Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                                Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 252
Hole - Holm
 

Holekenhus Mejeri ved Viggo Jensen.

Grundl. d. 21. jan. 1893 af C. Jensen (f. 1855, d. 1925).

Efter denne overtaget af Viggo Jensen (f. 1887).

Adresse: Vester Vold gade 86; Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holeby Dieselmotor Fabrik A/S.

Grundl. i 1877 af Hans. Christoffersen (d. 1908) som smedie, men efterhånden lagdes hovedvægten først på landbrugsmaskiner og fra 1910 på dieselmotorer.

Efter Hans Christoffersens død fortsatte hans enke, Sophie Christoffersen, virksomheden til 1916.

I 1916 overtoges fir­maet af senere generalkonsul Olaf L. Kong­sted (f. 1883).

I 1918 omdannedes virksomheden til et ak­tieselskab med vedtægter af 25. marts, under navnet Dansk Dieselmotor Kompagni; selska­bets. direktør blev ovennævnte O. L. Kong­sted.

I året 1921 forandredes navnet til det nuværende. Samme år fratrådte O. L. Kong­sted som direktør og efterfulgtes af civilinge­niør Carl Vilhelm Kayser. (f. 1877). Denne ledede virksomheden til 1943 og efterfulgtes som direktør af civilingeniør. Otto Schnaken­burg (f. 1890).

Bestyrelsen består nu af civilingeniør C. A. Møller (f. 1889), der er formand, civilinge­niør A. Houmøller (f. 1889), der er næstfor­mand, direktør Georg Dithmer (f. 1886), ci­vilingeniør Carl Vilhelm Kayser og civilingeniør H. Carstensen.

Selskaber driver siden 1918 Fabrikken Guldborg, Nykøbing F., som filial.

Aktiekapital: kr. 3.000.000.

Adresse: Holeby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. Beyer Holgersen & Søn, urmagerforretning.

Grundl. d. 1. maj 1856 af Christian Carl Wei­strup (f. 1825, d. 1900).

I 1900 overtaget af L. Beyer Holgersen (f. 1863, d. 1919), som i 1917 optog sin søn, Holger A. Beyer Holgersen (f. 1889), som medindehaver.

I 1920 overtog sidst­nævnte forretningen som eneindehaver.

Adresse: Colbjømsensgade. 17, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Holgersen's Søn, håndskomageri.

Grundl. d. 26. juli 1845 af H. Anker Clausen (f. 1817, d. 1908).

Firmaet lå dengang i Klareboderne nr. 8, hvor forretningen i 1898 overtoges af H. P.

 

     

H. P. Holgersen      Henry Holgersen

 

Holgersen (f. 1863, d. 1933).

Denne overtog i 1915 Ludvig Jensens forretning i Store Strand­stræde nr. 3 og slog den sammen med sin egen under firmanavnet P. Holgersen, H. A. Clausen's og Ludv. Jensen's Eftf.

I 1924 optog Hol­gersen sin søn, Henry Holgersen (f. 1891), i firmaet, og efter faderens død i 1933 videre­føres firmaet af sønnen som eneindehaver.

I jan. 1938 overtoges afdøde oldermand Paul Sø­rensens forretning i Bredgade nr. 28, hvor for­retningen nu har til huse.

Firmaet har i årenes løb udvidet flere gange ved overtagelse af 4 andre firmaer.

Adresse: Bredgade 28, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hollandske Mølle, A. Qvistgaard's Eftf.

Grundl. d. 2. jan. 1796 af tømrermester og major An­dreas Jensen Hallander (f. 1755, d. 1828).

I 1875 overtaget af A. Qvistgaard. Indehavere (siden 1949): E. B. Qvistgaard (f. 1910) og Ove Kallenbach (f. 1914).

Adresse: Kongevej 30, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holger Hollensen, herre- & drengeekviperings­forretning, skrædderi.

Grundl. d. 2. jan: 1911 af Holger Hollensen (f. 1883, d. 1949).

Nuvæ­rende indehaver (fra 1950): H. N. H. Holm (f. 1915).

Adresse: Perlegade 31, Sønderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jens Hollensen's Enke, urmager- og guldsme­deforretning.

Grundl. i 1909 af Jens Hollensen (f. 1876, d. 1927).

I 1927 overtaget af enken, fru Adda Hollensen (f. 1889).

Adresse: Graasten.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jacob Hollesen & Søn, isenkram en gros.

Grundl. d. 1. sept. 1896 af J. M. Hollesen (f. 1868), der i 1923 optog sin søn, Ejnar Chr. Søren Hollesen (f. 1899), som medindehaver.

Adresse: Korsgade 18, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hollænder's Teglværk.

Grundl. i 1888 af L. A. Hollænder (d. 1919). I 1919 overtaget af sønnen, L. M. Hollænder (f. 1883).

Adresse: Chr. d. 10's Gade, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holms Bogtrykkeri.

Grundl. i 1885 af Jens Kr. Holm (f. 1848, d. 1926).

Nuværende indehaver: Harald Holm (f. 1884).

Adresse: Overstræde 1, Grenaa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holms Hotel i Neksø.

Grundl. d. 1. nov. 1785 af Jørgen Holm (f. 1841, d. 1907).

Indehaver (siden 1910): fru Gudrun Neergaard.

Adresse: Neksø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holm & Larsen A/S, møbelmagasiner.

Grundl. d. 1. okt. 1895 på Rolfsvej nr. 13 af fabrikant Peter Emil Holm (f. 7. maj 1871, d.21.juni1936) og Christoffer Larsen; sidstnævnte udtrådte af firmaet i 1911.

 

P. E. Holm

 

I 1900 flyttedes forretningen til Falkoner Alle nr. 46, hvor den havde domicil til i april 1936, da den flyttedes til firmaets ny­opførte ejendom Sankt Nikolaj Vej 8, hvor samt­lige ejendommens 6 eta­ger anvendes til lager og demonstrationslokaler.

I 1936 omdannet til aktieselskab med sønnen

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage