Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 182
Fred - Frem
 

 

Frederiksværk Apotek.

Oprettet d. 27. maj 1842 som filial af Hillerød Apotek.

I 1857 blev det selvstændigt. Første indehaver: Herman Eduard Louis Hasselriis (f. 1815, d. 1907). In­dehaver (siden 1920): Axel Krumhardt (f. 1886).

Adresse: Nørregade 4, Frederiksværk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frederiksværk Boghandel ved Laurits Lind.

Grundl. d. 29. okt. 1867 af enkefru H. Hessel­dahl (f. 1823, d. 1905). Indehaver (siden 1946): Laurits Lind (f. 1911).

Adresse: Nørregade 11, Frederiksværk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frederiksværk Isenkramforretning ved O. Raaschou-Nielsen.

Grundl. d. 10. nov. 1906 af O. Raaschou-Nielsen (f. 1880, d. 1945). Efter hans død videreført af enken, fru A. Raaschou­ Nielsen og Carl Frederiksen (f. 1912).

Adresse: Frederiksværk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frederiksværk Savværk ved M. Andersen.

Grundl. i 1900 af Holger S. Dahl. Indehaver (siden 1921): Mikael Andersen (f. 1889).

Adresse: Frederiksværk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. A. Freilev, Øl- og mineralvandsforretning, kgl. hof-leverandør.

Grundl. d. 3. aug. 1875 af Peter Andersen Freilev (f. 1841, d. 1920). In­dehaver (siden 1923): Christian Rasmussen (f. 1876).

Adresse: Dr. Priemes Vej 14, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

I. M. Frellsen A/S, sukkervarefabrik.

Grundl. d. 15. sept. 1897 i Slagelse af I. M. Frellsen (f. 1867), der i 1915 flyttede virksomheden til Ros­kilde. Omdannet til aktieselskab i 1945. Nuvæ­rende direktør: Inge Lis Frellsen.

Adresse: Ringstedgade 46, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fremad Expres ved I. Rasmussen & Søn; træ­sko- og skotøjsfabrik.

Grundl. i 1882 af I. Ras­mussen (f. 1861, d. 1927). Indehaver (siden 1927): Rasmus Jørgen Rasmussen (f. 1884).

Adresse: Nørregade 51, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

"Fremtiden, gensidig dansk Livsforsikrings­forening, oprettet 1886". "Fremtiden" blev stif­tet d. 1. dec. 1886 i Aalborg som .en lille gensidig hjælpeforening af daværende fotograf, se­nere justitsråd"

 

Hermann Hald

 

 Her­mann Hald (f. 28. okt. 1845, d. 29: marts 1914), som syntes, der var brug for et billigt administreret, gensi­digt livsforsikringssel­skab, hvor medlem­merne havde den egent­lige indflydelse på sel­skabets ledelse. ”Fremtiden”, som nu må

regnes blandt landets betydende og ansete livsforsikringsselskaber, blev i de første år le­det med stor forsigtighed, hvorved grundlaget for selskabets gode Økonomiske stilling skab­tes.

I 1904, da lovgivningsmyndighederne fandt det betimeligt at give regler for livsforsikrings-' selskabernes virksomhed, havde selskabet allerede opsparet så store fonds, at disse kunne træde i stedet for den i loven påbudte garanti­kapital.

I de første år blev selskabet hjulpet frem af ansete Aalborg-borgere, som med deres navn og position gik i borgen for det nye foretagende. Sagfører Bisgaard, borgmester P. Hansen, overretssagfører Elmquist og købmand Chr. Fode var nogle af selskabets første støtter, og senere nød "Fremtiden" i mange år godt af overretssagfører Hammershaimbs forsigtige le­delse og velafbalancerede forretningsførelse.

I 1923 blev selskabets nuværende administre­rende direktør, A. C. Christensen (f. 27. jan. 1890), valgt til denne stilling. Hans nuværen­de med direktør, aktuar Vilh. Hartvig (f. 27. okt. 1882), blev indvalgt i direktionen i 1934, efter at selskabets mangeårige direktionsmed­lem, stationsforstander R. P. Hegelund, var af­gået ved døden.

Afdøde statsgældsdirektør, departements­chef P. O. A. Andersen, var selskabets for­mand i årene 1902-29. Efter hans død var overretssagfører H. Repsdorph, København, formand til sin død i 1941. Siden 1941 er kammerherre. Chr. D. Lüttichau, Tjele, for­mand for selskabet.

I de senere år har der fundet en meget kraftig udvikling sted, og selskabet har nu en bestand på over 347 millioner kroner i forsik­ringssum, medens præmieindtægten i regn­skabsåret 1949 var over 13 mill. kr. Det har bidraget stærkt til selskabets vækst og frem­gang, at der i slutningen af 1928 blev op­rettet en ny afdeling for forsikringer, der teg­nes med daglig præmiebetaling, således at der hver dag skal nedlægges en mønt i en dertil indrettet kalender, som kun viser rig­tig dato, når den daglige mønt huskes. Den­ne afdeling, der oprindelig hed "Sparekalen­deren", men senere på grund af den nye spa­rekasselovs bestemmelser blev omdøbt til Livsforsikringskalenderen "Fremtiden", har også· medvirket til, at Aalborg-selskabet har erhvervet sig en stor portefeuille i hovedsta­den.

Selvom "Fremtiden" naturligvis ligesom de andre danske livsforsikringsselskaber virker over hele landet, ikke mindst i København, har det været af betydning for Aalborg og i vi­dere forstand for Jylland, at et af landets gam­le og solide livsforsikringsselskaber har domi-


 

”Fremtiden”, Aalborg

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage