad Nielsen (L 1866, d. 1914).

Indehavere (siden 1945): Kai B. Nielsen (f. 1898), C. V. Lyhne Nielsen (f. 1900) og Helmer Marius Nielsen (f. 1905).

Adresse: Torvegade 35, Fakse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel Fakse.

Grundl. i 1898 af hotelejer Olsen.

Nuværende indehaver (fra 1. juni 1950): fru Dora Nielsen.

Adresse: Torvegade 6, Fakse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Faxe Kalkbrud A/S,

Brydning af kalk i Faxe kalkbrud har allerede fundet sted i middel­alderen.

Den 1. jan. 1884 stiftedes aktieselskabet Faxe Kalkbrud, der foruden kalkbruddene, havnene ved Faxe Ladeplads og Faxe Jern­bane overtog Faxe Stenværksteder, der senere er blevet bortforpagtet (anlagt ca. 1868 af ju­stitsråd C. F. Garde ved kalkbruddet og i 1871 flyttet til Faxe Ladeplads).

Selskabet ejer og driver endvidere jordbrugskalkfabrik ved Faxe havn, Faxe Teglværk, Fakse Ladeplads, Holtug Kridt- og Kalkværk, Holtug pr. St. Heddinge, Sølyst Teglværk pr. Nivaa og Allerød Teglværk pr. Lillerød, og deltager desuden i driften af A/S De jydske Kalkvær­ker og Aktiebolaget Gotlands Kalkverk på Gotland m. fl. selskaber.

Selskabets første bestyrelse bestod af gehej­mekonferensråd C. F. Tietgen (formand ind­til 1897), gehejmekonferensråd, kammerherre, lensbaron Reedtz Thott, kammerherre F. Mel-

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage