Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 559
Smit - Somm

 

af et aktieselskab under direktion af Kaj Lykke Jensen (f. 21. aug. 1905).

Bestyrelsen består af fru Else Merete Smith (f. 1909), der er formand, frk. Anna

Margrethe Holm og fru sagfører Bertha Bjerregaard.

Aktiekapitalen er på 100.000 kr.
Adresse: Store gade 7, Thisted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

WM. H. SMITH, A/S

En gros Forretning i Korn og Foderstoffer ,er grundlagt i August 1859 af William Høegh Smitih (f. 1835); i 1900 optoges hans søn Olaf Høegh Smith som Kompagnon i Firmaet. 1909 omdannedes Firmaet til et A/S med O. H. Smith og Harald Lunding Smith som Direktører

Adresse: Holbergsgade 26, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Wilh. Smith A/S, kolonial en gros, foderstoffer, korn, kul og gødning.

Grundl. i maj 1853 af F. E. Sander (f. 1819, d. 1897).

Den 19. okt. 1909 overtoges forretningen af konsul Wilhelm Smith (f. 1882).

I 1939 omdannet til aktieselskab.

Konsul Wilhelm Smith er siden stiftelsen formand i bestyrelsen og direktør for selskabet.

Aktieselskabet driver tillige virksomhed under firmaerne: Næstved Foderblandingsfabrik
A/S og Næstved Korn- og Foderstofforretning A/S.

Adresse: Ringstedgade 26, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

DE SMITH´SKE JÆRNSTØBERIER OG MASKINVÆRKSTEDER, A/S

Er grundllagt 1834 af Guldsmedemedemester Henning Smith (f. 1794, d. 1856). Hans Enke solgte i 1856 Fabrikken til et Interessentskab, og fra dette gik den i 1875 over til det endnu bestående Aktieselskab.

Adresse: Ålborg

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

De Smith'ske Jernstøberier og Maskinværksteder A/S.

Grundl. i 1834 af guldsmedemester og skibsreder Henning Smith (f. 1794 i Randers, d. 1856). Hans enke solgte i 1856 fabrikken til et interessentskab, og fra dette gik den i 1875 over til det endnu bestående aktieselskab.

Aktiekapital: 360.000 kr.

Nuværende bestyrelse: konsul P. E. Rützebeck (f. 1885), der er formand, overretssagfører Knud Grünwald (f. 1881),

 

 

 

 

De Smithske Jernstøberier og Maskinværksteder

 

der er næstformand, samt direktør, civilingeniør Holger Marcus, Horsens (f. 1896).

Administrerende direktør (siden 1935): civilingeniør Poul Egenfeldt (f. 23. april 1900).

Selskabet driver tillige virksomhed under havnet Aalborg Klokkestøberi.

Adresse: Annebergvej 98, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Snedkermestrenes Træ- og Finérskæreri A/S.
Grundl. i 1870 som savskæreri af Lars Bertelsen.

I 1900 overtaget af det nydanne de aktieselskab, Snedkermestrenes Træ- og Finérskæreri, der foruden savskæreriet tillige driver træ- og finérhandel. Adm. direktør: E. M. Dahl (f. 1893) (siden 1937).

Adresse: Nørrebrogade 157, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Snertinge Apotek.

Oprettet d. 19. febr. 1870.
Apotekets første indehaver var Frederik Anton Frøhlich (f. 1824, d. 1891).

Indehaver (siden 15. okt. 1948): Agnes Elisabeth Møller (f. 1886).

Adresse: Snertinge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Social-Demokraten, dagblad.

I 1871 begyndte Louis Pio (f. 1841, d. 1894) udgivelsen af et lille periodisk skrift Socialistiske Blade, der fra 2. april 1872 udkom som dagbladet Socialisten.

Dette fik i 1876 navneforandring til Social-Demokraten, samtidig med at de københavnske fagforeninger overtog bladet.

Som medejere er siden tilgået Det socialdemokratiske parti og de faglige landsforbund. Chefredaktør (siden 1941): Peder Tabor (f. 1891); forretningsfører (siden 1948): Chr. Svendsen (f. 1905).

Adresse: Nørre Farimagsgade 49, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Socialdemokraten for Randers og Omegn.

Udkom første gang d. 1. okt. 1888 under navn af Randers Arbejderblad.

Bladets første redaktør var indtil d. 1. juli 1920 M. Mortensen.

Nuværende redaktør: Herluf Christiansen (siden 1947).

Adresse: Østergade 10, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

A. SODE, C. F. JOCHUMSEN´s EFTERFØLGER

Stenhuggerfirma. Forretningen, der er grundlagt 1835. blev i 1883 købt af A. Sode (f. 1854, d 1896); de nuværende Indehavere: Helene C. Sode, født Balstrup, og H. C. Christensen (f. 1866) indtraadte i Firmaet henholdsvis 1896 og 1905.

Adresse: H. C. Ørstedsvej 32, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Roger Soelberg, købmandsforretning.

Grundl. d. 9. maj 1898 af M. Christensen (f. 21. dec. 1868, d. 1941).

I 1942 overtoges forretningen af Roger Soelberg (f. 1912).

Forretningen er grundlagt på Ribevej nr. 2, i 1901 flyttedes den til Vedelsgade nr. 46 og i 1907 til den nuværende adresse.

Adresse: Vedelsgade 44, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Soigneringsanstalten Fix.

Grundl. d. 1. aug. 1905 af Robert C. Friberg (f. 1877, d. 1949).
I 1949 overtaget af enken, fru Margrethe Friberg og sønnen, J. F. Friberg (f. 1912).

Adresse: Jagtvej 87, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Soldath's Annoncebureau.

Grundl. i 1892 af cand. pharm. Waldemar Soldath.

Indehaver (siden 1934): Poul Kopp (f. 1888).

Adresse: Brolæggerstræde 4, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Chr. C. Soldath's Eftf., hørkramforretning.
Grundl. i 1847 af Johs. Kehlet.

I 1869 overtaget af Peter Jacobsen, i 1886 af Chr. C. Soldath (d. 1917) og i 1917 af Georg Spellerberg (f. 1862, d. 1940).

Nuværende indehaver: enkefru M. Spellerberg (f. 1900).

Adresse: Højbro Plads 2, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Badehotellet "Solvang".

Grundl. i 1909 af Ane Skakke (f. 1859, d. 1929) og Lars Nielsen Skakke (f. 1868, d. 1948). Indehaver (siden 1948): E. Skakke (f. 1896).

Adresse: Fakse Ladeplads.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

F. ED. SOMMER & SØN

Possementmagerfirma, er grundlagt ca. 1827 af F. W. Sommer; han afstod i 1860 Virksomheden til sin Søn, F. Ed. Sommer, der i 1897 optog sin Søn, P. M. Sommer, efter Faderens Udtrædelse 1904 er denne Eneindehaver.

Adresse: Gothersgade 9, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

F. Edv. Sommer & Søn, possementmagerfirma.
Grundl. d. 29. april 1826 af F. W. Sommer (d. 1868).

Indehaver siden 1942: A. Sommer (f. 1899).

Adresse: Gothersgade 27, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Fred. Sommer, papir en gros, æskefabrik.
Grundl. i 1888 af Fred. Sommer (f. 1870, d. 1936).

I 1920 overtaget af sønnen, Sv. H. Sommer (f. 1897); denne optog i 1931 Holger
Pedersen (f. 1896) som medindehaver.

Adresse: Vordingborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage