Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 156
Eyby - Fabe
 

Kr. Eybye, Hobro Jernhandel.

Grundl. i 1826 af Søren Uhrenholdt (f. 1798, d. 1844) som købmandsforretning. Nuværende indehaver:

Kr. Eybye (f. 1890).

Adresse: Vestergade 8, Hobro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. Eyde & Co., vinhandel.

Grundl. d. 22. juli 1887 af Ewald Eyde (f. 1857, d. 1892) til overtagelse af en tidligere vinhandel (Grundl. 1819) af K. Kjeldsen; og ved E. Eydes død overtaget af broderen, konsul Peter Eyde (f. 1854, d. 1922), der var medinteressent i fir­maet. Den 1. jan. 1905 overtoges firmaet af konsul J. Fogh-Nielsen (f. 13. juli 1877, d. 30. maj 1944). Efter dennes død videreføres fir­maet af fru G. Fogh-Nielsen og sønnen, K. H. Fogh-Nielsen (f. 2. sept. 1915). Firmaet har siden sin start haft samme adresse.

Adresse: Søndergade 17, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel Eyde.

Grundl. d. 20. okt. 1839 af Peter Christian Bertelsen (f. 1790). Hotellets nuvæ­rende indehaver, Jens Peter Jepsen (f. 1896), overtog det d. 1. febr. 1948.

Adresse: Torvet 1, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Faaborg, kolonial en gros- og agentur­forretning.

Grundl. d. 1. febr. 1908 af Carl Faaborg (f. 1881), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Storegade 58, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Faaborg Andels-Svineslagteri.

Grundl. d. 18. april 1888 og påbegyndte virksomheden d. 5. nov. s. å.

Slagteriets første direktør: land­brugskandidat L. Kristoffersen, Haastrup. Di­rektør (siden 1933): Fritz Rasch (f. 1905).

Adresse: Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Faaborg Apotek.

Oprettet d. 28. juni 1737. Apotekets første indehaver: F. L. Vette. Inde­haver siden 1941: Chr. Magnus Hansen (f. 1886).

Adresse: Mellemgade 1, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Faaborg Avis (konservativ).

Grundl. d. 1. jan. 1855 af W. Bülow (f. 1828, d. 1864).

Redaktør siden 1936: Carl Nielsen (f. 1903).

Adresse: 0stergade 22, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Faaborg Cement-Tagstensfabrik A/S.

Grundl. d. 1. okt. 1884 af J. R. Jørgensen (f. 1857, d. 1912). Omdannet til aktieselskab i 1926. Nu­værende direktør: R. P. Bejerholm (f. 1879).

Adresse: Østerbrogade 60, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Faaborg Folketidende, se Sydfyns Dagblad

 

Faaborg Honningkager.

Grundl. i 1893 af Josef Gottwald (f. 1871, d. 1948). Indehaver (siden 1941): A. Gottwald (f. 1897).

Adresse: Svendborgvej, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Faaborg Jernstøberi og Maskinfabrik.

Grundl. i 1856 af L. Jensen (f. 1822, d. 1902).

Indeha­ver siden 1939: Hans Paulsen (f. 1899).

Adresse: Lagonis Minde 9, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Faaborg Kalkværk, L. Frandsen.

Grundl. d. 14. marts 1889 af Carl Sørensen (f. 1846).

I 1913 lejet af L. Frandsen (f. 1888), som over­tog det i 1916.

Adresse: Klostergade 71, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Faaborg's Møbelværksteder.

Grundl. d. 29. sept. 1868 af Th. Hansen Faaborg (f. 1846, d. 1918); efter denne overtaget af sønnen, Carl Faaborg (f. 1881, d. 1942), i 1942 overtaget af dennes søn, Th. Faaborg (f. 1915).

Adresse: Nygade 7, Nørresundby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Faaborg ny Materialhandel ved Bøje Degener.

Grundl. d. 15. maj 1897 af M. Henriksen (f. 1870). Indehaver siden 1947:

Bøje Degener (f. 1923).

Adresse: Torvegade 10, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Faaborg Papfabrik.

Grundl. i 1840 af Carl So­fus Rasmussen.

Den nuværende indehaver, H. Kaufholz, overtog fabrikken i 1908.

Adresse: Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Faaborg Pottemageri.

Grundl. d. 19. juli 1845 af Carl Knudsen Rønnow (f. 1818, d. 1886). Fortsat af sønnen Vald. Rønnow; i 1950 over­taget af P. Seidelin jun. (f. 1911).

Adresse: Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Faaborg Spare- og Laanekasse er oprettet d. 8. okt. 1846.

Tilsynsrådets formand: købmand M. Jensen. Direktion: K. Fischer-Jørgensen (f. 1877) og H. C. Jørgensen (f. 1878).

Adresse: Torvet 6, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Faarup & Sønderby A/S, kolonialforretning en gros.

Grund1. i 1897 af Faarup og Sønder­by. Overgået til aktieselskab d. 1. jan. 1928. Nuværende bestyrelse: landsretssagfører Poul Jæger, formand, fru Anna Glud Jensen og di­rektør Einar Andersen (f. 1902); sidstnævnte udgør s. m. K. Glud Jensen selskabets direk­tion.

Adresse: Havnen, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Axel Faber, tobaksforretning.

Grundl. d. 18. juli 1902 af Axel Faber (f. 1870, d. 1949).

I 1949 overtaget af enken, fru Gudrun Faber.

Adresse: Gammel Kongevej 91, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Fabers Fabriker A/S.

Grundl. d. 1. sept. 1900 af Chresten Faber (d. 1942) med hånd­værksmæssig fremstilling af rullegardiner; om­kring 1930 begyndte den egentlige fabriksmæs­sige fabrikation af rullegardinstokke, beslag samt forskydelige gardin stænger og senere per­sienner.

I 1919 overgik firmaet til et aktiesel­skab. Nuværende direktion: H. Fabel' og Fritz Petersen.

Adresse: Ryslinge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nikolai Faber, eksportforretning.

Grundl. d. 18. okt. 1892 af Nikolai Faber (f. 1866, d. 28. juli 1933).

I 1928 indtrådte Gunnar Petersen (f. 1897) i firmaet og overtog det i 1933.

Adresse: Axelborg, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage