Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 143
Dupo - Dyrb
 

J. L. Dupont, metaller og kemikalier, import og en gros.

Grundl. d. 21. nov. 1901 af J. L. Dupont (f. 1879). som d. 1. jan. 1949 optog sine to sønner, G. L. E. Dupont (f. 1906) og J. Rene Dupont (f. 1916) som medindehavere af firmaet.

Adresse: Dampfærgevej 3, Frihavnen, Kbhvn. ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Duus & Co., vinhandlerfirma.

Grundl. d. 24. jan. 1848 af S. J. Lund (d. 1861) og i 1862 over­taget af hans svigersøn, P. C. J. Werner (f. 1829, d. 1878) og Andreas Duus (f. 1836, d. 1896).

I 1878 udtrådte P. C. J. Werner og Andreas Duus var eneindehaver til 1895, da C. H. B. Bie (f. 1858, d. 1919) blev medindehaver. Efter Andreas Duus' død i 1896 var hans enke, fru, Clara Duus, medindehaver til 1905. Fra 1905 til 1919 var C. H. A. Bie eneindehaver.

I 1919 overtoges firmaet af Christoffer Kragh (f. 1863, d. 1932) og dennes i 1898 oprettede vin­handel forenedes med A. Duus & Co. I 1924 overtog sønnen, konsul Niels Kragh (f. 1. sep­tember 1898), forretningen, som han stadig dri­ver sammen med vinstuen i Jens Bangs Kæl­der.

Adresse: Jens Bangs Stenhus, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fritz Duus A/S, kolonialforretning en gros, kafferisteri, bygningsartikler og Hess' støbe­gods.

Grundl. 6. november 1866 af Fritz Duus (f. 1841, d. 1910) og i 1911 overtaget af søn­nen, Axel Duus (f. 1880, d. 1918). Efter den­nes død i 1918 førte enken, fru Maren Duus, f. Iversen, forretningen videre, indtil den i 1919 omdannedes til et aktieselskab. Nuværen­de bestyrelse: direktør Carl Duus (f. 5. Juni 1876), Gentofte, formand, købmand F. J. K. Duus (f. 19. febr. 1873), Fredericia og Direk­tør Aage Duus (f. 28. sept. 1908), Fredericia. Aage Duus og Carl Duus er selskabets direk­tører.

Adresse: Vendersgade 3, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. P. Duus' Eftf., støbegodsforretning.

Grundl. d. 18. maj 1903 af C. Pedersen, der i 1908 op­tog Lars Peder Duus (f. 1873) som medinde­haver. Indehaver (fra 1. jan. 1950): Carl Hof­mann (f. 1913).

Adresse: Halmtorvet 36-40, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aug. Duvier's Eftf., glarmesterforretning og glasmosaikfabrik. Grundl. d. 16. marts 1885 af Aug. Duvier.

I 1918 blev Odin Peter Ferdi­nand Hansen (f. 1885) eneindehaver af forret­ningen.

Adresse: Ny Vestergade 9, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Duzaine-Hansen A/S, specialforretning i kor­setter en gros og en detail.

Grundl. d. 16. jan. 1883 af P. Duzaine Hansen (f. 16. juni 1857 i Løgstør, d. 1924).

Forretningen startede under meget beskedne former på Østergade nr. 45, med stifterens hu­stru som eneste ekspeditrice. I 1897 flyttede den til større lokaler på Østergade nr. 29, hvor firmaet havde til huse til 1908, da det blev nødvendigt at foretage en endnu større udvi­delse af forretningen, og det flyttede da til Østergade nr. 24, og her findes stadig firmaets detail-hoved udsalg.

Her var også tidligere en­gros afdelingen, men på grund af dennes stadige udvikling, blev den udskilt fra detail forret­ningen og flyttedes til Læderstræde nr. 28; herfra flyttedes den i 1927 til Pilestræde nr. 19-25, hvor også firmaets administration fik lo­kaler.

I 1938 flyttedes disse to afdelinger til Gothersgade nr. 8.

I 1920 blev stifterens søn, Andre Duzaine Hansen (f. 3. juni 1884), optaget som medinde­haver, og ved faderens død i 1924 overtog han firmaet som eneindehaver. I 1930 begyndte Andre Duzaine Hansens søn, Ib Duzaine Han­sen sin uddannelse i firmaet. I 1948 omdanne­des firmaet til aktieselskab med Andre Duzai­ne Hansen og Ib Duzaine Hansen. som direktø­rer.

Den første filial i København blev åbnet i 1886 på Vesterbrogade nr. 45.

Den første filial i provinsen blev åbnet i 1891 i Århus, Store Torv nr. 6.

I Dag har firmaet 14 specialforretninger i København og provinsen. I de byer, hvor der ikke er specialforretninger, haves forhandle­re. I alt har firmaet ca. 400 forhandlere.

Adresse: Gothersgade 8, Kbhvn. K.

Hoved-udsalg: øster gade 24, Kbhvn. K.  

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dybbøl Posten (venstreblad).

Grundl. d. 7. jan. 1868 af advokat J. C. Pingel (f. 1824, d. 1898). Overgået til et aktieselskab i 1920. Nu­værende redaktør: Kai Edvard Larsen.

Adresse: Rådhustorvet 3, Sønderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dyekjær & Christensen, fiskeeksportforret­ning.

Grundl. i 1870 af J. C. C. Dyekjær (f. 1835, d. 1902).

Overtaget i 1902 af dennes søn, Chr. Dyekjær (f. 1870), d. 1944). Denne op­tog i 1934 E. Christensen f. 1904) som med­indehaver. Sidstnævnte overtog i 1944 firmaet som eneindehaver.

Adresse: Vester Strandsbjerg 2-4, Ringkø­bing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jens Dynesen's Eftf., Christian Riis A/S, vin­handel.

Grundl. d. 20. juni 1869 af Jens Dyne­sen (f. 1838, d. 1908) og i 1903 overtaget af Chr. Riis (f. 1857, d. 1928). Ved vinhandler Chr. Riis' død i 1928 blev firmaet omdannet til aktieselskab. Direktør siden 1938: Chr. I. Meier (f. 9. dec. 1905).

Firmaet er blandt andet kendt fra sit gamle mærke Guldblads Cognac, der har været for­handlet siden ca. 1870.

Adresse: Skole gade 21, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Dyrberg's Røgeri A/S, produktion og en gros handel med levnedsmidler. Grundl. i 1871 af Claus Hansen (f. 1832, d. 19'13). I 1941 om­dannet til aktieselskab. Nuværende direktør: F. Iversen (f. 1900).

Adresse: Krimsvej 9, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Martin Dyrbye A/S, rå- og brændt kaffe en gros.

Grundl. d. 19. okt. 1897 af M. Dyrbye (f. 1869, d. 1938). I 1935 blev sønnen, Kaj Dyrbye (f. 1903), medindehaver og var ene­indehaver fra 1938 til 1943, da firmaet om­dannedes til et aktieselskab. Selskabets besty­relse har siden 1943 bestået af ovennævnte

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage