Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder. 
Side 142
Dron - Dupo
 

Dronninggaard's Mejeri ved P. Jensen Hede­toft & Sønner.

Grundl. i 1898 af r. P. Larsen. Nuværende indehavere: Andr. Hedetoft, M. M. Hedetoft og C. R. Hedetoft.

Adresse: Vejlesøvej 20, Holte.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dronninglund Apotek.

Oprettet d. 29. nov. 1876 som hjælpe-apotek til Hallund apotek. Selv­stændigt d. 16. nov. 1887 med Carl Peter Ni­colai Westermann (f. 1848, d. 1916) som inde­haver. Indehaver (siden 1947): Sv. Oster­mann(f. 1895).

Adresse: Dronninglund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dronninglund Sogns og Omegns Spare- Og Laanekasse.

Grundl. d. 8. april 1873 af pastor Christensen m. fl. Nuværende direktør (siden 1948): C. A. Thomsen Hansen (f. 1910).

Adresse: Dronninglund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dronninglund Tagpap-Tjærefabrik.

Grundl. i 1907 af Niels Lemming (d. 1936). Indehaver (siden 1939): Chr. R. Andersen (f. 1885).

Adresse: Dronninglund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dronningmølle Teglværker A/S.

Stiftet i 1897 med Ferdinand Andersen (f. 1855, d. 1943) som direktør. Dennes søn, Steen Andersen (f. 1904), er fra 1946 direktør for selskabet.

Adresse: Ny torv 5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Drubin, Fabrik for Trykfarver A/S.

Grundl. d. 16. sept. 1910 af D. A. Rubin, der drev fa­brikken som eneindehaver indtil 1912, da den omdannedes til aktieselskab. Grundlæggeren var direktør for dette indtil 1923; han afløstes af den nuværende direktør, Ulf Christensen (f. 1892), der havde været tilknyttet firmaet siden 1911.

Bestyrelsen består af civilingeniør Kai Bing (f. 1880), overretssagfører Otto Bing (f. 1874), professor Carl Faurholt (f. 1890), landsretssag­fører Jørgen Michaelsen (f. 1911) samt direk­tør Lauritz Tholstrup (f. 1896).

Aktiekapitalen er på 450.000 kr.

Adresse: Ottiliavej, Kbhvn. Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. I. Drucker & Søn, pelsskind og pelskonfek­tion en gros.

Grundl. d. 8. november 1847 af H. r. Drucker (f. 1819, d. 1897) som en gros handel med manufaktur og klædesvarer. Hans søn, Robert Drucker (f. 1853, d. 1932), fortsatte forretningen efter faderens død og grundlagde 1888 en pelsfabrik i Malmø. 1913 ophævedes klædevareforretningen. I 1915 optog han sin søn, Holger Drucker (f. 1883), i firmaet. Sidst­nævnte blev, da faderen trak sig tilbage i 1916, eneindehaver af firmaet; 1941 optog han sin søn, Herbert Drucker (f. 1913), som medinde­haver.

Adresse: Manufakturhuset, Frihavnen, Kbhvn. Ø.

Indenbys afd.: Kongens Ny torv 21, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. J. DRUCKER & SØN

Grossererfirma, er grundlagt 1847 af H. J. Drucker (f. 1819, d. 1897). Hans Søn, Robert Drucker (f. 1853) som i 1876 indtrådte i Firmaet, er nu Eneindehaver.

Adresse: Manufakturhuset, Frihavnen, København.

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Carl Drøhse, vinhandel.

Grundl. i 1900 af Carl Drøhse (d. 1903). Indehaver (siden 1917): A. Svendsen (f. 1886).

Adresse: Vestre Boulevard 13, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lauritz Duch A/S, kemisk fabrik.

Grundl. d. 7. marts 1905 af Lauritz Duch (d. 1929). Efter dennes død i 1929 overtaget af hans enke, fru J. Duch, med sønnen, cand. pharm. Erik Duch (f. 1907), som daglig leder til 1939; derefter til­trådte Henning K. Friis (f. 1907) som forret­ningsfører.

I 1943 blev firmaet omdannet til et aktieselskab med en aktiekapital på 75.000 kr., der senere er udvidet til 100.000 kr., og med ovennævnte H. K. Friis som direktør.

Bestyrelsen består af ovennævnte fru J. Duch, cand. pharm. Erik Duch og sparekasse­fuldmægtig A. H. Duch.

I 1918 erhvervedes ejendommen i Ny Vester­gade, hvor virksomheden siden har haft til huse.

Adresse: Ny Vestergade 1, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Th. Duch, vinhandel.

Grundl. i 1842 af vin­handler F. W. Hey.

Den 27. august 1918 blev firmaet overtaget af vinhandler Th. Duch (d. 1942), der havde været ansat i forretningen siden 1896.

I 1942 overtoges firmaet af Th. Duch's enke, fru Inger Duch (f. 1883), og søn, vinhandler Gre­gers Duch (f. 1920).

Lige siden grundlæggelsen i 1842 har for­retningen haft til huse på Klingenberg.

Adresse: Klingenberg 2, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Axel Duckert, herrekonfektionsfirma. en gros:

Grundl. i 1855 af Niels Hjordt (f. 1827, d. 1887), der i 1876 afstod forretningen til Axel Duckert (f. 1859, d. 1937). Indehaver (siden 1947): Finn Kjergaard (f. 1912).

Adresse: Gothersgade 26, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dueholm Handelsgartneri.

Grundl. i 1900 af handelsgartner Colbjørn. Indehaver (siden 1918): Marinus Pedersen (f. 1893).

Adresse: Nykøbing M.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johan Duelund's Eftf., papirhandel.

Grundl. d. 10. nov. 1874 af Emil Bergmann (f. 1849). Overtaget i 1901 af Joh. Duelund (f. 1875); i 1919 af V. E. Clausen (f. 1889) og O. P. Mom­me (f. 1889); sidstnævnte er eneindehaver si­den 1924.

Adresse: Ny Østergade 7, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johan Duelund's Protokol og Papirvarefabrik.

Grundl. d. 11. juni 1872 af Josva Falk Des­sauer og C. V. Jacobsen.

I 1918 overtaget af Joh. Duelund. Nuværende indehaver: Svenn Duelund (f. 1905).

Adresse: Ny Toldbodgade 11, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dunlop Rubber Co. A/S

Grundl. d. 30. sept. 1899 af Wm. Gunn (f. 1854) under navnet:

The Continental Dunlop Pneumatric Tyre Co. Omdannet til aktieselskab under det nuværen­de navn i 1914. Nuværende direktør: E. H. Tersling (f. 1914).

Adresse: Vennemindevej 30, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jean Dupont, bagerforretning.

Grundl. i 1877 af Jean Francois Dupont (f. 1840, d. 1908); fortsat af hans enke; den 1. maj 1915 over­taget af sønnen, Jobs. P. Dupont (f. 1878), og i 1940 af dennes. søn, Francois Jean Dupont (f. 1913).

Adresse: Gothersgade 16, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage