Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 251
Holb - Holb
 

kammerherre Fonnesbech, Vesterbygaard (1850-­80), provst Linnemann, Raklev (1880-85), etats­råd Jacob Lemvigh, Algistrup (1885-1913), etatsråd Daniel Hvidt, Frihedslund (1913-36), amtmand Christen Saxild (1936-42), godsejer Aage Faye (1942-49) og godsejer, hofjæger­mester S. A. Timm, Agersvold (fra 1949).

Fra 1903-44 var overretssagfører C. E. Ul­rich (f. 1872) sparekassens direktør; i 1944 til­trådte cand. polit. O. Blinkenberg Nielsen (f. 21. nov. 1905) som direktør.

Indlåns kapital: 28.644.281 kr., egenkapital: 2.236.650 kr.

Adresse: Nygade 6, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holbæk Amtstidende.

Stiftet i 1916 som aktie­selskab ved sammenslutning af egnens to ven­streblade: "Holbæk-Posten", grundl. i 1868 af typograf Conrad Hansen og "Holbæk Amts Dagblad", grundl. i 1880 af folketingsmand C. Berg (f. 1829, d. 1891). Redaktør (siden 1936):

H. Brix (f. 1897).

Adresse: Nygade, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holbæk Amts Venstreblad A/S.

Grundl. i 1905 på initiativ af købmand Anders Larsen (f. 1852, d. 1926). Bladets første redaktør var Johs. Madsen (f. 1868), som i 1910 efterfulgtes af Julius Bigum (f. 1863, d. 1948). Siden 1942 har H. Monrad Hansen (f. 1887) været chefredak­tør for bladet.

Adresse: Nygade 16, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holbæk Brødfabrik ved Rikard Jensen.

Grundl. d. 30. dec. 1806 af P. A. Munderlok. Indeha­ver (siden 1944): Rikard Jensen (f. 1904).

Adresse: Smedelundsgade 12, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holbæk Drivremmefabrik ved G. Lassen.

Grundl. i april 1851 af Th. Bournonville (d. 1883).

I 1883 overtaget af A. F. Lassen, i 1912 af sønnen, Georg A. Lassen (f. 1884, d. 1948) og i 1948 af dennes enke, fru Olga Lassen.

Adresse: Algade 36, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holbæk Elefant Apotek.

Oprettet d. 7. marts 1705. Apotekets første indehaver var Evert Fellmann (d. 1714). Indehaver (siden 1938): Sophus Andreas Ottesen (f. 1879).

Adresse: Algade 32, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holbæk Gravmonumentforretning & Stenhug­geri.

Grundl. i 1857, antagelig af en mand ved navn Zinck. Købmand Anders Larsen (f. 1852, d. 1926) drev virksomheden til 1903, da den blev overtaget af grosserer Jul. Mortensen (f. 1855, d. 1924).

Forretningen blev i 1919 over­taget af Th. L. Knudsen (f. 1869), der i 1945 overdrog den til sin søn, Knud Knudsen (f. 1899), der fremdeles er indehaver af firmaet.

Adresse: Jernbanevej 20, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A/S Holbæk Jernstøberi.

Grundl. som jernstø­beri og maskinfabrik d. 13. juni 1859 af jern­støber S. Jansen.

I 1876 overtaget af N. R. Pe­tersen.

Omdannet til aktieselskab i 1918, sam­tidig med at maskinfabrikken udskiltes som et selvstændigt foretagende A/S Holbæk Maskin­fabrik (se denne). Aktieselskabets første di­rektør var jernstøber Carl Hansen (f. 1883, d. 1943).

Fra 1943-46 var E. A. Ibsen (f. 29. aug. 1902) direktør, og siden 1946 har støberiinge­niør E. Glavind Rasmussen (f. 1912) været di­rektør for virksomheden.

Adresse: Skyttensvej 12-16, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holbæk Kafferisteri A/S, se Jul. Mortensen & Co.

 

Holbæk Lervarefabrik, H. C. Nielsens Søn­ner.

Overtaget i 1879 efter pottemager Lund af H. C. Nielsen (f. 1854, d. 1928). Indehaver (fra 1. juli 1950): Knud Haas Nielsen (f. 1915).

Adresse: Kalundborgvej 23, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holbæk Maskinfabrik A/S.

Grundl. som jern­støberi og maskinfabrik d. 8. juni 1859 af jernstøber S. Jansen.

I 1876 overtaget af N. R. Petersen og i 1918 omdannet til aktieselskab, samtidig med at jernstøberiet udskiltes som et selvstændigt foretagende A/S Holbæk Jern­støberi (se dette).

Nuværende direktion: inge­niør P. Jansen Petersen (f. 1893), adm. direk­tør og Erh. Stig (f. 1909);

Adresse: Fabrikvej, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holbæk Maskinsnedkeri, Asmussen & Weber.

Grundl. i 1867 af tømrermester A. C. Nielsen (d. 1891) og i 1891 overtaget af V. Asmussen (f. 1861, d. 1935), der i 1899 oprettede det nuværende maskinsnedkeri.

I 1917 optoges J. Weber (f. 1891) som medindehaver af firmaet, af hvilket han var eneindehaver fra 1. jan. 1923 til 1948, hvor ingeniør E. Weber (f. 1920) optoges i firmaet.

Adresse: Slotsvej 5, Holbæk og Vester Vold­gade 110, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holbæk Materialhandel ved Kaj Andersen.

Grundl. i 1896 af Ernst Møller (d. 1924); fort­sat af enken og i 1932 overtaget af Kaj An­dersen (f. 1907).

Adresse: Algade 33, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holbæk Motorfabrik ved Fr. Dahlgaard.

Grundl. d. 10. april 1905 af Fr. Dahlgaard (f. 1881), der fremdeles er indehaver af firmaet.

I 1946 blev sønnen, ingeniør Henry Dahlgaard (f. 1906) driftsingeniør i virksomheden, og en anden søn, Frede Dahlgaard (f. 1910) er pro­kurist i firmaet siden 1938.

Adresse: Erik Menveds Vej 15, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holbæk Møbelfabrik ved N. Fr. Petersen's Søn.

Grundl. d. 5. nov. 1894 af· N. Fr. Petersen (f. 1869, d. 1909). Efter dennes dØd fortsat af en­ken, fru Helene Petersen (f. 1874, d. 1950).

Nuværende indehaver: sønnen, Holger Chr. Fr. Brøchner Petersen (f. 1902).

Adresse: Kalundborgvej 12, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holbæk Savværk.

Grundl. i 1892 af brødrene Niels Peter Kristensen (f. 1860, d. 1931) og Jens Peter Kristensen (f. 1865, d. 1930).

Inde­haver (siden 1936): civilingeniør Halfdan Tvermoes (f. 1883).

Adresse: Smedelundsgade 37 B, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holbæk Tagpap- & Cementvarefabriker, se A/S Hotaco.

 

Holbæk Vin-Import A/S, se Jul. Mortensen & Co.

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage