Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 276
Jans - Jens
 

Joh. Jansen & Co.'s Eftf., vinhandel.

Grundl. i 1879 af Joh. Jansen (f. ca. 1844, d. 1914).

Nuværende indehavere: C. V. Jesper Chri­stensen (f. 1864) og H. B. Jesper Christensen (f. 1896).

Adresse: Herluf Trolles Gade 23, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jantzen's Hotel.

Grundl. d. 7. dec. 1902 af fru Anna Jantzen (f. 1871, d. 1949).

I 1949 over­taget af frk. Emmy Jantzen og Johs. Jantzen.

Adresse: Brøddegade, Gudhjem.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Jantzen, malerforretning.

Grundl. d. 29. marts 1853 af Niels Christian Jantzen (f. 1826, d. 1907).

I 1903 blev forretningen overtaget af sønnen Hans Martin Jantzen (f. 1856, d. 1932), der drev den til 1915, hvor hans søn Chr. Jantzen (f, 1884, d. 1948) overtog den. Efter Chr. Jantzens død drives virksomheden af hans enke, fru Betty Jantzen og sønnen Hans Martin Jantzen (f. 1919).

Adresse: Præstegade 16, Kerteminde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. P. Jappe's Eftf. A/S, brødfabrik og mølleri.

Grundl. d. 3. febr. 1861 af L. P. Jappe. Om­dannet til aktieselskab i 1928.

Direktør (siden 1935): E. B. Quistgaard (f. 1910).

Adresse: Østerbrogade 1, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Henning Jarly, urmager- og guldsmedeforret­ning.

Grundl. ca. 1882 af P. M. Bach.

Inde­haver siden 1916: Henning Jarly (f. 1886).

Adresse: Sankt Mathias Gade 29, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jarmer's Bogtrykkeri.

Grundl. d. 12. jan. 1904 af F. V. Jarmer (f. 1874).

Nuværende inde­havere: L. D. Hansen (f. 1878), siden 1919, samt sønnerne Verner Hansen (f. 1906), siden 1930, og Egon Hansen (f. 1904), siden 1939.

Adresse: Vestergade 12, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jarning's Konditori.

Grundl. i 1899 af Mad­sen Koch. Indehaver (siden 1948): B. Jarning (f. 1915).

Adresse: Vester Voldgade 7-9, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Axel Jarnov, blomsterhandel.

Grundl. i 1882 af J. S. Nielsen.

Indehaver siden 1922: Axel Jarnov (f. 1876).

Adresse: Frederiksborggade 21, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jason, lædervarefabrik.

Grundl. d. 1. nov. 1892 af Victor E. Juhl. (f. 1868).

Nuværende inde­haver: Julius Juhl (f. 1896).

Adresse: Kattesund 4, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Jaster's Produktforretning A/S.

Grundl. i 1874 af H. C. Jaster (f. 1844, d. 1904).

Om­dannet til aktieselskab i 1928. Direktør: grund­læggerens søn, Chr. Jaster (f. 1881) og V. Gelstorp.

Adresse: Dollerupvej, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. C. Jaster A/S, kolonial en gros og detail.

Grundl. d. 28. juli 1874 af H. C. Jaster (f. 1844, d. 1904).

Omdannet til aktieselskab i 1918 med en aktiekapital på 100.000 kr.

Bestyrelsen består af ingeniør H. A. Brin­cker, kommandør Gustav Paulsen (f. 1895) og fabrikant N. H. Henriksen (f. 1900).

Forretningsfører siden 1913: H. Simonsen (f. 1885).

Adresse: Mejlgade 18, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Rhederi M. Jebsen A/S.

Grundl. i 1879 af M. Jebsen. Overgået til aktieselskab i 1911.

Nu­værende direktør: C. P. Koberg (f. 1898).

Adresse: Skibbrogade 17, Aabenraa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Vald. Jelk, glarmesterforretning.

Grundl. i 1888 af J. Rasmussen (d. 1915).

Derefter over­taget af Vald. Jelk (f. 1887).

Adresse: Rørholmsgade 13, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Jellesen, smedeforretning.

Grundl. i 1870 af N. Nielsen (f. 1860) og i 1919 overtaget af Erik Eriksen (f. 9. juli 1880).

I 1949 overta­get af Chr. Jellesen (f. 1920) med alm. sme­dearbejde som speciale.

Adresse: Nygade 14, Brønderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

FREDERIK JELLING´s EFTERFØLGER

Vognfabrik. Forretningen er grundlagt 1844 af R. C. Jelling (f. 1813, d. 1878), der nedsatte sig som Grov- Vognsmed. I 1870 udvidedes den til Vognfabrikation og samtidig gik den over til F. C. Jelling (f. 1843). 1910 overtoges Virksomheden af N. Juul-Thomsen (f. 1886).

Adresse: Århus

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Jensen & Christensen, kortevarerforretning en gros.

Grundl. d. 1. april 1908 af Jens Mathias Jensen (f. 1883, d. 1939) og Richard Christen­sen. Siden førstnævntes død videreføres for­retningen af hans enke, fru Elisabeth Jensen (f. 1888), og søn, Egon Morell Jensen (f. 1914).

Adresse: Østergade 26 B, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jensen & Ditlevsen, I. Bonnesen's Eftf., sadel­magerforretning.

Grundl. ca. 1890 af r. Bonne­sen (f. 1857, d. 1917).

Den 1. marts 1917 over­taget af Carl Jensen (f. 1888) og K. Ditlevsen (f. 1890).

Adresse: Kongensgade 62, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jensen & Kjeldskov A/S, grossererforretning, papirhandel.

Grundl. d. 1. april 1896 af K. L. E. Jensen (f. 1865) og Helge Kjeldskov (f. 1865). Omdannet til aktieselskab i 1918.

Nu­værende direktør: ovennævnte K. L. E. Jen­sen.

Adresse: Skindergade 14, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jensen & Langebek-Petersen's kemisk tekniske Fabrikker.

Grundl. i 1883 af cand. pharm. Fr. Langebek-Petersen (L 1859, d. 1932).

Nuvæ­rende indehaver: A/S Orthana, Kemisk Fa­brik. Direktør: Hans G. W. Mørch.

Adresse: Englandsvej 350-356, Kastrup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jensen & Møller A/S, kiks-, biscuit- og vaf­felfabrik.

Grundl. i 1885 af A. Jensen og Ad. Møller. Omdannet til aktieselskab i 1919. Nu­værende direktør: Thor Illum.

Adresse: Dronningensgade 73-77, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jensen & Mørup, manufakturforretning.

Grundl. i 1878. Indehavere (siden 1949): Ma­rius Jensen (f. 1882) og Hans Mørup (f. 1913).

Adresse: Mellemgade 10, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jensen & Selmer, skrædderforretning.

Grundl. d. 21. jan. 1871 af skræddermestrene Jensen (d. 1935) og N. C. Selmer (f. 1846, d. 1921). Indehaver (siden 1922): Hans Peter Selmer (f. 1880).

Adresse: Jernbanegade 1, Thisted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage