Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 558
Smid - Smit
 

Mogens Smidt, købmandsforretning.

Grundl. i 1829 af Mogens M. Smidt (f. 1795, d. 1872).
Indehaver (siden 1945): Kaj Petersen (f. 1909).

Adresse: Storegade. Svaneke.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

F. L. Smidth & Co. A/S, se foregående side.


SMIDT & LE MAIRE

Grosserer- og Bankierfirma. Wilhelm Smidt (f. 1801, d. 1884) og Christian Frederik Emil le Maire (f. 1814) ledede fra 1840 C. I. Hambro & Søns Bankierforretning i Kbhvn., efter at Hambros var flyttet til Londom. I 1848 overtog Smidt & le Maire Forretningen for egen Regning og Førte den under ovennævnte Firmanavn til Udgangen af 1884, da Firmaet ifølge en ved dets Oprettelse truffen Bestemmelse traadte i Likvidation. En Del af Bankierforretning overdroges derefter i 1885 til Kbhvn.s Handelsbank, idet Smidt & le Maire havde været Medstiftere af Banken.

Wilhelm Smidt´s ældste Søn, Claus Langhaar Smidt (f. 1841), der i 1868 var indtraadt i Firmaet overtog ved Likvidationen en anden Del af Bankierforretningen, som han stadig fører under Firma Claus L. Smidt.

Adresse: Bredgade 25, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

SMITH, MYGIND & HÜTTEMEIER, A/S

Maskinfabrik og Jærnstøberi, Theodor Hüttemeier (f. 1832, d. 1893) etablerede 1858 en Smedeforretning og købte 1863 det af Peter Frederik Lunde (f. 1803, d. 1891) i 1829 oprettede Jærnstøberi, der danner den ældste Begyndelse til Virksomhenden. – I 1872 anlagde Niels Smith (f. 1847) og Jensenius Christian Mygind (f. 1846, d. 1894) en Maskinfabrik. Disse Forretninger forenedes 1895 i det ovenfor anførte A/S.

Adresse: Nørrebrogade 68, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Smith, Mygind & Hüttemeier A/S,

København, maskinfabrik og jernstøberi.

Grundl. i 1858 af Theodor Hüttemeier (f. 1832, d. 1893), der i 1863 købte det af Peter Frederik Lunde (f. 1803, d. 1891) i 1829 oprettede jernstøberi, der danner den ældste begyndelse til virksomheden.

I 1893 overtoges jernstøberiet og maskinfabrikken af Johannes Caroc (f. 1859, d. 1936) og E. C. F. Schiemann (f. 1866).

Den 1. dec. anlagde Niels Smith (f. 1847, d. 1916) og Jensenius Chr. Mygind (f. 1846, d. 1894) en maskinfabrik. Disse virksomheder forenedes i 1895 i ovenanførte aktieselskab. Aktiekapitalen er nu på 2 mill. Kr.

Den første bestyrelse bestod af et bestyrelsesråd: Fritz Ferdinand Hüttemeier, Frederik
Christian Mygind, Niels Gade Mygind, Jørgen Christen Tvede, Toxen Worm samt en direktion: Johannes Caroc, E. Schiemann og Niels Smith.

Nuværende bestyrelse: højesteretssagfører Helge Bech-Bruun, der formand, landsretssagfører V. E. Brammer, kontorchef Gunnar Schiødt, direktør K. Wilh. Bruun og direktør A. M. A. v. Kauffmann.

Nuværende direktion: Viggo Bro, K. Wilh. Bruun og A. M. A. v. Kauffmann.

Omkring århundredskiftet slog firmaet ind på fabrikation af dampkedler og mekaniske
fyrapparater og specialiserede sig efterhånden i
fremstilling af højtryksdampkedler og
automatiske fyrapparater. de såkaldte "Underfeed Stokers" og denne fabrikation har i
de senere år også udviklet sig til at omfatte centralvarmekedler med automatiske fyrapparater.

Adresse: Nørrebrogade 68, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Smith & Co. A/S, cykler en gros, cyklefabrik.
Grundl. i 1894, Aktieselskab i 1910, vedtægter af 21. aug.

I 1909 overtoges De forenede Cyklefabrikker på Mariendalsvej i København; i 1911 flyttedes denne del af virksomheden over til Odense, hvor der d. å. indrettedes en ny fabrik i Nørregade. der havde en kapacitet på 10-12.000 cykler årligt; i 1916 byggedes en ny fabrik i Kochsgade med en kapacitet på 35-40.000 cykler årligt, senere er
man nået op på en kapacitet på ca. 100.000 cykler årligt.

Aktiekapitalen, der ved stiftelsen var på kr. 100.000, er nu på 1 ¼ mill. kr.

Bestyrelsen består af grosserer L. Bech (f. 1881), der er formand, direktør Olaf Eilskov
Jacobsen (f. 1897), grosserer Hans Svarrer (f. 1875), civilingeniør Axel Semler (f. 1889) og direktør Vilh. Nielsen (f. 1913).

Direktion: nævnte O. Eilskov Jacobsen og Vilh. Nielsen (f. 1913).

Adresse: Nørregade 75, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Smith & Co. Isenkram en gros A/S.

Grundl. d. 17. okt. 1894 af Ivar Smith (f. 1868, d. 1932) og Robert Jacobsen (f. 1870, d. 1936); i 1910 blev sidstnævnte eneindehaver af firmaet.

Forretningen er grundlagt i den gamle "Hempelske Gård" på Klingenberg.

I 1925 overgået til aktieselskab. Bestyrelse: selskabets direktør
Olaf Eilskov Jacobsen (f. 1897), fru Ellen Jacobsen og fru E. Teusch.

Adresse: Slotsgade 17, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Axel Smith, blikkenslager-, gas- og vandmester- samt udstyrforretning.

Grundl. d. 17. sept. 1863 af Peter Fischer (f. 1837, d. 1888).
I 1906 overtaget af Axel Smith (f. 1880).

Adresse: Smedelundsgade 1, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Fredertk Smith's Sønner, møbelmagasin.
Grundl. d. 7. april 1880 af Frederik Smith (f. 1848, d. 1917).

I 1914 overtaget af sønnerne, C. F. H. Smith (f. 1888, d. 1948) og V. C. Smith (f. 1889); sidstnævnte er eneindehaver siden 1948.

Adresse: Algade 18, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Henry Smith's Eftf. ved H. Haagensen.

Grundl. d. 16. nov. 1841 af Frederik Chr. Smith (f. 1812).

I 1914 overtaget af sønnesønnen, Henry Smith (f. 1878, d. 1948) og i 1948 af H. Haagensen (f. 1908).

Adresse: Algade 9, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

J. Smith's Papfabrik A/S.

Grundl. som kgl. priviligeret papfabrik i 1808 af Peter Christensen på Nymølle ved Ringkøbing.

I 1893 flyttet til Clasonsborg ved Herning og i 1916 til klædefabrikken Bruunshaab ved Viborg, som omdannedes til papfabrik.

Overgået til aktieselskab d. 11. dec. 1916. Nuværende direktør: A. V. N. Ludvigsen (f. 1909).

Adresse: Bruunshaab pr. Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Lauritz Smiths Boghandel ved J. S. Nielsen.
Grundl. d. 8. april 1895 af August Olsen (f.1873) og Johannes Andersen.

Senere indehaver: Lauritz Otto Smith (f. 1869, d. 1949).

Indehaver (siden 1941): Johannes Svarrer Nielsen (f. 1914).

Adresse: Jernbanegade 54, Haslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Olaf H. Smith A/S, en gros forretning i korn og foderstoffer.

Grundl. i aug. 1859 af William Høegh Smith (f. 1835, d. 1914).

Det nuværende aktieselskab er stiftet i 1921.

Nuværende direktion: W. Holmkjær og P. Wassard.

Adresse: Anker Heegaards Gade 7, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Valdemar Smith A/S, manufakturforretning.
Grundl. d. 2. marts 1901 af Valdemar Smith (f. 1872, d. 1930), hvis søn, Arne Smith (f. 1907), fortsatte forretningen efter faderens død.

I 1904 udvidedes forretningen til at omfatte også grossistvirksomhed og fabrikation; denne del af forretningen videreføres nu under navnet "Valdemar Smith's Søn" under ledelse af Arne Smith, mens detailforretningen fortsættes

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage