Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 574
Stje - Stor

 

Stjerne Apoteket.

Åbnet d. 1. febr. 1910. Den første indehaver var Conrad Haaber Larsen (f. 1849, d. 1914). Indehaver (siden 1928): O. M. Th. Larsen (f. 1874).

Adresse: Nørrebrogade 184, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Stjernemøllen's Brødfabrik ved W. Kofoed.

Denne virksomhed er grundlagt i året 1863 af N. Christensen (f. 1836, d. 1919).

I året 1919 efter grundlæggerens død blev fabrikken overtaget af G. Kofoed (f. 1879, d. 18. august 1924), efter dennes død viderefører hans enke, fru Helma Kofoed, virksomheden som eneindehaver.

 

G. Kofoed

Adresse: Roskildevej 77, Kbhvn. Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Stjernen, bryggeri, se Bryggeriet Stjernen.

 

Stjernholms Trælasthandel A/S.

Grundl. d. 5. marts 1889 som tagpapfabrik af A/S Stjernholms fabrikker.

Nuværende aktieselskab er stiftet i 1937. Direktion: A. B. Jacobsen (f. 1882) og C. S. E. Jacobsen (f. 1876).

Adresse: Gasvej 23, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Carl Stjernholm, chokoladeforretning en gros.
Grundl. d. 1. juli 1907 af Carl Stjernholm (f. 1882), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Tværgade 13, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

H. Friis Stockmann, boghandel.

Grundl. d. 1. jan. 1900 af Johanne Rendtorff (f. 1858, d. 1949).

Indehaver (siden 1946): H. Friis Stockmann (f. 1917).

Adresse: Fjerritslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Erik Stokkebye,tobaksfabrik.

Grundl. i 1882 af Erik Stokkebye (f. 1855, d. 1928).

Efter denne overtaget af sønnen, Erik Stokkebye (f. 1897).

Adresse: Overgaden 20, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

J. S. Stokport,hatte- og buntmagerforretning.
Grundl. d. 17. juni 1899 af J. S. Stokport (f. 1875, d. 1934).

Nuværende indehaver: enken, fru Olga Stokport (f. 1883).

Adresse: Houmeden 3, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

H. B. Storch A/S, isenkramforretning en gros.
Grundl. d. 20. jan. 1891 af H. B. Storch.

Omdannet til aktieselskab i 1945.

Direktør: C. A. von Bülow (f. 1891).

Adresse: Åbenrå 18, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Storehedinge Bank A/S.

Stiftet i 1902 (vedtægter af 21. marts).

Den første formand for bestyrelsen var overretssagfører Lauritz V. A. Larsen (f. 1854 d. 1912). Direktion: fh. borgmester J. P. Jensen-Stevns (f. 1872), formand fra 1912, og landsretssagfører G. Christoffersen (f. 1891).

Adresse: Store Heddinge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Store Heddinge Materialhandel ved Hakon Christoffersen.

Grundl. ca. 1894 af cand. pharm. Knudsen. Indehaver (siden 1923): H. I. Christoffersen (f. 1896).

Adresse: Ny Torv, Store Heddinge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Storehedinge og Omegns Spare- Og Laanekasse.
Grundl. d. 1. maj 1872.

Nuværende direktion: motorsagkyndig C. H. Nielsen (f. 1880), gårdejer, sognerådsformand N. P. Nielsen, Renge (f. 1889), og købmand H. Christoffersen,

Store-Heddinge (f. 1896).

Adresse: Store Heddinge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Det Store Nordiske Telegraf-Selskab, A/S.
Stiftet d. 1. juni 1869 på gehejmeetatsråd C. F. Tietgens initiativ ved sammenslutningen af: Det dansk-norsk-engelske Telegrafselskab,

Det dansk-russiske Telegrafselskab og

Det norsk- britiske Telegrafselskab.

Den 9. jan. 1870 konstitueredes: Det store nordiske China- og Japan Extension-Telegraf-Selskab, som den 23. febr. 1872 sammensluttedes med Det Store Nordiske Telegraf-Selskab.

Bestyrelsen består af højesteretssagfører K. Steglich-Petersen (f. 1880), formand,

direktør Bent Suenson (f. 1902), næstformand,

fhv. departementschef F. Hoskiær (f. 1875),

kammerherre C. P. M. Hansen (f. 1874),

civilingeniør Per Kampmann (f. 1892),

direktør Harald Bonde (f. 1882),

direktør Peter Leth (f. 1901),
grosserer, forlagsboghandler Poul Westermann (f. 1902) og

redaktør, folketingsmand Holger Eriksen (f. 1894).

Direktion: Bent Suenson (f. 1902) direktør siden 1938).

Adresse: Kongens Ny torv 26-28, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Store Nordiske Videnskabsboghandel.

Grundl. d. 1. nov. 1893 af R. I. Mose-Mouri (f. ca. 1856, d. 1931) som antikvarboghandel. Fra 1932 har forretningen tillige handlet med nye bøger.

I 1926 overtoges den af Hugo Klein (f. 21. juni 1901), der drev den indtil 1938, hvor den overtages af den nuværende indehaver, K. A. H. Rame (f. 5. sept. 1900) med Hugo Klein som daglig leder.

Adresse: Rømersgade 27, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Storkfelt, Holbæk Boghandel.

Grundl. i 1853 af, Johan Friis.

Nuværende indehaver: G. Storkfelt.

Adresse: Algade 31, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Jørgen Storm, kolonialforretning en gros samt ægeksport.

Grundl. i 1907 af Jørgen Portefée Storm (f. 1877 d. 1934), der overtog et ældre firma

under navnet J. P. Pedersen' s Eftf.

I 1910 ændredes navnet til det nuværende.

Siden Jørgen Storms død har hans niece, Ellen Portefée Hansen (f. 1900) samt hans nevøer, N. F. Portefée Hansen (f. 1896) og P. S. Portefée Hansen (f. 1902) været

indehavere af forretningen Josef Johannesen (f. 1899) har været prokurist i firmaet si-

 

Jørgen Storm

 
 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage