Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 253
Holm - Holm

  

 

J. F. E. Holm (f. 5. maj 1912) som direktør for fabrikationsvirksomheden, og sønnen, landsretssag­fører L P. Holm (f. 30. juli 1913) som admini­strerende direktør.

 

 

Den 1. jan. 1943 udskil­tes fabrikationsvirksom­heden til et selvstændigt aktieselskab Brødr. Jøern & L P. Holms Møbelfa­brik, med samme adresse. Holm & Larsen's slogan: "Der er en del folk i fa­ste stillinger", har været benyttet siden 1922.

Adresse: Sankt Nikolaj Vej 8, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holm & Strøyberg, grossererfirma.

Grundl. i 1908 af K. V. Holm (f. 1877) og E. F. Strøy­berg (f. 1885, d. 1935).

Siden E. F. Strøybergs død er K. V. Holm eneindehaver.

Adresse: Nørre Voldgade 54, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holm & Wonsild.

Grundl. d. 1. juli 1878 af Ulrik Holm og V. L. Wonsild. Edsvorne skibsmæglere og korresponderende redere for Dampskibsaktieselskabet "Myren" siden dets start i 1891.

Indehavere: skibsreder H. A. Hansen (f. 21. okt. 1874), edsv. skibsmægler V. Th. Sass (f. 4. jan. 1892), edsv. skibsmægler Axel Bran­drup (f. 1895) og stats aut. skibsmægler K. Bü­low Jensen (f. 1901).

Indehaverne er medlem­mer af direktionen og bestyrelsen for Damp­skibsaktieselskabet "Myren".

Adresse: Amaliegade 36, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Andreas Holm, købmandsforretning.

Grundl. d. 1. nov. 1886 af Andreas Holm (f. 1860, d. 1928). Efter dennes død overtaget af sønnen, Martin Holm (f. 1891).

Adresse: Søndergade 20, Lemvig.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Andreas P. Holm, vinforretning.

Grundl. i 1889. Indehaver (siden 1919): Andreas P. Holm.

Adresse: Gammel Kongevej 152, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Anton Holm, købmandsforretning.

Grundl. i 1905 af Anton Holm (f. 1877, d. 1949); fort­sættes af hans enke, fru Anna Holm.

Adresse: Nybrogade 6, Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Axel Holm & Co., sølvvarefabrik.

Grundl. d. 2. juli 1907 af Axel Holm (f. 1879).

I 1948 ud­trådte Axel Holm af firmaet og dette videre­føres nu af hans sønner, P. A. W. Holm (f. 1920) og Johan Holm (f. 1919).

Adresse: Brønshøjvej 6 A, Kbhvn. Brønshøj.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. Holm, guldsmedeforretning.

Grundl. d. 26. nov. 1882 af Claus Holm (f. 3. sept. 1848 i Ba­strup ved Vamdrup, d. 24. april 1933), der var udlært i faget i Haderslev.

Den 1. jan. 1921 indtrådte sønnen, Axel M. Holm (f. 15. marts 1895), som medindehaver; ved faderens død overtog han forretningen som eneindehaver.

Adresse: Vesterbrogade 52, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. Holms Boghandel.

Grundl. d. 26. nov. 1838 af J. C. Holm (f. 1810, d. 1899) og i 1887 over­taget af C. Christensen (f. 1859, d. 1916), efter hvem enken, fru E. Christensen, fortsatte for­retningen indtil den d. 2. sept. 1940 overtoges af sønnen, Svend Christensen (f. 16. maj 1904).

Forretningen har siden 1895 haft den nuværen­de Adresse.

Adresse: Graven 21, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. Holm's Enke, guldsmedeforretning.

Grundl. d. 30. sept. 1870 af Carl Chr. Holm (f. 1838, d. 1906).

I 1906 overtaget af enken, fru Else Christine Holm (f. 1851, d. 1925) og i 1925 af datteren, frøken Karen Johanne Holm (f. 1890).

Adresse: 0stergade 8, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. J. Holm, agenturfirma.

Grundl. i 1887 af købmand C. J. Holm.

Idag interessentselskab under ledelse af grosserer E. Bjørn (f. 1914).

Adresse: Harsdorffsvej 13, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Einar Holm's Eftf.'s Eftf., jernstøberi.

Grundl. i 1875 af C. N. Holm og C. F. Lundberg under firma Lundberg & Holm. Har en tid heddet Tagensvejs Jernstøberi med Peter Christian Holm som indehaver.

I 1896 overtog dennes søn, tidligere prokurist i firmaet, Einar Pe­ter Holm, virksomheden under firmanavnet E i n a r  H o l m's  J e r n s t ø b e r i, Tagensvej, som i 1912 blev overtaget af Holger Julius Bernitt under firmanavnet

E i n a r  H o l m's  E f t f.,  H o l g e r  J.  B e r n i t t.  

I 1916 ind­trådte Harald Valdemar Hansen (udtrådt 1930) og Carl Frederik Schreiber (udtrådt 1927) i firmaet, af hvilket Holger J. Bernitt udtrådte i 1919.

I 1930 indtrådte Axel Hansen, Olav Pedersen, Svend Kokfelt og E. Palm Pe­dersen i firmaet, der i 1939 omdannedes til et aktieselskab under navnet E i n a r  H o l m's E f t f. A/S, med en aktiekapital på 150.000 kr.

 

Rentemestervej nr. 80

 

Aktieselskabet, hvis direktør var ovennævn­te E. Palm Pedersen (f. 1903) og hvis besty­relse bestod af denne samt af fabrikant Svend Kokfelt (f. 1902) og prokurist Kn. Kokfelt, blev ophævet i 1943, hvorefter firmaet E i n a r  H o l m's  E f t f.'s  E f t f. dannedes med ovennævnte E. Palm Pedersen og Svend Kokfelt som indehavere.

I 1930 henflyttedes virksomheden fra Ta­gensvej nr. 11 til den nuværende adresse.

Adresse: Rentemestervej 80, Kbhvn. NV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage