Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder. 
Side 298
Just - Jyds
 

Hans Just, vinfirma.

Grundl. d. 18. juni 1867 af etatsråd Hans Just (f. 1840, d. 1912).

Nu­værende indehavere: Hans Henning Just (f. 1905) og Peter Christian Karberg (f. 1909).

Adresse: Århusgade 88, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A/S Herman Just's Farveri.

Grundl. d. 28. sept. 1869 af Herman Just (d. 1908).

I 1949 omdannedes virksomheden til et ak­tieselskab med H. H. Just (f. 1908) som di­rektør.

Den nuværende bestyrelse består af oven­nævnte direktør H. H. Just, fru Dina Just, der er bestyrelsens formand, og overretssag­fører Aage Ørum.

Adresse: Rådmandsgade 2, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Justesen's kemiske Fabriker.

Grund!. d. 1. nov. 1883 af P. H. Dall.

I 1901 overtaget af Just Justesen (f. 1868 d. 1916) og i 1916 af fru Emilie Justesen (f. 1875). Forretningsfører: Poul Justesen (f. 1905).

Adresse: Vestergrave 19, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. C. Justesens Sadelmager- og Lædervarefor­retning.

Grundl. d. 17. aug. 1901 af Anders Chr. Justesen, der fremdeles er indehaver af for­retningen.

Adresse: Middelgade 8, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brødr. Justesen, handelsfirma.

Grundl. d. 2. aug. 1881 i Randers af Jens Peter Justesen (f. 1856, d. 1937), som i 1889 tillige oprettede en afdeling i København.

Nuværende indehavere: sønnerne, Julius Peter Justesen (f. 1890) og Hubert Justesen (f. 189'3).

Adresse: Vestergade 18, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. F. Justesen's Jernstøberi, J. P. Dannesboe.

Grundl. ca. 1906 af Chr. F. Justesen (f. 1880, d. 1934).

I 1927 overtaget af J. P. Dannesboe (f. 1884).

Adresse: Frederikskildevej 3, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. K. Justesen, vognmands- og flytteforretning.

Formentlig grundlagt i slutningen af det 18. århundrede.

I 1812 var indehaveren Hans Ju­stesen. Indehaver (siden 1945): Hans Justesen (f. 1920) (5. generation).

Adresse: Kirkepladsen 1, Korsør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. Th. Justesen & Søn, herreekviperingsforret­ning.

Grundl. i 1890 af I. M. Justesen (f. 1860, d. 1914).

I 1914 overtaget af broderen, S. Th. Justesen (f. 1874), der i 1947 optog sin søn, Carl Helmer Justesen (f. 1908) som medinde­haver.

Adresse: Hadsund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johs. Juul, købmandsforretning.

Grundl. ca. 1790 af Andreas Michelsen (d. 1850).

Indeha­ver siden 1947: Johs. Juul (f. 1916).

Adresse: Store Torvegade 18, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. W. Juul A/S, kornforretning.

Grundl. ca. 1893 af J. Hauge (f. 1868).

I 1930 overtaget af J. W. Juul (f. 1884). Omdannet til aktieselskab i 1949 med F. Jacobsen (f. 1903) som direktør.

Adresse: Tørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. P. Juul, skomagerforretning.

Grundl. i 1899 af N. P. Juul (f. 1872), der fremdeles er inde­haver af forretningen.

Adresse: Sankt Jørgens Vej 8, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. W. Juul-Jensen, grosserer- og agenturfor­retning.

Grundl. i 1904 af C. W. Juul-Jensen (f. 1880), der fremdeles er indehaver af firmaet.

Adresse: Vesterbrogade 44, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. W. JUULMANN & SØN

Malerfirma, er grundlagt 1846 af C. W. Juulmann (f. 1819, d. 1895), der udtrådte af Forretningen i 1889, efter at han i 1875 havde optaget sin Søn O. F. C. Juulmann (f. 1849) og i 1882 desuden Sønnen, Chr. Juulmann (f. 1856) som Kompagnoner.

Adresse: Nørregade 20, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

C. W. Juulmann & Søn, malerfirma.

Grundl. d. 14. april 1845 af C. W. Juulmann (f. 1818, d. 1895).

I 1889 overtaget af sønnerne, Oscar Juulmann (f. 1849, d. 1940) og Chr. Juul­mann (f. 1856, d. 1929) (medindehavere hhv. 1875 og 1882).

Nuværende Indehavere: O. Juulmanns søn, Poul Juulmann (f. 1889) (med­indeh. 1925) og Gunnar Persson (f. 1905).

Adresse: Nørregade 20, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jyderup Cementvarefabrik og Maskinsnedkeri ved Will. R. Jensen.

Grundl. i 1904 af William R. Jensen (f. 1883, d. 1947).

I 1947 overtaget af enken, fru Magdalene Jensen (f. 1884).

Adresse: Jyderup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jyderup Læder- og Skindhandel. Grundl. i 1860 af O. Th. Lang (f. 1835, d. 1916). Nuvæ­rende indehaver: Poul Lang (f. 1913).

Adresse: Jernbanevej 22, Jyderup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jyderup Savværk og Stavfabrik, A. m. b. A.

Grundl. i nov. 1888 af N. E. Lang (f. 1840).

Den 1. april 1929 overtaget af De danske Meje­riers Fællesindkøb og Maskinfabrik, A. m. b. A. (grundl. 1901).

Direktør (siden 1. april 1929): O. Brunaa (f. 1890).

Adresse: Slagelsevej 15, Jyderup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jydsk Andels-Foderstofforretning.

Grundl. d. 1. juni 1898. Hensigten med selskabets oprettelse var dels ved fællesindkøb direkte i udlandet at gennemføre en så billig pris som muligt for foderstofferne og dels at sikre sig gode, ufor­falskede varer, særlig ud fra den betragtning,

 

Silopakhus i Århus

 

at kvaliteten af oliekager kun kan bedømmes ved analysering, men omkostningerne derved er så store, at en sådan undersøgelse for de fleste landmænd bliver for dyr, og at sam­arbejde derfor er nødvendigt. Dengang lå han-

 
Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage