Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 413
Møll - Møll
 

Møller & Hansen, manufakturforretning.

Grundl. d. 18. marts 1907 af Axel Møller (f. 4. marts 1874, d. 21. jan. 1938) og Johan Hansen (f. 1868). Den 1. jan. 1927 udtrådte grosserer Jo­han Hansen, og grosserer Axel Møller fortsatte som eneindehaver.

Efter A. Møller's død i 1938 overtog døtrene, fru Anita Nissen og fru Ellen Borum, virksomheden.

Har igennem årene fo­retaget forskellige udvidelser; sidst overtaget underetagen, hvor der i mange år har været vinkælder.

Firmaets indregistrerede navn er Købmagergades Parti- og Auktionsvareudsalg, men kun navnet Møller & Hansen anvendes.

Den daglige ledelse forestås af Svend Bærent­zen, der har eneprokura.

Adresse: Købmagergade, 53, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Møller & Jochumsen A/S, maskinfabrik og jernstøberi.

Grundl. i 1857 af Johan Møller og S. J. C. Jochumsen.

I 1897 overgik virk­somheden til et aktieselskab.

Direktion: civil­ingeniør Holger Marcus (f. 1896).

Adresse: Allégade 10, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Møller & Knudsen's Eftf., bygningsartikler og støbegodsforretning.

Grundl. i 1904 af Jes Møl­ler og Nis Knudsen. Sidstnævnte udtrådte s. å. og Jes Møller fortsatte som eneindehaver ind­til han i 1926 overdrog forretningen til Kristen Pedersen. Denne optog i 1927 Iver H. Iver­sen (f. 1882) som medindehaver. Kristen Pe­dersen udtrådte i 1928 og Gunnar Kristensen indtrådte som medindehaver. Efter dennes død i 1940 optoges hans enke, fru Gerda Kristensen og Ejnar K. K. Yde (f. 1898) i firmaet. Sidst­nævnte tegner firmaet sammen med oven­nævnte Iver H. Iversen.

Adresse: Tøndervej 4-6, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Møller & Landschultz,

papir handel, bogtryk­keri og protokolfabrik.

Grundl. d. 29. aug. 1899 af Holger Møller og Conrad Landschultz (f. 1875, d. 1926). Holger Møller udtrådte af firmaet i 1922.

I 1926 overtoges forretningen af fru Elisabeth Landschultz (d. 1945) og Holger Jensen (f. 1890).

I 1941 optoges S. Landschultz (f. 1911) som medindehaver.

Adresse: Krystalgade 15, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Møller & Mammen, isenkramforretning.

Grundl. d. 2. maj 1876 af Anton Andersen Mammen (f. 1841); i 1880 overtaget af Niels Mammen, og i 1881 af Lorentz Theodor Mammen (d. 1902), der 11. okt. s. å. optog Jens Julius Møl­ler (f. 1855) i firmaet og det fik da det nu­værende navn og blev indregistreret 22. okt. s. å. I 1917 optoges Kaj Wichmann Olsen (f. 1889, d. 1927) som medindehaver og i 1918 udtrådte J. J. Møller af firmaet.

Efter K. W. Olsens død i 1927 overtog Harald Michelsen (f. 1888) firmaet, som han i 1946 solgte til Ernst Muller (f. 1910), der havde været knyt­tet til forretningen siden 1930.

Adresse: Gothersgade 42, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Møller & Melgaard A/S, grossererforretning, vildt en gros.

Grundl. d. 12. maj 1885 af A. Korsgaard-Jensen, der i 1901 tillige stiftede Jysk Kød Import Kompagni A/S, hvis forret­ningsfører han var.

Dette selskab hævedes i 1920 og virksomheden overtoges af A/S Kø­benhavns Kødforsyning, ligeledes under direk­tion af A. Korsgaard-Jensen.

I 1924 hævedes også dette selskab, og forretningen overtoges af grossererne V. A. Møller og I. Melgaard.

I 1946 stiftedes det nuværende aktieselskab un­der direktion af nævnte I. Melgaard.

Siden hans død i 1947 har K. J. A. Soldath (f. 1902) været selskabets direktør; denne har været knyttet til forretningen siden 1924.

Bestyrelsen består af direktøren sammen med bestyrer A. Vestergaard og landsretssag­fører Hugo Bjerregaard Jensen.

Aktiekapitalen er på 150.000 kr. Ejendommen, på den nuværende adresse, er­hvervedes i 1937, hvor alt er indrettet efter de

 

 


Brolæggerstræde nr. 3

 

nyeste og mest rationelle metoder, bl. a. også med eget fryseri. Møller & Melgaard er medin­teressent i flere af vore fjerkræeksportslagte­rier.

Selskabet har i de senere år væsentligst beskæftiget sig med eksport af vildt og fjer­kræ.

Adresse: Brolæggerstræde 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Møller & Pedersen, møbelforretning.

Grundl. d. 1. juni 1905 af C. C. Møller (f. 1875) og R. Pe­dersen (f. 1874).

Indehaver (fra 1. juni 1950):

Carl L. Møller (f. 1911), der har ledet forret­ningen siden 1936.

Adresse: Griffenfeldsgade 1, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Møller & Søn's Eftf., Th. Jacobsen, smedefor­retning og maskinfabrik.

Grundl. d. 7. okt. 1837 af Nic. Zethner Møller (f. 1810, d. 1878).

Indehaver siden 1937: Th. Jacobsen (f. 1898).

Adresse: Søndergade 8, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Møller & Sørensen, savværk, tømrerforretning, bygningssnedkeri.

Grundl. i 1892 af A. C. Sø­rensen (f. 1856, d. 1940) og Carl Møller (d. 1938). Carl Møller udtrådte i 1909 og A. C.

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage