Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.  
Side 299
Jyds - Jyds
 

delen med foderstoffer på en helt anden måde end nu til dags, idet det var meget vanskeligt at få sikkerhed for indholdet af værdistoffer i kagerne.

Andelsselskabet omfatter 1073 lokalforenin­ger og har i alt ca. 66.800 medlemmer.

Hver lokalforening har en bestyrelse og en formand, som administrerer foreningen, sørger for regnskabsførelse og rettidig betaling af mel­lemværendet med hovedforeningen samt sørger for medlemmernes vareforsyning, hvad enten der er tale om indkøb til eget pakhus ved sta­tionerne, hvor medlemmerne kan hente varer­ne, når det passer dem, forsendelse i banevogn fra havnebyen til direkte udlevering til an­delshaverne på stationen, f. eks. een gang om måneden, eller direkte ekspeditioner til andels­haverne fra J. A. F.s filialer i havnebyerne.

Omsætning af foderstoffer og korn i året 1949-50: 300 mill. kg. til en værdi af 140,4 mill. kr.

Bestyrelse: A. Bælum (f. 27. juni 1882), der er formand, Ejnar Hansen (f. 5. april 1900), K. Jacobsen (f. 15. april 1894), F. Bennedsen (f. 16. aug. 1884) og E. Hvirvelkær (f. 18. febr. 1900).

Formand for repræsentantskabet: H. B. Nis­sen (f. 8. okt. 1904).

Direktør: J. E. Olesen (f. 10. dec. 1898).

Der findes nu filialer i Århus, Aalborg, Es­bjerg, Vejle, Frederikshavn, Randers, Horsens, Kolding, Aabenraa, Skive og Struer.

Foruden omsætningen i de 11 filialer, er der

 

Silopakhus i Esbjerg

 

mindre afdelinger i Nykøbing M., Thisted, Vi­borg og Hobro, hvor der dog ikke er tilstræk­kelig havnedybde til at store skibe kan mod­tages fra udlandet.

Adresse: Axelborg, Vesterbrogade 4 A, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jydsk Brandforsikringsforening for Løsøre og Bygninger.

I 1851 stiftede folketingsmand, dr. Phil. G. H. Winther "De mindre Landejen­domsbesidderes Brandforsikring for rørlig Ejendom i Nørrejylland".

I 1855 stiftedes en bygningsafdeling, for hvilken r. N. C. Wistoft overtog ledelsen i 1882.

I 1886 overtog denne ledelsen af begge foreninger.

Foreningerne be­nævnes efter ham populært "Wistofts Brand­kasse".

I 1910 overtoges ledelsen af sønnen, Elvin Wistoft, og efter dennes død i 1927 af dennes søn, den nuværende direktør, cand. jur. Knud Wistoft (f. 1895).

Adresse: Søndergade 11, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jydsk Centraltrykkeri A/S.

GrundL d. 5. dec. 1869 af Sophus Carl Adolph Backhausen (f. 1850, d. 1911).

I 1916 omdannet til aktiesel­skab.

Nuværende bestyrelse: direktør, civil­ingeniør Erik Hammer-Sørensen (f. 1902), der er formand, konsul, civilingeniør J. Sarde­mann (f. 1878) og turistchef Kay F. Lund-­Hansen (f. 1891). Direktion: Axel I. Christen­sen (f. 1896), der har været selskabets direk­tør siden 1930.

Adresse: Rosensgade 24, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jydsk Dunkefabrik A/S.

GrundL d. 1. maj 1897 i Holstebro som blikkenslagerforretning af N. C. Hüttel (f. 11. sept. 1871, d. 1937), som i 1907 flyttede virksomheden til Heden­sted. Efter grundlæggerens død i 1937 overto­ges den af sønnerne, H. C. Hüttel (f. 6. marts 1898), I. S. Hüttel (f. 16. nov. 1899) og Sv. Age Hüttel (f. 11. jan. 1911).

I 1944 (vedtæg­ter af 8. aug.) overgået til et aktieselskab med en aktiekapital på kr. 340,000. Besty­relsen består af grundlæggerens enke, fru Kirstine Hüttel og ovennævnte tre sønner samt en fjerde søn, H. S. Hüttel (f. 4. april 1915).

De fire sønner udgør selskabets direk­tion.

Adresse: Hedensted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jydsk Handels- Og Landbrugsbank.

I året 1870 kommanditerede firmaet D. B. Adler & Co. i Kbhvn. firmaet Adler, Wulff & Meyer i Århus, der drev købmand s- og bankvirksom­hed.

I okt. 1874 omdannedes denne bankfor­retning til Jydsk Handels- og Landbrugsbank A/S, og i 1876 blev den filial af Kbhvns Handelsbank A/S. Filialdirektør (siden 1921):

 

 

Jydsk Handels- og Landbrugsbank i Århus

 

Niels Jensen (f. 1890), der tillige blev under­direktør i Kbhvns Handelsbank 1934 og vice­direktør fra 1948.

Adresse: Rådhuspladsen 3, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage