Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 144
Dyrb - Edda
 

Kaj Dyrbye, der er selskabets direktør, samt direktør J. Chr. Dreyer (f. 1898) og overrets­sagfører Frithjof Kemp (f. 1885).

I 1919, erhvervedes ejendommen Købmager­gade 3, "Dyrbyes Gård", hvor firmaet stadig har til huse.

Adresse: Købmagergade 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

TH. DYRHAUGE

Grossererfirma, er grundlagt 1858. Den nuværende Indehaver er H. T. E. Dyrhauge.

Adresse: Ryesgade 120, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

L. Dæhnfeldt A/S, frøavl og frøhandel.

Stif­tet d. 1. jan. 1850 af Ludvig Dæhnfeldt (f. 1817, d. 1900). I 1884 overtaget af sønnen, Chr. Dæhnfeldt (f. 1857, d. 1920). I 1913 overgik virksomheden til et aktieselskab med ovennævnte Chr. Dæhnfeldt som direktør. Nuværende direktør: Ingemann Munksgaard (f. 1897).

Adresse: Vestergade 75, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. G. Døllner's Eftf., farvefabrik, tapet- og rullegardinforretning.

Grundl. i 1853 af J. G. Døllner (f. 1811, d. 1892) og fortsat af hans søn, Lauritz Døllner (f. 1847, d. 1894), efter hvis død forretningen d. 1. jan. 1895 overto­ges af L. Rasmussen (f. 23. febr. 1865); denne optog i 1942 P. Svendsen (f. 1897) som med­indehaver.

Adresse: Nørregade 31, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johs. Dømler, købmandsforretning.

Grundl. d. 21. okt. 1890 af Johs. Dømler (f. 1864, d. 1933). Indehaver (siden 1. jan. 1928): Johs. Ph. Dømler (f. 1903).

Adresse: Sankt Hans Gade 15, Ringsted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brdr. Dørffer, konditori.

Grundl. d. 5. nov. 1899 af W. H. Dørffer (f. 1875, d. 1936). Efter denne overtaget af sønnerne, Svend Dørffer (f. 190'1) og Otto Dørffer (f. 1902).

Adresse: Gammel Kongevej 117, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Reinhold Dörffer, konditori.

Grundl. d. 21. juni 1870 af P. C. K. Otto (d. 1909). Indeha­ver siden 1925: Reinhold Dörffer (f. 1900).

Adresse: Store Kongensgade 37, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Joh. Døring, hatte- og buntmagerforretning.

Grundl. d. 7. nov. 1860 af L. Andersen (d. 1904). Den 1. aug. 1905 overtaget af P. Joh. Døring (f. 9. juli 1879, d. 28. aug. 1933), efter hvem enken, fru J. C. M. Døring, fortsætter forretningen med sønnen, Svend Døring (f. 20. dec. 1911), som medindehaver.

Adresse: Nørregade 21, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Georg Ebbesen, manufakturforretning.

Grundl. i 1888 af Jens Ebbesen (f. 1858, d. 1927). For­retningen blev d. 1. sept. 1921 overtaget af sønnen, Georg Ebbesen (f. 1892).

Adresse: Låsbygade 5, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. DE H. EBBESEN & SØN

Isenkramforretning, se Joh. Chr. Petersen & Søn

 

H. de H. Ebbesen & Søn A/S, isenkramfirma.

Grundl. d. 17. maj 1773 af Claus Ebbesen (f. 1742, d. 1804); hans enke fortsatte forretningen under navnet C. Ebbesens Enke & Co.

I 1811 blev den overtaget af H. de Hemmert (f. 1785, d. 1833). Efter dennes død viderefør­tes forretningen af H. F. Hassert (f. 1807, d. 1882) under navnet H. de Hemmert & Co.

I 1852 deltes firmaet i en gros og en detailhan­del. Den sidste overtoges af H. de Hemmert Ebbesen (f. 1824, d. 1899) og J. C. Patermann (f. 1823, d. 1893) under navnet Ebbesen & Patermann. J. C. Patermann udtrådte af fir­maet i 1871, som fortsattes af H. de H. Ebbe­sen under eget navn, indtil han i 1894 optog sin søn, Julius H. de H. Ebbesen (f. 1865, d. 1946) som medindehaver. Firmanavnet ændre­des til H. de H. Ebbesen & Søn.

Efter H. de Hemmert Ebbesens død fortsat­tes firmaet med J. H. de H. Ebbesen som ene­indehaver, indtil det i 1936 omdannedes til et aktieselskab med sidstnævnte som direktør til 1940 og formand for bestyrelsen til sin død i 1946.

Direktør: Rich. Ramhøj (f. 1892) (siden 1940).

Bestyrelsen består af overretssagfører Aksel E. Larsen (f. 1888), der er formand, grosserer H. C. Mortensen (f. 1900) og direktør Rich. Ramhøj.

Adresse: Fredericiagade 13, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. J. Ebbesens Boghandel ved Gerda Rasmus­sen.

Grundl. i april 1870 af Jørgen J. Ebbesen (f. 1840). Indehaver (siden 1. jan. 1922): Ger­da Rasmussen (f. 1882).

Adresse: Østergade 3, Frederikssund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ebeltoft Andels-Svineslagteri.

Stiftet i 1903, vedtægter af 28. marts. Bestyrelsens formand er nu: gårdejer A. P. Pedersen (f. 1884). Di­rektør (siden 1. jan. 1947): K. Hauschildt (f. 1914).

Adresse: Ebeltoft.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ebeltoft Apotek.

Oprettet d. 13. dec. 1815. Apotekets første indehaver var A. A. F. Las­sen (d. 1875). Indehaver (siden 1931): A. N. S. Andersen (f. 1890).

Adresse: Ebeltoft.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ebeltoft Avis.

Grundl. d. .1 marts 1871 af redaktør og bogtrykker Mohn. Nuværende indehaver og redaktør: Gustav S. Andersen (f. 1888).

Adresse: Ebeltoft.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ebeltoft Materialhandel, K. A. J. Vestgaard.

Grundl. ca. 1900 af Rasmus Kruse som fort­sættelse af en ældre købmandsforretning. In­dehaver (siden 1923): K. A. J. Vestgaard (L 1891).

Adresse: Ebeltoft.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Georg Eckardt, manufaktur en gros (handel og fabrikation). Grundl. d. 18. aug. 1880 i Slagelse af Georg Henrik Eckardt (f. 9. febr. 1855, d. 11. maj 1922). I 1897 flyttedes forretningen til København, og i 1916 optoges sønnen, Christian Eckardt (f. 1885), som medindehaver for ved faderens død at overtage firmaet som eneinde­haver.

Adresse: Købmagergade 60, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Edda v. Børge Clausen, manufakturhandel.

Grundl. i 1896 af N. A. Møller. Nuværende indehaver: Børge Clausen (f. 1905).

Adresse: Rantzausgade 22, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 
Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage