Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                                Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder. 
Side 390
Mark - Mart
 

 

Markvorsen's Hotel.

Grundl. i 1904 af Morten Jensen.

Indehaver (siden 1946): fru Karen Markvorsen (f. 1896).

Adresse: Vestergade 7, Nykøbing M.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ejner Markvorsen, isenkram-, glas-, porce­læns-, lysekrone og barnevognsforretning. Grundl. d. 7. febr. 1853 af R. Sietam (f. 1818, d. 1891).

I 1891 overtaget af Vilh. Bang.

In­dehaver (siden 1931): Ejner Markvorsen (f. 1901).

Adresse: Lilletorv 1, Nykøbing M.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Otto Marquard's Eftf., Henry Nielsen, manu­fakturforretning.

Grundl. ca. 1850 af C. Aaris (d. 1917).

Indehaver (siden 1921): Henry Niel­sen (f. 1888).

Adresse: Storgade 19, Sorø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Marquardt & Tornøe, mæglerforretning.

Grundl. d. 18. febr. 1861 af Marius August Marquardt (f. 1832, d. 1900), der i 1892 optog kaptajn W. Tornøe (d. 1928) som medindeha­ver.

Indehaver (siden 1928): Emil Petersen (f. 1889) (medindehaver 1918).

Adresse: Nordre Havn, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

JACOB MARSTRAND´s BAGERIER OG BISCUITFABRIK, A/S

Efter Branden i 1728 opførte en Bager Kort Legan Bageriet på Kjøbmagergade, der siden uafbrudt har været i Drift. Fra 1809 til 1871 var Bageriet i Familien Kleins Besiddelse; fra 1871 – 74 ejedes det af Joh. Albrecht.

I 1874 overtog Jacob Marstrand (f. 1848) Bageriet, hvortil i 1880 kom en Biscuitfabrik. 1904 overgik Virksomheden til hans Søn, Olav Marstrand, og i 1910 omdannedes den til et A/S.

Adresse: Kjøbmagergade 19, København

 

Jacob Marstrands Bagerier.

Grundl. den l. febr. 1740 af den hollandskfødte bager Kort Legan.

Den 26. marts 1874 overtog Jacob Mar­strand (f. 1848, d. 1935) bageriet, og i 1876 sammensluttedes dette med Kjøbenhavns Ak­tiebageri, der var anlagt i 1874. Indehaver (si­den 1934): Paul Winding (f. 1907).

Adresse: Købmagergade 19, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

K. F. Marstrand's Efterfølger,

skibsudstyr, be­fragtningsagenter, spedition, klarering samt vinimport.

Grundl. d. 1. maj 1833 af Kragh Fr. Marstrand (f. 1804, d. 1887).

I 1875 trak Marstrand sig tilbage og overdrog forretninger til P. J. Razga og N. A. C. Sørensen.

Efter sidstnævntes død i 1892 var Razga eneindeha­ver indtil 1906, da forretningen overtoges af F. C. Brûnnich (f. 1853, d. 1920) og P. V. Svendsen (f. 1869, d. 1943). Efter sidstnævn­tes død overtoges firmaet af Julius Kopp (f. dec. 1871).

K. F. Marstrand's Eftf. er indehaver af skibsagenturfirmaet Chr. Schierbeck's senere Eftf. (se dette).

Den 13. febr. 1934 blev firmaet Sophus Ras­mussen overtaget og videreført af K. F. Mar­strand's Eftf.

Adresse: Strandgade 69-71, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

TH. MARSTRAND´s EFTERFØLGER

Værktøjsfabrik, er grundlagt 1851 af Theodor Christian Marstrand (f.1817, d. 1863). Efter hans Død gik den over til H. C. L. Albertsen (f. 1817); fra denne i 1876 til Christian Uldall (f.1843); i 1902 indtrådte C. E. T. Middelboe (f. 1875) i Firmaet.

I 1907 inddroges Firmaet W. J. Berg´s vægtfabrik under Virksomheden (se Artikel om dette Firma).

Adresse: Hyskenstræde 6, Fabrik: Amerikavej 22, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Aage Martens, urmagerforretning.

Grundl. d. 5. maj 1869 af J oh. Kruuse (f. 1839, d. 1921).

I 1915 overtaget af Aage Martens (f. 1888), der i 1944 optog sin søn, Paul Martens (f. 1918), som medindehaver.

Adresse: Nørregade 11, Nyborg.               

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. A. MARTENS & SØNNER

Handskefabrik, er grundlagt 1855 af C. A. Martens (f. 1827, d. 1902); i 1883 optoges S. J. A. Martens og i 1889 A. E. Martens i Firmaet; den sidstnævnte udtrådte 1902.

Adresse: Sortedamsgade 9, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Carl Martens, assuranceforretning.

Grundl. 1875 af Johs. Martens (f. 1842, d. 1904) og ef­ter hans død fortsat af sønnen, Carl Martens (f. 1869), der i 1913 optog Otto Emil Martens (f. 1876) i firmaet. Denne udtrådte i 1926, og Carl Martens fortsatte da som eneindehaver indtil 1939, da sønnen Ole Martens (f. 1912) optoges i firmaet.

 

Carl Martens

 

Firmaet, der oprin­deligt kun drev vare­agentur, har ved siden heraf fra 1880 drevet assuranceagentur, først for "Victoria zu Ber­lin" og derefter fra 1883 for "Equitable", New York.

I 1892 over­tog firmaet endvidere generalagenturet for "Internationalt Ulykkesforsikringsselskab" Wien, og efter at dette selskabs afdelinger i Sverige og Norge i 1893 og 1894 var lagt ind under firmaets tilsyn, voksede det hurtigt op til at blive hovedforbindelsen.

 

Forsikringsaktieselskabet Nordeuropa’s bygning Amagertorv 11

 

I 1910 stiftedes "Dansk Sygeforsikrings-Ak­tieselskab af 1910, som i 1920 omdannedes og udvidede s til F o r s i k r i n g s a k t i e s e l ­s k a b e t  "N o r d e u r o p a"  med Carl Mar­tens som di­rektør, og dette overtog først Interna­tionalt Ulykkesforsik­ringsselskabs skandinaviske forretning og derpå efter­hånden hoved­parten af de af Carl Martens drevne assu­ranceagentu­rer. Selskabet driver nu for­retning i næ­sten alle bran­cher, med undtagelse af livs- og søforsikring samt de spe­cielle landbrugsforsikringer: storm- og haglska­de, kreatur- og hesteforsikring. Præmieindtæg­ten androg i 1947: brutto kr. 3.481.397.

I 1947 udtrådte direktør Carl Martens af direktionen men er fortsat medlem af aktie­selskabets bestyrelse.

Direktionen består nu af Ole Martens, der blev vicedirektør 1944 og admin. direktør i 1947, og Svend Schønecker (f. 1893), der indtrådte i direktionen i 1947.

Adresse: Amagertorv 11, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Martensen's Fabrik A/S, farveri og stoftryk­keri.

Grundl. d. 7. maj 1855 af Harke Marten­sen (f. 1832, d. 1907).

I 1944 omdannet til ak­tieselskab' med grundlæggerens sønnesøn, Har­ke Martensen (f. 1888) som direktør.

Adresse: Brande.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage