Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 266
Hüff - Høeg
 
 

Th. Hüffeldt, bog- og papirhandel.

Grundl. d. 7. dec. 1907 af Th. Hüffeldt (f. 1880), som sta­dig er indehaver af forretningen.

Adresse: Brogårdsvej 4, Gentofte.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Henry Hygom, agentur- og kommissionsfor­retning.

Grundl. i 1883 af Hans Hygom (f. 1850, d. 1909).

Indehaver siden 1909: Henry Hygom (f. 1884).

Adresse: Ny Gothersgade 3, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hygæa, Aktieselskabet Kristensen-Elsøe's Far­ve- & Lakfabriker.

Grundl. i 1882 af cand. pharm. Otto Mørck.

I 1918 overtog K. Kristen­sen-Elsøe (f. 1887) fabriken sammen med C. N. Overgaard. Sidstnævnte udtrådte i 1937, og K. Kristensen-Elsøe var eneindehaver indtil 1943, da sønnen, Sv. Kristensen-Elsøe (f. 1915) optoges som medindehaver.

I 1948 omdannedes firmaet til et aktieselskab med en aktiekapital på 1 mill. kr. Bestyrelsen består af overrets­sagfører Georg Rendbeck (f. 1884) og højeste­retssagfører Kjeld Rørdam (f. 1897) samt sel­skabets direktører, ovennævnte K. Kristensen-­Elsøe og Sv. Kristensen-Elsøe, med K. Kristen­sen-Elsøe som formand. Virksomheden be­skæftiger nu ca. 70 personer.

Adresse: Rørdalsvej 30, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nic. Hyllestad, grossererforretning.

Grundl. d. 1. jan. 1905 af Nicolai Hyllestad (f. 1880, d. 1946).

I 1946 overtaget af sønnen, G. W. Hyl­lestad (f. 1914).

Adresse: Reventlowsgade 12, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. W. HYLLESTED & Co.

Kgl. Hof-Vinhandlerfirma, er grundlagt 1857 af F. W. Hyllested (f. 1825, d. 1906): i 1869 optoges Fred. Prytz (f. 1836, d. 1893) som Kompagnon, og i 1898 overtoges Firmaet af S. Eegholm (f. 1860), der havde Vinhandlerborgerskab fra 1884.

Adresse: Dronningens Tværgade 8, København.

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Emil Hylsberg, handskefabrik.

Grundl. i 1891 af Emil Hylsberg (f. 1855, d. 1938).

I 1937 overtaget af sønnerne M. Hylsberg og W. Hyls­berg.

Adresse: Kong Georgs Vej 63, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Hülsen's Vinimport ved Werner Hülsen.

Grundl. d. 26. jan. 1888 af J. Hülsen (f. 1859, d. 1933).

Indehaver siden 1919: Werner H. Hülsen (f. 1889).

Adresse: Kongensgade 16, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Christian Hyltoft, teaterforretning.

Grundl. i 1883 af Henriette Hyltoft.

I 1920 overtaget af sønnen, Carl Johan Hyltoft (f. 189!).

Adresse: Tøjhushavevej 18, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hypotekforeningen for Laan mod sekundær Prioritet i faste Ejendomme i Aalborg.

Stiftet d. 11. sept. 1895. Foreningen yder kun lån i faste ejendomme, der er beliggende i Aalborg købstad. Tilsynsrådets formand er overrets­sagfører Jacob Hasselbalch.

Nuværende direk­tion: overretssagfører Knud Grünwald, køb­mand Chr. H. Olesen og fabrikant Lars Mørch.

Adresse: Nytorv 1, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hypotekforeningen for Laan mod sekundær Prioritet i faste Ejendomme i København og Omegn. Københavns Hypotekforening.

Stiftet d. 20. marts 1895 på initiativ af direktør for Kbhvns. Kreditforening A. Hein (f. 1838, d. 1899), der ledede foreningen til sin død i 1899.

Fra 1900 til 1932 var overretssagfører Aage Gjessing (f. 1861, d. 1932) adm. direktør.

Direktionen består nu af: landsretssagfører Bo Gjessing (f. 1895), adm. direktør siden 1932, overretssagfører Carl Nielsen (f. 1889), direk­tør siden 1931, og arkitekt Helge H. Finsen (f. 1897), bygningskyndig direktør siden 1947.

Tilsynsrådets formand er siden 1947 høje­steretssagfører O. Bondo Svane (f. 1899).

Adresse: Vestre Boulevard 13, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hærens Krudtværk.

I 1756 skænkede kong Frederik V nogle bygninger og et større areal til købmanden, etatsråd Jost Fabricius (f. 1703, d. 1766), og kancelliråd, senere generalmajor J. F. Classen (f. 1725, d. 1792) til indretning af et kanonstøberi og et krudtværk. Bygningerne havde været anvendt til det af franskmanden Etienne Jandin de Peyrembert i 1751 oprette­de kanonsmederi, som mislykkedes.

Anlægget af krudtværket påbegyndtes i 1758.

I 1761 overgik værket til staten, men virksomheden lededes af Classen, der overtog det igen i 1767 og udvidede det med et støberi for metalkano­ner, et jernstøberi, et kobberværk og flere an­dre industrielle etablissementer.

Ifølge Clas­sens testamente gik fabrikkerne ved hans død over til landgreve Carl af Hessen og fra denne til Frederik VI, efter hvis død de blev stats­ejendom.

I henhold til lov af 4. maj 1856 bort­solgtes fabrikkerne og kun krudtværket ved­blev at være i statens besiddelse. Krudtvær­ket blev udvidet og delvis ombygget i 1891-92 (fabrik for røgfrit krudt) samt i 1916 (skyde­bomuldsfabrik) og i 1928. Foruden krudt til militære myndigheder fremstiller Hærens Krudtværk krudt til civilt brug (jagtkrudt, sprængkrudt, raketkrudt og lign.) samt jagt­patroner.

Direktør (siden 1947): generalmajor J. D. v. Stemann (f. 1887).

Adresse: Frederiksværk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Juncher Høeg, skotøjsfabrik.

Grundlagt 1905 i Hadsten af fa­brikant A. Juncher Høeg (f. 1876).

Grund­læggeren er fremdeles indehaver af virksom­heden.

 

A. Juncher Høeg

 

Fabrikken flyttedes i 1910 til Århus, hvor ejendommen på den nuværende adresse er­hvervedes i året 1911.

Adresse: Vesterbrogade 30-32, Århus,

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Høegh's Eftf. ved Sv. Nauerby, sukker­varefabrik.

Grundl. i 1894 på Filosofgangen af Chr. Høegh (f. 31. juli 1857, d. 1925), efter hvem sønnen, Thorvald Høegh (f. 1891, d. 1931), videreførte firmaet.

Efter sidstnævntes død fortsattes forretningen til 1937 af hans enke, fru Ulla Høegh.

Fra 1937-40 var Knud Bahnsen indehaver.

I 1940 overtoges firmaet af Svend Nauerby (f. 16. febr. 1895).

Adresse: Klostervej 22, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage