Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 267
Høeg - Hørs
 

J. Høeghs Lakrids- og Sukkervarefabriker A/S.

Grundl. i Odense i 1889 af J. Høegh (f. 1865, d. 1938) som fabrik for smørfarvekapsler.

I 1902 flyttedes fabrikken til Svendborg, og d. 27. april s. å. optoges tillige fabrikation af sukkervarer.

I 1904 flyttedes virksomheden til København til Rodosvej, hvor den siden har haft domicil.

Efter grundlæggerens død i 1938 overgik firmaet til et aktieselskab.

Fabrikken, der nu beskæftiger ca. 160 per­soner, driver kun sukkervare- og lakridsfa­brikation.

Bestyrelsen består af overretssagfører E. Bang-Ebbestrup (f. 1878), der er formand, di­rektør Axel Høegh (f. 1893), direktør Oscar Høegh (f. 1897) og ingeniør B. E. Sandersen (f. 1898).

Direktionen består af ovennævnte Axel og Oscar Høegh, sønner af grundlæggeren.

Adresse: Rodosvej 47, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Høepfner A/S, islandsk købmandsfirma en gros.

Grundl. i 1864 af Carl Høepfner (f. 1827, d. 1901); efter hans død fortsatte enken, Anna Høepfner (f. 1828, d. 1920), forretningen.

I 1910 optog hun dattersønnen, Aage Berlème (f. 1886), i firmaet.

Dette blev i 1918 omdannet til et aktieselskab med ovennævnte Aage Ber­lème som direktør. Aktiekapitalen er på 250.000 kr. Selskabet driver eksport, væsentlig til Is­land og Færøerne samt oversøisk, af islandske og færøiske produkter.

Adresse: Ny øster gade 9, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. F. HØFFDING

Grossererfirma, er grundlagt af Niels Frederik Høffding (f. 1807, d. 1873), der i 1832 nedsatte sig som Hørkræmmer og i 1860 tog Borgerskab som Grosserer. Efter hans Død i 1873 gik Forretningen over til Enkefru M. R. C. Høffding, f. Gjellerup, og Sønnen Victor Høffding (f. 1836, d. 1910), som i 1887 blev Eneindehaver.

I 1898 indtrådte dennes Søn, Aage Høffding og Otto Petersen (f. 1858) som Associés i Firmaet.

Adresse: Nørregade 1, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

P. H. Høffner, metalvarefabrik.

Grundl. d. 2. april 1857 af P. H. Høffner (f. 1828, d. 1906).

Indehaver (siden 1935): P. H. Høffner (f. 1898).

Adresse: Vesterbro 9, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Høffner Kjærup, læderfabrik.

Grundl. d. 27. april 1893 af Høffner Kjærup (f. 1867, d. 1925).

I 1925 overtaget af Eduard I. O. Kjæ­rup (f. 1890).

Adresse: Søndre Boulevard 214, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Søren Høgh A/S, stål-, maskin- og ingeniør­forretning.

Grundl. d. 30. jan. 1902 af Søren Høgh (f. 1873), der var eneindehaver af fir­maet indtil det i 1926 blev omdannet til et aktieselskab.

Direktion: ovennævnte Søren Høgh og E. E. Olsen.

Adresse: Trommesalen 5, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Harry Høholt, Bendix Boghandel.

Grundl. d. 17. juli 1867 af Søren Worde Thomsen (f. 1832, d. 1890).

Indehaver (siden 1943): Harry Hø­holt (f. 1908).

Adresse: Lille Algade 11, Nibe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Oscar Høiness & Co. A/S, maskinteknisk firma en gros,

Grundl. i Oslo i 1910 af Oscar Høiness (f. 1882 i Bergen).

I 1917 flyt­tedes firmaets hovedkontor til København, og i 1927 omdannedes det til aktieselskab med stifteren som bestyrelsesformand og adm. di­rektør.

Bestyrelsen består af direktøren sammen med fru Ragnfrid Hofmann (f. 1905) og sekre­tær O. B. Høiness (f. 1923).

Siden 1932 har selskabet afdelinger i Malmø, Oslo og Helsingfors.

Aktiekapitalen er på 250.000 kr.

Adresse: Store Kongensgade 63, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. Høiriis, købmandsforretning.

Grundl. ca. 1882 af købmændene Bach og Hundal.

I 1915 overtaget af P. Høiriis (f. 1876, d. 1943). Efter dennes død videreført af sønnen, E. Høiriis (f. 1906).

Adresse: Hurup Thy.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ole Høite, urmagerforretning.

Grundl. d. 1. marts 1895 af Kai Høite (f. 1872, d. 1942).

Indehaver (siden 1939): sønnen, Ole Høite (f. 1910).

Adresse: Sten gade 48, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Højbro's Vildt- & Fiskehus I/S.

Grundl. i 1876 af Ferdinand Johansen.

I 1910 overtaget af Pe­ter Christiansen (f. 1868), som ved overtagel­sen havde været knyt­tet til firmaet som med­hjælper siden d. 1. marts 1892.

 

Peter Christiansen

 

I 1945 blev firmaet omdannet til et interessentskab, bestå­ende af ovennævnte Peter Christiansen, søn­nen, Axel Peter Chri­stiansen (f. 1895), svi­gersønnen Svend Fran­cke (f. 1905) og sønne­sønnen Hans Helmer Christiansen (f. 1917); den daglige ledelse

forestås af de tre sidstnævnte.

Forretningen lå oprindelig på hjørnet af Gammel Strand og Højbro Plads.

Adresse: Højbro Plads 19, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Højskole Hotellet i Randers.

Grundl. i 1906 af Højskoleforeningen.

Hotelforpagter (siden 1939): Hans Chr. Madsen (f. 1893).

Adresse: Middelgade 6, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Høkernes en gros Lager, N. P. Johannesen's Eftf., fedevareforretning en gros. Grundl. i 1902 af N. P. Johannesen.

Indehaver (siden 1934): K. V. Vieger (f. 1884).

Adresse: Flæsketorvet 22, Kødbyen, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Høng Bogtrykkeri, Otto Nielsen.

Grundl. d. 1. okt. 1905 af A. Nielsen (f. 1879).

I 1944 over­taget af Otto Nielsen (f. 1915).

Adresse: Hovedgade 27, Høng.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Høppners Hotel.

Grundl. i 1760. Indehaver (siden 1920): Fr. Hansen (f. 1888).

Adresse: Nørregade 22, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hørsholm Apotek.

Oprettet d. 14. dec. 1840.

Apotekets første indehaver var Salomon Meyer Trier (f. 1804, d. 1894).

Indehaver (siden 1908: Paul Scheel (f. 1870).

Adresse: Hovedgaden 4, Hørsholm.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage