Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 474
Pete -  Pete 

 

overtages i 1871 af senere etatsråd H. V. Tolderlund (f. 1836, d. 1928) under firmanavn R. Grønvold's Eftf.

I 1895 udskiltes den hidtil drevne handel med trælast, isenkram og støbegods, medens Anton Petersen (f. 1865, d. 1950) overtog den Øvrige forretning.

I 1936 indtrådte H. F. Carøe (f. 1892) som medindehaver.

Denne er nu eneindehaver.

Adresse: Adelgade 31, Præstø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Anton Petersen, købmandsforretning.

Grundl. ca. 1800 af købmand Kierulff.

Indehaver (siden 1944): J. Anton Petersen (f. 1913).

Adresse: Smedegade 10, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Anton Petersen, snedkerforretning.

Grundl. d. 9. marts 1862 af A. Petersen (f. 1825, d. 1899).
Den 1. jan. 1899 overtaget af sønnen, P. J. Petersen (f. 1860, d. 1928) og d. 1. juli 1925 af dennes søn, Anton Petersen (f. 1885).

Adresse: Egestræde, hj. af Algade, Store Heddinge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Anton Petersen & Henius' Eftf. A/S, bryggeriartikler en gros, import og eksport af bryggerimaskiner.

Grundl. d. 21. okt. 1901 af Anton Petersen og Emil Henius. Anton Petersen udtrådte af firmaet i 1914, og Emil Henius fortsatte derefter virksomheden til sin død; fra 1920-30 med H. Arntz (d. 1945) som medindehaver; fra 1923-26 var tillige Erik Schou Henius optaget i firmaet.

Efter Emil Henius' død i 1934 indtrådte hans enke, fru Hanna Henius, i hans sted. Senere samme år omdannedes firmaet til aktieselskab (vedtægter af 31. dec.) med ovennævnte H. Arntz som direktør.

Selskabet hævedes i 1938 og H. Arntz overtog virksomheden som eneindehaver.

I 1944 (vedtægter af 30. juni) stiftedes det nuværende aktieselskab; H. Arntz var direktør for dette selskab til sin død i 1945. Efter hans død fungerede overretssagfører Frithjof Kemp (f. 1885) en kort tid som direktør.

Samme år, 1945, tiltrådte den nuværende direktør, W. H. Fahrenholtz (f. 1898).

Selskabets bestyrelse består af direktør W. H. Fahrenholtz, overretssagfører F. Kemp,
brygger I. Chr. Wibroe og fru Kirsten Arntz.

Aktiekapitalen andrager 700.000 kr.
Adresse: Vestre Boulevard 40, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. P. Petersen, grossererforretning (kolonialvarer).

Grundl. d. 5. okt. 1905 af A. P. Petersen (f. 1880), der stadig er indehaver af firmaet.

Adresse: Kong Georgs Vej 13, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ax. Petersen & Co., grossererfirma.

Grundl. i 1893 af Axel Vilhelm Petersen (d. 1921).

Indehaver (siden 1949): O. C. Pedersen (f. 1897) (medindehaver 1923).

Adresse: Vesterbrogade 30, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Axel Petersen, bogbinderi.

Grundl. d. 13. aug. 1838 af Jens Christian Bøegh (d. 1876).

Indehaver siden 1916: Axel Petersen.

Adresse: Volden 10-12, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Axel Petersen & Fritsche A/S, kolonial en gros.

Grundl. d. 2. sept. 1858 af Harald Fritsche (f. 1833, d. 1905) i forening med Vilh.
Rønstrøm (d. 1863), efter hvis død firmanavnet blev Fritsche & Ca. Forretningen, som oprindelig drev handel en gros med kolonialvarer, optog 1866 brand- og livsforsikrings agentur og 1882 dampskibsekspedition i sin virksomhed.
Efter Harald Fritsche's død overtoges kolonialforretningen af den mangeårige

medarbejder, Chr. Jensen (f. 1867, d. 1910) med Harald Fritsche's enke som kommanditist.

1908 indtrådte sidstnævntes søn, Harald Fritsche (f. 1867) i firmaet, hvoraf han efter Chr. Jensen's død var eneindehaver.

1910 afstodes assuranceforretningen til Holger Willer.

I 1912 overgik virksomheden til et aktieselskab, som d. 1. april 1915 ophævede dampskibsekspeditionen.

I dec. samme år sammensluttedes virksomheden med firmaet Axel Petersen og

antog da det nuværende navn.

Aktieselskabets adm. direktør er siden 1914:

Paul Schwanenflügel (f. 1882).

Bestyrelsen består af direktør H. E. Glæsel, der er formand, overretssagfører Axel E.
Larsen, næstformand (f. 1888), civilingeniør Harald Fritsche (f. 1898), grosserer Jørgen
Kiær (f. 1893), direktør Ejler Rasmussen (f. 1909) samt direktør Paul Schwanenflügel.

Adresse: Niels Juels Gade 9, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bernhard Petersen, møbelforretning.

Grundl. d. 5. aug. 1872 af Poul Petersen (d. 1892).

l 1904 overtaget af sønnen, Bernhard Petersen (f. 1874).

Adresse: Søndergade 18, Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Glarmester Bernhard Petersen's Eftf., A. Christensen & L. Olsen.

Grundl. d. 1. april 1889 af E. Knoll (f. 5. aug. 1862).

Den 1. dec. 1911 overtoges forretningen af brødrene Bernhard Petersen (f. 21. maj 1886, d. 1. juni 1939) og Aksel Petersen (f. 29. juni 1890, d. 1931); fra 1931 var Bernhard Petersen eneindehaver til sin død. Forretningen overtoges derefter af den
mangeårige medarbejder, Anna Petersen f. Christensen, der samtidig optog mestersvenden, L. C. Olsen, som medindehaver.

Forretningen har lige siden grundlæggelsen haft samme adresse.

Adresse: Ryesgade 25, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brødr. Petersen ved Leo Angelo Petersen, købmandsforretning.

Grundl. i 1898 af Steffen Hansen.

I 1937 overtaget af brødrene Leo Petersen (f. 1911) og John Petersen (f. 1914).
Siden 1939 er Leo Petersen eneindehaver.

Adresse: Algade 60, Vordingborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brødr. N. & Kr. Petersen A/S, cykle-, automobil- og traktorforhandling, elektrisk installation.

Grundl. 15. juli 1894 af Niels Petersen (f. 1873, d. 1931) og Kr. Petersen (f. 1869, d.
1944).

Omdannet til aktieselskab d. 1. sept. 1931:

Direktion: C. C. Petersen (f. 1908) og A. Vestergaard (f. 1903).

Adresse: Adelgade 73, Bogense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage