Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 61
Blæh - Boge
 

E. Blæhr, købmandsforretning.

Grundl. d. 25. okt. 1865 af J. N. Blæhr (f. 1842, d. 1912). I 1907 overtoges forretningen af grundlæggerens søn, J. N. Blæhr (f. 1879, d. 1948), efter hvis død den videreføres af sønnen, Emil Blæhr (f. 1909).

Adresse: Thorsgade 4, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bløchers Eftf. ved Friis Knudsen & Co., læ­derhandel.

Grundl. d. 14. okt. 1909 af C. Blø­cher (f. 1877). Overtaget i 1947 af V. Friis Knudsen (f. 1912), K. Nielsen (f. 1920) og Vald. Hansen (f. 1903).

Adresse: Storegade 6, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Boas, manufaktur, trikotage og herre­ekvipering.

Grundl. d. 30. aug. 1851 af Ole Christoffer Boas (f. 1822, d. 1909). Indehaver siden 1894: grundlæggerens brodersøn, Ole Christoffer Boas (f. 1868).

Adresse: Stubbekøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

William Boas A/S, fabrikation af og handel med bygningsartikler.

Grundl. d. 13. okt. 1874 af William Boas (f. 1846, d. 1933).

Den 16. maj 1929 omdannedes virksomheden til et aktieselskab med Alex Johan Boas (f. 28. sept. 1877, d. 1947) og Otto Boas (f. 12. juni 1879, d. 18. aug. 1950) som direktører; disse fratrådte d. 1. juni 1940; samtidig tiltrådte be­styrelsens hidtidige kommitterede, Hjalmar Ibsen (f. 19. juni 1899), som direktør. Denne fratrådte d. 1. april 1946 og den hidtidige leder af de daglige forretninger V. Kraunsøe (f. 18. marts 1895) tiltrådte.

Siden 1876 har firmaet været forhandler af A/B Höganäs-Billesholms ildfaste materialer, glasserede kloakrør og klinker. Deltog i 1896 i dannelsen af cementfabriken "Danmark", hvorefter det stadig har haft tilknytning til cementindustrien.

Adresse: Frederiksgade 11, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bocks Boghandel ved Flemming Jacobsen.

Grundl. d. 1. april 1877 af N. C. Bock (f. 1854, d. 1939).

I 1939 overtaget af sønnen, C. N. Bock (f. 1890, d. 1949) og i 1950 af Flemming Jacobsen (f. 1924).

Adresse: Nygade 12, Graasten.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Joh. Fr. Bock, boghandel.

Grundl. d. 4. dec. 1902 af Joh. Fr. Bock (f. 1877), der stadig er indehaver af forretningen fra 1946 sammen med datteren, J. M. Boch.

Adresse: Adelgade 91, Skanderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. F. BODECKER

Hattefabrik, er grundlagt 1852 af A. f. Bodecker (f. 1818, d. 1884), hvis Enke fortsatte Forretningen til hendes Død i 1904, da den overgik til Sønnen, A. J. E. Bodecker (f.1861).

Adresse: Kongens Nytorv 20, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

A. F. Bodecker, kgl. hof-hattefabrikant.

Grundl. i 1852 af A. F. Bodecker (f. 1818, d. 1884). In­dehaver (siden 1934): Anton Theodor Rasmus­sen (f. 1877).

Adresse: Frederiksberggade 2, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

V. Bockelund's Eftf., urtekramforretning.

Grundl. i 1863 af W. T. Moyel og overtaget i 1875 af V. Bockelund (f. 1849, d. 1925). I 1918 overtaget af Wilh. Hansen (f. 1875, d. 1929); fortsættes af fru Ella Hansen (f. 1885).

Adresse: Ved Stranden 20, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Charles Bodin, forgylder- og rammeforretning.

Grundl. 1875 af A. H. Truelsen. Nuværende indehaver: Charles Bodin.

Adresse: Peder Hvitfeldts Stræde 17, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Boesen, grossererforretning.

Grundl. d. 13. nov. 1905 af Carl Boesen (f. 1879), der sta­dig er indehaver af firmaet, siden 1949 med sønnen, J. Boesen (f. 1915) som medindeha­ver.

Adresse: Platanvej 26, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bogense Apotek.

Oprettet d. 4. jan. 1799. Før­ste indehaver var apoteker i Middelfart, H. C. Tscherning. Senere indehavere: 18.10: Erik Christian Barfred; 1810-25: Niels Arctander

 

 

 

Reinecke; 1825-32: Henrik Hansen; 1832-34:

Nicolai Christlieb Leth; 1834-70: Frederik Lud­vig Richter; 1870-83: Simon Ludvig Richter; 1883-19'11: Lorens Levin Mørk Hansen; 1911­44: Henrik Fabricius; siden 1944: Estrid Fabri­cius (f. 1906).

Adresse: Adelgade 32, Bogense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bogense Avis (Venstre).

Grundl. d. 1. juni 1859 af C. Ditlefsen. Indehaver og redaktør si­den 1938: Carl Poulsen (f. 1908).

Adresse: Adelgade 65, Bogense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bogense Bank A/S.

Grundl. d. 8. sept. 1897 af en kreds af Bogense-borgere. En af de mest virksomme for oprettelsen var partikulier J. Schiønmann (d. 1902), der blev formand for bestyrelsen og bankens første direktør. I 1909 flyttede banken ind i sine nuværende lokaler, der siden er blevet udvidet betydeligt; i 1918 oprettedes en filial i Brenderup.

1936 sammensluttedes banken med Nordfyns Handels- og Landbobank. Dennes direktør,

J. Jensen, blev leder af de sammensluttede ban­ker, der tog navnet Bogense Bank.

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage