Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder. 
Side 626
Vest - Vest

 

1932 har man desuden optaget centralvarme- og sanitets-artikler.

Bestyrelsen består af overretssagfører Frank Wilde (f. 1884), der er formand, direktør Kaj Christensen (f. 1904) og direktør Karl Glob Berthelsen (f. 1922).

Selskabets direktion bestod fra stiftelsen i 1931 til 1947 af V. E. Østenfjeld og ovennævnte Kaj Christensen; i 1947 udtrådte Østenfjeld og ovennævnte Karl Glob Berthelsen indtrådte i direktionen.

Adresse: Nørreport 28, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

M. Westergaard's Eftf. ved W. Espersen. fiskefarsfabrik.

Grundl. d. 4. maj 1896 af Mogens Westergaard (f. 10. nov. 1869, d. 22. maj 1935)
som en forretning, der oprindelig var baseret på fiskehandel, men efter at firmaet i 1905
havde ladet sin første farsmaskine installere, påbegyndte det farsfabrikationen og udvidede i forbindelse dermed virksomheden til en gros salg til vildt- og iskeforretninger. Grundlæggeren drev firmaet til 1934, da det overtoges af sønnen, Svend Westergaard (f. 16. maj 1906), der i 1946 optog W. Espersen (f. 1911) som medindehaver.

I 1949 udtrådte Svend Westergaard og W. Espersen har siden da videreført firmaet som eneindehaver.

Adresse: Ravnsborggade 13, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

P. N. Westergaard A/S, trikotagefabrik.

Grundl. i 1911 af P. N. Westergaard (f. 1876).

I 1944 omdannet til aktieselskab, for hvilket grundlæggeren er direktør,

Adresse: Peder Skrams Gade 23, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Rolf Westergaard's Eftf., metalvarefabrik.
Grundl. d. 17. okt. 1888 af Rolf Westergaard (f. 1860).

Indehaver (siden 1946): Theodor Poulsen (f. 1917).

Adresse: Thorsgade 25, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Westergaard-Andersen, bagerivareforretning.
Grundl, i 1880 af S. P. Nielsen.

Indehaver siden 1931: Aa. Westergaard-Andersen (f. 1908).

Adresse: Danmarksgade 12, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vestergades Jernudsalg.

Grundl. d. 1. jan. 1898 af Eigil Christoffersen (f. 1871, d. 1933).

Indehavere(siden 1945): B. Christensen (f. 1898), J. Pedersen (f. 1893) og T. Thomsen (f. 1900).

Adresse: Vester gade 72, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

V. Westermann's Bogtrykkeri (Svendborg Akcidens-Trykkeri).

Grundl. d. 1. nov. 1887 af Viggo Westermann (f. 19. febr. 1846, d. 4. maj 1911), der tidligere havde. haft forretning i Vejle.

 

Carl March Secher

 

Efter grundlæggerens død i 1911 fortsattes forretningen af hans enke, Metha Westermann, f. Nissen (f. 1852, d. 1923) og døtre.
I 1923 overtaget af frk. E. Westermann (f. 13. juni 1879, d. 1945); i 1945 overgik firmaet til en nevø, Carl Mørch Secher (f. 1924).

Adresse: Kedelsmedestræde 10, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vester Skerninge Apotek.

Oprettet d. 3. marts 1888. Apotekets første indehaver var Andreas Chr. Oscar Kaas (f. 1845, d. 1901).

Indehaver (siden 1943): Mads Johannes Madsen (f. 1891).

Adresse: Vester Skerninge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vestervig Apotek.

Oprettet d. 11. aug. 1850.
Apotekets første indehaver var Jens Gundorph.

Indehaver (siden 1. jan. 1946): Inge Marie Olsen (f. 1895).

Adresse: Vestervig.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vestjyden (socialdemokratisk dagblad).

Oprettet d. 1. april 1898 med J. P. Sundbo (f. 1860, d. 1928) som redaktør; denne efterfulgtes af Laurits Høyer-Nielsen (f. 1899), som var redaktør til 1942. Redaktør siden 1947: L. Kümmel (f. 1895).

Adresse: Kongensgade 41, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vestjyllands Papirposefabrik, se Schade's Papirindustri.

 

Vestjysk Cafferisteri, kaffeimportforretning.
Grundl. i 1853.

Nuværende indehavere: Jørgen Colding (f. 1876), A. S. Colding (f. 1905) og A. H. Starup-Jensen (f. 1908). Sidstnævnte er firmaets forretningsfører.

Adresse: Vestergade 15, Varde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vestkysten, dagblad (venstre).

Den 1. juli 1917 udsendtes 1. nr. af bladet "Vestkysten" af A/S Den sydvestjyske Venstrepresse, der var blevet stiftet dette år til overtagelse af tre gamle aviser "Esbjerg Avis", "Landbodagbladet" i Bramminge og "Ribe Folkeblad" (grundl. 1903). Redaktør (siden 1928): Knud Ree (f. 1895).

Adresse: Kongensgade 33, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vestlollands Avis.

Grundl. d. 1. okt. 1887 af aktieselskabet Vestlollands konservative Presse. Redaktør siden 1945: P. A. Bakke.

Adresse: Havnegade 31, Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vestlollands Forenede Trælastforretninger.
Grundl. d. 21. jan. 1789 af Søren Winchell (f. 1760, d. 1824).

Nuværende indehaver: M. Aubertin (f. 1911).

Adresse: Tømmergade 7, Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Den Vest- og Sønderjydske Kreditforening er oprettet d. 28. sept. 1860. Administrerende direktør (siden 1932): cand. jur. Povl Valeur (f. 1895).

Adresse: Ringkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

E. & K. Westphall, bogtrykkeri.

Grundl. d. 20. maj 1888 af Marius Geertsen (f. 1863. d. 1931).
Nuværende indehavere: E. Westphall (f. 1876) (fra 1931) og K. Westphall (f. 1919) (fra 1948).

Adresse: Klostertorvet 2-4, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

WESTPHAEL, THEDIN & Co.

Grossererfirma, er grundlagt 1856 og overtaget i 1878 af den nuværende Indehaver: Chr. Zander.

Adresse: Bülowsvej 38, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Axel Westring, rebslageri.

Grundl. d. 11. nov. 1843 af J. R. Westring (f. 1817, d. 1889).

Indehaver (siden 1916): Axel Westring (f. 1881).

Adresse: Smedegade 69, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vestslesvigs Tidende, uafhængigt dagblad.
Grundl. d. 1. nov. 1856 af P. Lassen. Bladet udgives nu af A/S Flensborg Avis.

Lokalredaktør: Ejnar Fabricius Ramsing-Lorenz.

Adresse: Storegade 24, Tønder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage