Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 254
Holm - Holm
 

Hans A. Holm & Søn A/S, snedkerfirma.

Grundl. d. 3. nov. 1868 af Hans A. Holm (f. 1830).

Omdannet til aktieselskab i 1932.

Nu­værende direktør: Oluf Hansen.

Adresse: Frederiksborgvej 70, Kbhvn. NV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

I. Holm, broderiforretning.

Grundl. ca. 1900 af Haraldine Kähler.

I 1929 overtaget af Ingeborg Holm.

Adresse: Falkoner Alle 59, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

I. Holm, guldsmedefirma.

Grundl. d. 9. maj 1840 af Johan Georg Christian Holm (f. 1809 i Kbhvn., d. 1882).

I 1877 optog han sin søn, William Johan Peter Holm (f. 1847, d. 1920), i firmaet, og fra 1879 blev denne eneindeha­ver, indtil han i 1905 optog Aug. Leonhard Vilhelm Jacobsen (f. 1860, d. 1921) som kom­pagnon.

Efter Wm. Holms død blev Aug. Jacobsen eneindehaver og videreførte firmaet til sin død i 1921.

 

Kai Jacobsen

 

Ef­ter sidstnævntes død overtoges firmaet af dennes sønner, H. A. A. Jacobsen (f. 1892) og Kai Jacobsen (f. 1898); sidstnævnte er siden 1947 eneindehaver.

Da ejendommen i Sværtegade, hvor for­retningen hidtil havde haft hjemsted, blev nedrevet i 1927, flyttedes forretningen d. 12. jan. 1928 til det nuværende sted.

Adresse: Christian d. 9. Gade 1, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. HOLM

Guldsmedefirma, er grundlagt 4. Maj 1839 af Johan Georg Christian Holm (f. 1809, d. 1882). I 1877 optog han sin Søn, William Johan Peter Holm (f. 1847), i Firmaet, og fra 1879 blev denne Eneindehaver, indtil han i 1905 optog Aug. Leonhard Vilhelm Jacobsen som Kompagnon. Forretningen, der fra Begyndelsen førtes i Sværtegade 6, henflyttes 1874 til Nr. 4 i samme Gade.

Adresse: Sværtegade 4, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Jacob Holm & Sønners Fabriker A/S, se næste side.

 

Jens Holm, æskefabrik og bogbinderi.

Grundl. d. 1. okt. 1900 af Jens Holm (f. 1869), som fremdeles er virksomhedens indehaver, s. m. sønnen Aage Holm (f. 1908).

Adresse: Skolegade 42, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. P. B. HOLM & SØN

Kgl. Hof-Tapetsererfirma, er grundlagt 1839 af Jens Peter Bech Holm (f. 1808, d. 1894). I 1884 optog han sin Søn. Thorvald August Holm (f. 1856) som Kompagnon, og denne er efter Faderens Død Eneindehaver.

Adresse: Fredericiagade 30, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

J. P. B. Holm & Søn's Eftf., tapetsererfirma.

Grundl. i 1839 af Jens Peter Bech Holm (f. 1808, d. 1894).

Nuværende indehaver: A. K. C. Petersen (f. 1879).

Adresse: Østbanegade 17, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Magnus Holm, snedkerforretning.

Grundl. d. 1. maj 1817 af David Holm (f. 1792, d. 1877).

Forretningen, som er gået i arv gennem 4 ge­nerationer, indehaves siden 1929 af Magnus Holm (f. 1891).

Adresse: Østergade 17, Lemvig.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. P. Holms Boghandel.

Grundl. d. 1. jan. 1848 af H. B. Thomsen & Co.

Den 27. juni 1851 overtaget af Niels Peter Holm (f. 1828, d. 1903), i 1900 af Peter Holm (f. 1871, d. 1934); fortsat af dennes enke, fru Nicoline Holm; i 1937 overtaget af sønnen, Niels Peter Holm (f. 1905).

Adresse: Bredgade 16, Ringkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. C. HOLM

En gros Forretning i Glas, Porcelæn og Fajance, er grundlagt 1. NOV. 1844 af Peter Christian Holm (f. 1817, d. 1895). Hans Enke, Barbara Christine Holm, født Heldt (f. 1817) fortsatte Forretningen et Par År og udtrådte af Firmaet i 1898. Sønnen Michael Georg Holm (f. 1857), der i 1896 var Kompagnon, er nu Eneindehaver.

Adresse: Knabrostræde 13, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

P. C. Holm, grossererforretning, glas, porce­læn, fajance.

Grundl. d. 1. nov. 1844 af Peter Christian Holm (f. 1817, d. 1895).

Nuværende indehaver: S. A. Holm (f. 1890).

Adresse: Brolæggerstræde 5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. C. Holm, købmandsforretning.

Grundl. d. 20. sept. 1898 af P. C. Holm (f. 1875), der sta­dig er indehaver af forretningen.

Adresse: Kirkegade 6, Allinge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Poul Holm, manufakturhandel.

Grundl. d. 11. dec. 1867 af H. W. M. Holm (f. 1825 i Thors­havn, d. 1877), efter hvis død den overtoges af sønnen, Poul Holm (f. 1855, d. 1934). Ved sidstnævntes død i 1934 overtoges virksomhe­den af C. F. Drückhammer (f. 1896), der havde været medindehaver siden 1924.

Den 1. april 1949 er den mangeårige medarbejder, prokurist Børge Steiner (f. 1911) indtrådt som medinde­haver.

Sportens stadige fremgang, og i de se­nere år særlig vandrebevægelsen, har medført firmaets nu foretagne 4. udvidelse.

Adresse: Silkegade 11, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Svend Holm, bådebyggeri.

Grundl. d. 27. dec. 1850 af Anders Munk Hansen (f. 1827).

Nu­værende indehaver: Svend Holm (f. 1902).

Adresse: Svaneke.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Søren Holm, isenkramforretning.

Grundl. d. 1. okt. 1859 af J. P. Svendsen (d. 1915); i 1890 overtaget af Chr. Petersen og i 1905 af Søren Holm (f. 1870, d. 1931), efter hvem forretnin­gen videreføres af sønnen, J. Holm (f. 1901).

Adresse: Stokbrogade 10, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Thomas Holm, annoncebureau.

Grundl. i 1909 af Thomas Holm (f. 1884), der stadig er inde­haver af virksomheden.

Adresse: Admiralgade 15, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Thorvald E. V. Holm, vinagentur.

Grundl. i 1885 af Thorvald E. V. Holm.

Nuværende in­dehaver: Halfdan Wolf (f. 1900).

Adresse: Hauser Plads 32, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holm-Rasmussen & Søn, sejl- og flagmager­forretning.

Grundl. i nov. 1882 af R. Holm­-Rasmussen (f. 1855, d. 1928).

Indehaver (siden 1923): H. P. Rasmussen (f. 1888).

Adresse: Brogade 6, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

HOLMBLAD & Co.´ s EFTERFØLGER

Farvefabrik. Carl Frederik Holmblad (f. 1800, d. 1861) nedsatte sig 1824 i Assens, men efter Faderen, Lauritz Holmblad´s Død 1827 overtog han dennes Farveforretning i Kjøbenhavn, der antagelig var grundlagt 1818. I Slutningen af 1850érne har han optaget sin Søn, Poul Lauritz Holmblad (f. 1823, d.1909) som Kompagnon, der efter Faderens Død Fortsætter Forretningen indtil 1893, da han overdrager den til cand. Polyt. L. F. M. H. S. Friis, som i 1904 optager M. T. R. de la Laing i Firmaet.

Adresse: Holmbladsgade 52, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

L. P. HOLMBLAD

Grossererfirma m. m. Jacob Holmblad (f. 1736 i Sverrig, d. 1806) blev 1766 Farver ved det kgl. Uldmanufakturhus i Kbhvn. Og fik 1777 Privilegium på at anlægge et eget Farveri, der overgik til Sønnen Lauritz Holmblad (f. 1770, d. 1827), som 1805 havde anlagt en Sæbefabrik og 1808 fik Bevilling til at male forskellige Farver. Efter dennes Død arvede Sønnen Jacob Holmblad (f. 1791, d. 1837) Sæbefabrikken, medens Farvefabrikken overgik til en Yngre Søn, Carl Frederik Holmblad (f. 1800, d. 1861). Da Jacob Holmblad døde, ledede Sønnen Lauritz Peter Holmblad (f. 1815, d. 1890) Forretningen i nogle År for Moderen, indtil han i 1842 overtog den for egen Regning. Han anlagde i 1842 en Lysfabrik og Segllakfabrik, i 1845 en Oliemølle og senere en Kortfabrik( de bekendte Holmbladske Spillekort)

I 1872 optog han sin ældste Søn, Jacob Arnold Christian Holmblad (f. 1839, d. 1904) som Kompagnon, der ved Faderens Død blev Eneindehaver.

I 1898 indtrådte sidstnævntes Søn, Andreas Christian Holmblad (f. 1874, d. 1907), der efter Faderens Død Fortsatte Forretningen alene. Den nuværende Indehaver er sidstnævntes Enke, Karen Margrethe Holmblad, f. Fabricius.

Adresse: Holmbladsgade 9, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

L. P. Holmblad A/S, grossererforretning, stea­rinlysfabrik.

Grundl. i 1777 af Jacob Holmblad (f. 1736, d. 1806).

Nuværende indehaver: Det danske Medicinal- & Kemikalie-Kompagni, (se dette).

Fremstiller alle slags lys.

Adresse: Fabrik: Blegdamsvej 104, Kbhvn. Ø.

Udsalg: Østergade 61, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holmbladske Spillekortfabrik, se S. Salomon & Co.

 

Holmboe Sko.

Grundl. d. 8. okt. 1895 af J. P. Holmboe (f. 10. nov. 1869).

I 1947 blev forret­ningen overtaget af Johanne Edith Holmboe og Bent Jørgensen, der i 1949 afstod forret­ningen til Ivan Pedersen (f. 1911).

Forretningen er grundlagt i Søndergade nr. 42 og flyttedes i 1911 til den nuværende adresse.

Adresse: Søndergade 47, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage