Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 377
Lund - Lykk

 

Hans Lundby, handelshus.

Grundl. d. 25. april 1895 af Hans Lundby (f. 14. juni 1867, d. 1918) og Hans Jørgensen (f. 1865, d. 1943).

Firmaet havde hovedsæde i Hamborg og importerede sydfrugter o. l. og eksporterede både frugter og grøntsager.

Desuden optoges i 1921 handel og fabrikation af råsafter, frugtpulp og pektin.

I 1914 flyttedes hovedkontoret til København.

I 1910 udtrådte H. Jørgensen, og efter H. Lundby's død i 1918 fortsattes virksomheden en tid af enken, fru E. Lundby, hvorefter den overtoges af sønnen, Kaj Lundby (f. 31. juli 1901), der stadig er indehaver af firmaet, siden 1931 med Th. Vøgg (f. 31. jan. 1901) som med­indehaver.

Adresse: Nørre Farimagsgade 33, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

O. Lundgren's Eftf., skrædderfirma.

Grundl. i 1896 af O. Lundgren.

Indehaver (siden 1947): Carl Køhn (f. 1897).

Adresse: Bredgade 23, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

G. Lundholm, porcelænshandel.

Grundl. i 1876 af P. Jacobsen.

I 1885 overtaget af G. Lund­holm (f. 1855, d. 1935), hvis datter, Karen In­geborg Ilbo, (f. 1891), fortsætter firmaet.

Adresse: Store Kongensgade 81, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Steffen Lunding's Eftf. A/S, manufakturhan­del.

Grundl. d. 17. marts 1886 af Steffen Lun­ding (f. 1863, d. 1924).

I 1947 omdannede s firmaet til aktieselskab.

Direktion: A. Bertel Jensen (f. 1907).

Adresse: Vissingsgade 10, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Einar Lundqvist metalstøberi og metalvarefa­brik.

Grundl. d. 8. febr. 1819 af Isach Lund­qvist (f. 1781 i Mariestad i Sverige, d. 1938), efter hvis død forretningen fortsattes af hans enke, Eva Charlotte Lundqvist, indtil sønnen, Laur. Vilh. Lundqvist (f. 1823, d. 1902), ved sin hjemkomst efter Treårskrigen indtrådte i firmaet.

I 1894 overtages det af dennes søn, Vilh. Lundqvist (f. 1864, d. 1934) og d. 1. jan. 1935 af sidstnævntes søn, Einar Lundqvist (f. 1893).

Adresse: Jernbanegade 37, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. LUNDSTEDT

Garverfirma, er grundlagt Maj 1860 af Holm (f.1823, d. 1897) og P. Lundstedt (f. 1818, d.1893). Den Sidstnævnte blev i 1880 Eneejer af Garveriet, der ved hans Død overtoges af Sønnen; G. Lundstedt (f. 1857)

Adresse: Smedestræde 2, Valby

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

A. E. Lundstrøm & Søn, malerforretning.

Grundl. d. 27. april 1882 af A. E. Lundstrøm (f. 1853, d. 1925).

Indehaver (siden 1920): sønnen, Herbert Lundstrøm (f. 1887).

Adresse: Ole Olsens Allé 18, Kbhvh.

Hellerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. C. Lunge & Søn's Eftf., jernstøberi og ma­skinfabrik.

Grundl. i 1844 af Peter Lunge (f. 1814, d. 1874). i 1914 blev firmaet overtaget af sønnen, Hans C. Lunge (d. 1920), som se­nere optog Carl Fr. Lunge som medindehaver. H. Chr. Lunge udtrådte i 1917 og Carl Fr. Lunge videreførte firmaet; efter sidstnævnte overtoges firmaet af hans enke, fru Alked Lunge.

I 1940 blev det overtaget af frk. An­drea Larsen (f. 1897) og H. R. Mathiesen (f. 1891).

Adresse: Sorø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bianco Luno's Bogtrykkeri, se Carl Allers Etablissement A/S.

 

FDR. W. LUPLAU´s EFTERFØLGER

Vinhandlerfirma, er grundlagt 1831 af Fdr. W Luplau (f. 1801, d. 1889).

I 1869 optog han en Slægtning, T. E. F. Junghans, i Forretningen, men efter dennes Død i 1877 førte han den atter alene.

I 1833 overtoges Firmaet af en flerårig Medarbejder, A. P. Jensen (f.1851), indtil det 1909 overgår til Ludvig Christian Jørgensen.

Adresse: Krystalgade 15, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Waldemar Luytkis, kolonial- og vin forretning.

Grundl. d. 14. nov. 1880 af Waldemar Luytkis (f. 1855, d. 1934); i 1934 overtaget af Knud W. Luytkis (f. 1891) (medindehaver 1924).

Adresse: Vesterbro 57, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Harald Lyck, Knud Graulunds Eftf.. kul- og koks import.

Grundl. i 1665 som købmandsfor­retning.

Nuværende indehaver: Harald Lyck (f. 1917).

Adresse: Lyngby Hovedgade 1, Lyngby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Herman Lyders Eftf., v. Børge Grubert, isen­kramforretning.

Grundl. i 1888 af Herman Ly­ders (f. 1860, d. 1940).

I 1939 omdannet til ak­tieselskab, der hævedes i 1946.

Indehaver (si­den 1946): Børge Grubert (f. 1909).

Adresse: Falkoner Alle 66, Kbhvn. F,

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. Lykke-Thomsen & Søn, smedeforretning.

Grundl. d. 20. april 1886 af Marius Lykke­-Thomsen (f. 1862, d. 1935).

I 1926 optoges sønnen, Holger Lykke-Thomsen (f. 1889, d. 1944); han var eneindehaver til sin død, i 1944; derefter fortsættes firmaet af enkefru Valborg Lykke-Thomsen.

Adresse: Kirkegade 21, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brdr. Lykkeberg, Københavns Fiskefars-Fa­brik's Eftf.

Grundl. i 1900 af J. R. Lykkeberg (f. 1847, d. 1903).

Nuværende indehaver: J. H. Fenneberg.

Adresse: Kvægtorvsgade 12, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Lykkeberg, fiskekonservesfabrik, sild og klipfisk.

Grundl. d. 1. nov. 1899 af P. Lykke­berg (f. 11. febr. 1878 i Skanderborg, d. 23. dec. 1944). Grossererborgerskab løstes i året 1904.

Virksomheden begyndte ganske småt i Lavendelstræde nr. 10 med tilberedning af for­skellige fiskeriprodukter.

Efter jævn fremgang flyttedes den i 1903 til Vestergade nr: 7 med fabrik på Vesterbrogade nr. 137, og da en ny udvidelse blev påkrævet, købtes i 1906 ejendommen Teglgårdsstræde nr. 5, der ombygge­des således at kontor, lager og fabrik kunne samles her.

 

     

   P. Lykkeberg                   Poul F. Lykkeberg

 

Ar 1916 blev naboejendommen nr. 7 købt, for at ny udvidelse kunne finde sted.

Grosserer Orla Davidsen, indehaver af det gamle islandske firma Salomon Davidsen, blev

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage