Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 391
Mart - Mask 

 

Fr. Martin, litografisk. anstalt, bogtrykkeri og bogbinderi.

Grundl. d. 18. aug. 1888 af Fr. Martin (f. 1866, d. 1934).

I 1935 overtaget af sønnen, dr. rer.pol. Rudolf H. Martin (f. 1895).

Adresse: Christiansfeld.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Robert Martini,tobaksforretning.

Grundl. d. 8. okt. 1908 af Robert Martini (f. 1882), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Gammel Kongevej 27, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Martinsen, bogtrykkeri og boghandel.

Grundl. ca. 1874 af Joh. Horstmann; d. 11. aug. 1911 overtaget af A. Martinsen (f. 1888).

Adresse: Højer.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Maskinfabrikken Anker, Carl M. Friis, auto­mobilforhandling, reparation og fabrikation af reservedele.

Grundl. i 1864 af fabrikant Carl­sen.

Overtaget d. 1. jan. 1918 af den nuvæ­rende indehaver, Carl M. Friis (f. 1897).

Adresse: Københavnsvej 5, Vordingborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Maskinfabriken Godthaab ved M. Mathiasen.

Grundl. d. 1. febr. 1905 af M. Mathiasen (f. 1874), der stadig er indehaver af virksomhe­den.

Adresse: Næstvedvej 42, Ringsted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Maskinfabrikken Landsperg A/S.

Stiftet d. 13. dec. 1907 af købmand C. V. Reffs (f. 1850, d. 1937), konsul C. E. M. Petersen og direktør A. C. E. Poulsen.

Selskabets første direktør var G. C. E. Landsperg (f. 1878, d. 1940).

Nuvæ­rende direktion: A. J. Kaysen (f. 1887) og H. Clemmensen (f. 1901).

Adresse: Kalundborgvej 44, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Maskinfabrikken Meteor ved Brdr. Marcus­sen.

Grundl. i 1893 af Harald Friis.

I 1914 overtoges fabrikken af L. Marcussen (f. 13. april 1879) og C. Houmann (f. 1878). Sidst­nævnte udtrådte af firmaet i 1922, hvorefter fabrikken fortsattes af L. Marcussen som ene­indehaver, indtil den i året 1946 overtoges af dennes sønner, Hans Marcussen (f. 30. aug. 1905) og Otto Marcussen (f. 15. marts 1914).

Adresse: Falkoner Alle 94, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Maskinfabrikken "Nakskov", Wm. Petersen,jern- & metalstøberi samt maskinfabrik. Grundl. i 1870 af Chr. Frederiksen.

Indehaver (siden 1942): Harry Petersen (f. 1901).

Adresse: Tårsvej 10, Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Maskinfabrikken Nordthy.

Grundl. ca. 1897 af fabrikant Astrup. Nuværende indehaver: A. Houmøller Poulsen (f. 1890) og L. P. K. Od­dershede (f. 1878).

Adresse: Nørre Alle 15, Thisted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Maskinfabriken Phønix,jernstøberi, kedel­smedie; udfører endvidere jernkonstruktioner og har tillige som specialitet fabrikation af sporskifter og skylle cisterner.

Grundl. d. 11. maj 1841 af Carl Chr. Jørgensen (d. 1853).

I 1878 blev konstruktør E. S. Svendsen (f. 31. juli 1839, d. 16. dec. 1910) medindehaver af firmaet, og i 1886 overtog han det som ene­indehaver.

Efter fabrikant E. S. Svendsens død i 1910 overgik firmaet til hans sønner, C. G. Svendsen (f. 1. dec. 1872, d. 1947) og K. A. Svendsen (f. 8. febr. 1875, d. 14. okt. 1941). Fabrikken ejes nu af K. A. Svendsen's enke, fru A. K. Svendsen.

Adresse: Østergade 3, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Maskinfabriken Rannie A/S.

Grundl. i 1871 af H. F. F. Rannie.

Omdannet til aktieselskab i 1926 under det nuværende navn.

Direktør siden 1926: A. B. Wittig (f. 1897).

Adresse: Tycho Brahes Alle 35-37, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Maskinfabrikken Samsø, Brødrene Wadstrup.

Grundl. d. 19. aug. 1895 af S. J. Wadstrup (f. 1857), N. Krogh Mikkelsen og Jens Skipper Rasmussen.

Indehavere (siden 1919): Niels M. Wadstrup (f. 1890) og Aage E. Wadstrup (f. 1892).

Adresse: Tranebjerg, Samsø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Maskinfabrikken Slagelse ved C. A. Hansen.

Grundl. i 1830 af Henrik Rasmussen (f. 1805, d. 1891) som smedeværksted, i 1843 udvidet med jernstøberi og i 185i med maskinfabrik og kedelsmedie.

I 1916 udskiltes maskinfabrik­ken, som siden 1932 indehaves af C. A. Hansen (f. 1885).

Adresse: Slotsgade 29, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Maskinfabrikken Svendborg A/S.

Grundl. i 1884 af Christen Andersen (d. 1906).

Omdan­net til aktieselskab i 1896.

Direktør (siden 1940): C. V. Nielsen (f. 1900).

Adresse: Vestergade 163, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Maskinfabriken Taarup, Axel Larsen. (Spe­cialitet radrensere og plove):

Grundl. i 1877 af H. S. Larsen (f. 1852, d. 1909).

Efter denne overtaget af sønnen, Axel Larsen (f. 1884, d. 1943); i 1943 overtaget af Helge Larsen (f. 1912).

Adresse: Strandvej 10, Kerteminde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Maskinfabrikken Vulkan, Jespersen & Jacob­sen.

Grundl. i 1906 af Jens Jespersen (d. 1929) og Andreas Jacobsen (d. 1948).

Indeha­ver (siden 1938): Jens Sigurd Jacobsen (f. 1904).

Adresse: Skern.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Maskinskrivningsbureauet Birgitte Hertz's Eftf. ved fru Bodil Jørgensen.

Grundl. d. 1. okt. 1898 af Birgitte Hertz i Linnésgade nr. 22 (O. C. Ol­sen & Co.'s ejendom), hvor forretningen havde til huse i 35 år.

I oktober 1933 flyttede forret­ningen til Christian d. 9. Gade nr. 2, i 1945 til Bülowsvej nr. 12 og i 1950 til sin nuværende adresse.

Samtidig overtoges forretningen af den nuværende indehaver, fru Bodil Jørgensen (f. 1905), der har været knyttet til firmaet i ca. 30 år.

Adresse: Kronprinsesse Sofies Vej 21, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E F  G  H  I J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage