Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 62
Boge - Bold 

 

 

Bestyrelsen består af: isenkræmmer Ellef Hansen, formand, forpagter Chr. Hansen, Jet­tehøj, købmand Mar. Rasmussen, landsrets­sagfører H. Dela, direktør A. Vestergaard og gårdejerne J. P. Jacobsen og Chr. Jervelund.

Direktør siden 1. jan. 1948: K. P. Jørgensen (f. 1902).

Aktiekapital og reserver: ca. 1 mill. kr. Filial i Brenderup; kontorer i Særslev, Vef­linge, Skamby og Roerslev.

Adresse: Adelgade 58, Bogense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bogense Jernstøberi og Maskinfabrik, Erik Barfoed.

Grundl. i 1852 af P. C. Riber. Nu­værende indehaver: E. Barfoed (f. 1880).

Adresse: Adelgade 14, Bogense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bogense Materialhandel ved Marius Rasmus­sen.

Grundl. d. 5. nov. 1809 af Lars Borring. Indehaver siden 1923: Marius Rasmussen (f. 11. sept. 1890).

Adresse: Adelgade 71, Bogense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bogense Trælasthandel A/S.

Grundl. d. 29. maj 1883 ved sammenslutning af C. Q. Barfoed's købmandsforretning, Grundl. d. 13. nov. 1829, H. C. Beck's købmandsforretning,

Grundl. ca. 1865 og A. Detlefsen's trælastforretning, Grundl. d. l. sept. 1855. Overtaget af Det Fynske Træ­lastkompagni A/S i 1946. Direktør fra 1946: A. R. Andersen (f. 1921).

Adresse: Adelgade 13, Bogense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bogladen, Kibsgaard Mikkelsen, se Mikkelsen, A. Kibsgaard.

Bogtrykkeriet Elektra, Sv. Pedersen.

Grundl. d. l. juli 1900 af H. Hansen (f. 1868, d. 1921). Den nuværende indehaver, Sv. Pedersen (f. 1890), overtog forretningen i 1925.

Adresse: Vesterbrogade 80, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bogtrykkeriet Hafnia, Carl Kretzschmer.

Grundl. d. 22. juli 1905 af R. Dresler. Bogtryk­keriet blev den l. jan. 1917 overtaget af

 

 

 

Carl Bold Kretzschmer (f. 11. jan. 1871, d. 6. juni 1930); efter dennes død overtaget af sønnen, Oskar Kretzschmer (f. 1899).

Adresse: Grundtvigsvej 37, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Thorald Bohm, pianofabrikant.

Grundl. d. 5. juni 1847 af Christian Knudsen (d. 1858). In­dehaver (siden 1908): Thorald Bohm (f. 1871).

Adresse: Fiolstræde 42, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. BOHN & Co.

Vognmandsforretning. Hans Bruun (f. 1740, d. 1826) kom i 1760 til Kbhvn. fra Jylland og nedsatte sig 1779 som Vognmand i David Skolemesters Gaard, dengang en offentlig Gade (nu en Del af Ejendommen Kjøbmagergade 26).

I 1809 overdrog han Forretningen til sin søn Johannes Bruun (f. 1780, d. 1862).

Efter denne gik den over til H. P. Bohn, der i 1874 optog J. W. Nissler (f. 1847, d. 1897) som Kompagnon. Den sidstnævnte blev eneindehaver i1879, efter hans Død i 1897 Broderen, J. A. Nissler og i 1900 til dennes Søn, Frank W. Nissler.

Adresse: Kjøbmagergade 26, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

C. Bohn & Co., vognmandsforretning, se Brø­drene Hansen.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Bohn's Eftf., farve- og krydderihandel.

Grundl. d. 26. febr. 1810 af Henning Bohn (f. 1790, d. 1852), efter hvem Hans Bohn (f. 1823, d. 1897) overtog forretningen, samtidig udvi­dedes virksomheden til også at omfatte fabri­kation af krydderier m. m.

I 1895 efterfulgtes Hans Bohn af Axel Bohn (f. 1853, d. 1930), denne optog d. l. marts 1929 Hans Hansen (f. 1864) som medindehaver, og endvidere op­toges i 1933 Jens Marius Nielsen (f. 1883, d. 1937) som medindehaver. I 1937 overtoges fir­maet af dets nuværende indehaver, Poul Ras­mussen (f. 1897).

Adresse: Torvegade 36, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bohn Hansen, isenkramforretning.

Grundl. d. 15. maj 1901 af Karl Bohn Hansen (f. 1874, d. 1944).

Nuværende indehaver: enkefru Margre­the Bohn Hansen (f. 1880).

Adresse: Rødby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jørgen Boje, opkøb af uld, huder og skind. ­

Grundlagt 1807 af køb­mand og klubvært Kynde Nielsen Boje.

 

 

Jørgen Boje

 

 

I 1927 blev forret­ningen overtaget af Jørgen Emil Boje (f. 17. juni 1896) (5. ge­neration), der fortsæt­ter forretningen ufor­andret med uld, huder og skind og dermed beslægtede råvarer.

Adresse: Brødregade 23, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

William Boje's Eftf., bogtrykkeri.

Grundl. i 1904 af William Boje (f. 1873).

I 1945 overto­ges trykkeriet af Hans Mohrdieck (f. 1913).

Adresse: Ramsherred 22, Aabenraa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Trolle Bojesen, konditori.

Grundl. d. 30. okt. 1878 af H. B. Bojesen (f. 1852, d. 1920). Efter hans død overtaget af sønnen, H. Trolle Bojesen (f. 1880).

Adresse: Torvegade 8, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brødrene Bojsen, radio- og cykleforretning en gros.

Grundl. d. l. marts 1899 af Chr. Bojsen (f. 1874, d. 1932). Indehaver siden 1932: E. C. Bojsen (f. 1900).

Adresse: Englandsgade 9, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Boldesager Bryggeri.

Grundl. ca. 1902 af L. L. Christensen. Indehaver (siden 1945): Johs. Lauridsen (f. 1914).

Adresse: Nørrebrogade, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage