Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 183
Frem - Frii
 

cil i denne by, specielt efter at "Fremtiden" i 1936 har opført sin egen ejendom på Kilde­strimmelen i Aalborg. Kgl. bygningsinspektør Ejnar Packness har været arkitekt for dette særprægede bygningsværk, der af de fleste Aalborgensere betegnes som en pryd for byen. Det vakte derfor også stor harme, at den tyske værnemagt i nov. 1943 med få dages var­sel satte sig i besiddelse af bygningen, som først blev frigivet af de danske myndigheder i maj 1946.

Adresse: Vesterbro 16-18, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. Frese og Sønner, glarmesterforretning.

Grundl. d. 11. okt. 1905 af L. Frese (f. 1876).

I 1941 optoges sønnen, M. Frese (f. 1914) og i 1947 sønnen, J. Frese (f. 1923) som medin­dehavere.

Adresse: H. C. Ørstedsvej39 A, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aug. Freuchen & Co., T. G. Krøyer A/S, im­port og eksportforretning i korn, foderstoffer, kul etc.

Stiftet d. 1. jan. 1931 ved en sammen­slutning af A/S Aug. Freuchen & Co., og fir­maet T. G. Krøyer, begge af Nakskov. A/S Aug. Freuchen & Co. blev grundl. d. 21. okt. 1850 af Aug. Freuchen (f. 1821, d. 1912) og i 1904 omdannet til et aktieselskab. Firmaet T. G. Krøyer er grundl. d. 23. okt. 1843 af Tøn­nes Georg Krøyer (f. 1817, d. 1892). Nuværen­de direktion: T. G. Krøyer (f. 1886), K. J. M. Henriksen (f. 1898) og G. Th. Mikkelsen (f. 1908).

Adresse: Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. F. V. Freudenthal & Søn, slagterforretning.

Grundl. d. 30. dec. 1890 af C. F. V. Freuden­thal (f. 1865, d. 1947), der i 1940 optog sønnen, E. B. Freudenthal (f. 1903) som medindehaver. Siden 1944 er denne eneindehaver.

Adresse: Nordre Frihavnsgade 4, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Freys Hotel.

Grundl. ca. 1850 af købmand Frey. Indehaver (siden 1940): Holger Møller (f. 1903).

Adresse: Stubbekøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

V. Friborg, marmelade-, frugtsaft og frugtvin­fabrik. –

Grundl. d. 19. nov. 1899 af H. V. Friborg (f. 30. maj 1876).

I 1924 købtes "Kø­benhavns Frugtsaft-, Vin- og Konservesfa­brik", og samtidig erhvervedes ejendommen. Begge firmaer sammensluttedes og overtoges d. 1. jan. 1940 af grundlæggerens døtre, de nu­værende indehavere, fru Bacher-Jensen og fru Biilmann-Petersen.

Adresse: Teglværksgade 22, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. FRICH´s EFTERFØLGERE

Maskinfabrik, Kedelsmedie, Jern- og Malstøberi, er grundlagt 1854 af Søren Frich (f. 1827, d. 1901) som i 1885 ovedrog Forretningen til Søstersønnen, Hilmar Vestesen (f. 1860) og John Wied (f. 1855). Virksomheden er grundlagt på den samme Plads på Søndergade, hvor den ældste Afdeling endnu er beliggende. Siden 1885 er Fabrikken efterhånden blevet betydelig udvidet. I 1891 købte en Ejendom på den anden Side af Søndergade, hvor der anlagdes en Fabrik for Kedelbygning og større Jernkonstruktioner. 1908 flyttedes Jernstøberiet til en Grund ved den nye Godsbanegaard. 1907 oprettedes et Filialkontor i Kbhv n.

Adresse: Århus

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

A/S Frichs, omfatter maskinfabrik, kedelsme­die, kleinsmedie, jern-, stål- og aluminiums­støberi med eget modelsnedkeri. Grundl. i 1854 af Søren Frich (f. 1827, d. 1901). I 1885 over­drog. han fabriken til ingeniørerne Wied og Vestesen, der drev virksomheden under nav­net S. Frich's Eftf. indtil 1912, da den overgik til et aktieselskab. Nuværende direktør: civil­ingeniør Jens Due-Petersen (f. 1900).

Adresse: Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holger Fridericia's Eftf., grossererfirma.

­Grundl. d. 2. dec. 1879 af Holger Fridericia (f. 31. dec. 1853).

I 1902 blev firmaet overta­get af Alfred Moritz Salomonsen (f. 10. juni 1875) under det nuværende firmanavn. I 1946 blev A. M. C. Petersen (f. 8. febr. 1877) med­indehaver af firmaet.

Adresse: Store Kongensgade 69, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. FRIEDLÆNDER

Kgl. Hof-Papirhandlerfirma, er grundlagt 7. Aug. 1838 af Sally Friedlænder (f. 1808, d. 1869). Efter hans Død overtoges Forretningen af A. P. Dithmer (f. 1833, d. 1899) og af Grundlæggerens Søn, Wilhelm Friedlænder (f. 1841, d. 1894). I 1891 optoges hans Dattersøn, Albert Jacob Mayer (f. 1868), som Associé og fra 1899 er han Eneindehaver. I 1870 optoges Posefabrikation ved Håndklistring under Virksomheden; i 1888 anlagdes Bogtrykkeri (udvidet 1892) og i 1896 Bogbinderi og Protokolfabrik. Bogtrykkeriet overdroges i 1899 til Indehaverens Broder, Holger Meyer, der driver det videre under Firma H. Meyers Bogtrykkeri.

I 1902 tillagdes der Firmaet Hof-Prædikat.

Adresse: Kjøbmagergade 26, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

S. Friedlænder's Eftfl., papirfirma.

Grundl. 7. aug. 1938 af Sally Friedlænder (f. 1808, d. 1869).

Nuværende indehaver: papirhandler Ove M. Bendix (f. 11. december 1899):

Forretningen driver en gros handel med papir, har eget bogtrykkeri og protokolfabrik, og handel en gros med kontorartikler.

Adresse: Store Kongensgade 63, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johannes G. Friedrichsen, manufakturforret­ning.

Grundl. i 1887 af V. E. Friedrichsen (f. 26. april 1862).

I 1925 overtoges forretningen af sønnen, Johannes G. Friedrichsen (f. 21. marts 1897).

Adresse: Vinderup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Lütken Frigast & Co. A/S, kulforretning, bygningsartikler og trælast.

Grundl. i 1898 af J. L. Frigast (f. 1855, d. 1924). Aktieselskabet er stiftet i 1925. Aktiekapital: 400.000 kr.

Bestyrelsen består af civilingeniør K. A. Hendriksen (f. 1892), grosserer H. C. Oliva­rius Jürgensen og landsretssagfører N. H. Brorsen (f. 1903).

Selskabets første direktør var P. A. Jørgen­sen (f. 1879, d. 1940).

Efter dennes død blev K. Bloch-Nielsen (f. 1904) direktør; han fra­trådte i 1946 og afløstes af Poul Blaabjerg (f. 1910).

Adresse: Færgestræde, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frihavnen, se Københavns Frihavn.

 

Frihavnens Kaffe-Kompagni A/S.

Overtaget i 1908 efter Jens Toft (f. 1866, d. 1942).

Nuvæ­rende direktør og formand for bestyrelsen: Chr. Winther.

Adresse: Vester gade 20, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frihavnens Skibsprovianteringsforretning.

Grundl. d. 20. aug. 1872 af de to nordmænd J. A. Taarvig og F. M. E. Rau.

Indehaver (fra maj 1950): C. V. Lohse (f. 1894).

Adresse: Forbindelsesvej, Frihavnen,. Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Friis & Frederiksen, skibsmæglerforretning.

Grundl. d. 1. juni 1864 af A. Chr. Andersen (f. 1833, d. 1891). Indehavere (siden 1947): Hol­ger Christensen (f. 1920) og Th. Jessen (f. 1918).

Adresse: Tværkajen 7, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Friis. & Juhl, vinhandel en gros.

Grundl. d. 1. maj 1836 i Flensborg af Johs. H. Juhl, der d. 27. maj 1865 oprettede en filial i Kolding, som lededes. af Hans Christian Thomsen Friis (f. 1843 i Assens, d. 1901) og Hans Christian Juhl (f. 1843 i Skanderup ved Lunderskov), der begge tidligere havde været medarbejdere i,

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage