Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 297
John - Jung
 

C. C. U. Johnsen's Bog- og Papirhandel ved Ole Bager.

Grundl. d. 18. sept. 1844 af C. C. U. Johnsen (f. 1821, d. 1893).

Efter grundlægge­rens død overtoges forretningen af hans dat­tersøn, David Bager (f. 1868, d. 1942). Dennes søn, Ole Bager (f. 4. nov. 1904) overtog forret­ningen i 1929.

Adresse: Torvet 5, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Johnsen & Søn, entreprenørforretning.

Grundl. i foråret 1894 af J. Johnsen (f. 1866, d. 1924).

I 1924 overtaget af sønnen, Carl John­sen (f. 1898).

Adresse: Bernhard Bangs Alle 20, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. JOHNSEN

Kgl. Hofskomagerfirma, er grundlagt 1836 af Laurentzius Pedersen (f. 1814, d. 1890) og 1885 overtaget af Magnus Johansen (f. 1842).

Adresse: Bredgade 22, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

O. Møhr Johnsen, skomagerforretning.

Grundl. i 1826 af Anders Johnsen (f. ca. 1800).

Inde­haver siden 1912: O Møhr Johnsen (f. 1881).

Adresse: Algade 32, Korsør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Sophus E. Johnsen & Co., skibsprovianterings­forretning.

Grundl. d. 23. okt. 1900 af Sophus E. Johnsen (f. 1869), der i 1921 optog Thomas Kingo Møller (f. 1879) som medindehaver.

Siden 1931 er sidstnævnte eneindehaver.

Adresse: Havnegade 32, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel Jomfrubjerget.

Grundl. d. 12. juli 1890 at vicekonsul Hintze (d. 1898).

Indehaver (siden 1947): Hakon Nielsen (f. 1914).

Adresse: Almindingen.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Th. Engelsted Jonasen & Sønner, gas- & vand­mesterforretning, maskinfabrik. Grundl. i 1888 af Peter Jonasen (f. 1846, d. 1912).

I 1912 overtaget af Th. Engelsted Jonasen (f. 1876, d. 1949) og i 1949 af dennes sønner, E. Th. En­gelsted Jonasen (f. 1901) og A. V. Engelsted Jonasen (f. 1908).

Adresse: Vibevej 18, Kbhvn. NV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Wald. Joost, herreekviperingsforretning.

Grundl. d. 13. sept. 1900 af Wald. Joost (f. 1876), der fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Torvegade 13, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jordbærkælderen, frugt- og vildthandel.

Grundl. d. 26. juli 1834 af J. L. Andersen (f. 1810, d. 1879).

Nuværende indehaver: Svend Sømod (f. 1898).

Adresse: Amagertorv 27, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. P. Josefsen's Børstetræfabrik.

Grundl. ca. 1880 af C. E. Lynell (f. 1839, d. 1922).

Inde­haver siden 1919: S. P. Josefsen (f. 1883).

Adresse: Fabrikvej 12, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

VALDEMAR JOSEPHSEN

Instrumentmagerfirma, er grundlagt 1853 af Andreas Josephsen (f. 1828, d. 1864), efter hvis Død den blev drevet af Enken indtil 1885, da den overgik til Sønnen, Valdemar Josephsen.

Adresse: Ålborg

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Ove Juel-Christensen, kolonialforretning en gros.

Denne forretning er en fortsættelse af en købmandsforretning, grundl. af Fritz Le­bahn med adresse Holbergsgade 24 i perioden 1860-75, hvor dette kvarter, Gammelholmkvar­teret, blev bebygget.

I 1870 flyttede Fritz Lebahn sin forretning til en ejendom, han selv havde opført på hjørnegrunden mellem Herluf Trolles Gade og Holbergsgade, og den første forretning overto­ges af Th. Benzen (f. 1820, d. 1892).

Denne af­stod i 1888 forretningen til Jesper Christensen (f. 1865), som i 1894 udvidede den med en vin­afdeling, og som samme år flyttede hele for­retningen til Herluf Trolles Gade 23.

Han delte i 1913 forretningen således, at han selv videreførte vinhandelen (nu Jesper Christensen & Co., se denne), mens hans søn, Ove Juel-Christensen (f. 11. maj 1890), over­tog kolonial en gros afdelingen.

Den flyttedes i 1936 til sin nuværende adresse i egen ejendom, og har siden 1934 haft eget pakhus i frihavnen.

Nævnte Ove Juel-Christensen er stadig ene­indehaver af firmaet.

Adresse: Ryesgade 106, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Juhl & Friis, vinhandel.

Grundl. d. 1. sept. 1883 af H. C. Juhl og H. C. T. Friis.

I 1919 overtoges forretningen af firmaet Vilhelm Christiansen, hvis indehavere er Walter Ras­mussen (f. 1902) og Willy Reinhard (f. 1904).

Adresse: Bredgade 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Alfred B. Juhl, tømrerforretning.

Grundl. i 1898 af Mazanti Petersen (f. 1873, d. 1945).

I 1945 overtaget af Alfred B. Juhl (f. 1900).

Adresse: Haderslevvej 35, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. Juhl, manufakturforretning.

Grundl. i 1907 af N. C. Juhl (f. 1844, d. 1924).

I 1914 over­taget af C. Juhl (f. 1883, d. 1940) og i 1941 af dennes enke, fru Karen Juhl (f. 1897).

Adresse: Lunderskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Harald Juhl, import- og agenturforretning.

Grundl. d. 25. aug. 1904 af Harald Juhl (f. 1880), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Classensgade 11, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jens Juhls Savværk ved N. J. Juhl.

Grundl. ca. 1880 af Jens Juhl (f. 1847, d. 1921).

Inde­haver (siden 1913): Niels Jeppe Juhl (L 1882).

Adresse: Vesterbrogade, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. E. Juhl-Sørensen, musikinstrumenthandel.

Grundl. d. 25. april 1895 af S. J. Sørensen (f. 1870).

Indehaver (siden 1946): C. E. Juhl-Sø­rensen (f. 1905).

Adresse: Vester Alle 4, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Juncher A/S, klædefabrik, konfektions­fabrik for herre- og drengekonfektion, manu­faktur og herreekvipering en detail.

Grundl. i 1852 af J. M. S. Juncher (f. 1824, d. 1904) og i 1894 overtaget af sønnen; konsul Chr. Jun­cher (f. 1866, d. 1935).

I 1927 omdannet til et aktieselskab med konsul Chr. Juncher og Georg Karnøe (f. 1886) som direktører; sidst­nævnte er siden 1935 enedirektør.

Adresse: Slotsgade 1-3, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

TH. JUNCKER´s EFTERFØLGER

Galanterihandel, er grundlagt 1858 af Theodor Juncker (f. 1826), som i 1898 overdrog Forretningen til sin Nevø, Knud Juncker (f. 1869), den nuværende Indehaver. I 1906 flyttedes Virksomheden til dens nuværende Lokaler.

Adresse: Vimmelskaftet 47, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

J. Juncker-Jensen, fotografisk atelier.

Grundl. d. 18. maj 1888 af S. Juncker-Jensen (f. 1859, d. 1940). Efter hans død overtaget af sønnen, cand. jur. J. Juncker-Jensen (f. 1910).

Adresse: Vimmelskaftet 41, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Emil Jung's Boghandel, Stephan Agger.

Grundl. i 1886 af Emil Jung (f. 1858, d. 1934).

Inde­haver siden 1934: Stephan Agger (f. 1893).

Adresse: Adelgade 3, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Junget, maskinhandel og -fabrikation.

Grundl. i 1890 af J. Junget (f. 1862, d. 1941).

I 1941 overtaget af svigersønnen, E. Rokkjær (f. 1885).

Adresse: Mindegade 17, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage