Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                                Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 338
Krus - Krøg
 

Søren Kruse, import og agentur indenfor ko­lonial og frugt.

Grundl. i 1906 af Søren Kruse (f. 1876, d. 1938).

I 1938 overtaget af Gun­ner Kruse (f. 1908).

Adresse: Park Alle 3, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. C. KRUSE

Rebslagerfirma, er grundlagt 1827 af O. C. Olsen (d. 1852) og derefter fortsat af dennes Søn, Ole Olsen (f. 1812, d. 1869), efter hvis Død hans Enke i nogle År førte Forretningen.

I 1881 overtoges den af Julius Rønnow (f. 1835, d. 1908), der 1899 overdrog den til A. T. Falck (f. 1843, d. 1909) Efter sidstnævntes Død overtoges den af hans Fætter, S. C. Kruse (f. 1839), der er Laugets Oldermand.

Adresse: Larsbjørnstræde 19, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

GUSTAV KRUUSE & SØN

Glas- & Porcelænshandlerfirma, er grundlagt 1860 af Gustav Kruuse (f. 1832, d.1902) som 1888 overdrog Forretningen til Sønnen Lauritz Kruuse, som nu er Indehaver.

Adresse: Amagertorv 20, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

P. A. Kruuse, Odense Materialhandel, teknisk laboratorium, forbindstoffabrik, vinhandel og vinimport, parfumerie, hjml. chokolader.

Grundl. i 1872 af cand. pharm. Fr. Chr. Starup (L 1828, d. 1902) og d. 13. jan. 1896 overtaget af sene­re konsul, cand. pharm. P. A. Kruuse (f. 1870, d. 1940).

Siden dennes død ejes virksomheden af fru Louise Kruuse.

Den daglige ledelse forestås af prokurist A. M. Rasmussen (f. 1899).

Adresse: Flakhaven 1, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brdr. Krüger, drejerfirma.

Grundl. i juli 1886 af Th. Krüger (f. 1858, d. 1944).

I 1887 ind­trådte F. Krüger (L 1862) i firmaet.

Virksom­heden havde lokaler i Store Kannikestræde og senere i Nørregade, indtil den i 1912 flyttede ind i egen ejendom i Lykkesholms Alle nr. 19.

Fra nytår 1937 overtoges firmaet af Ernst Krüger (f. 1889) som eneindehaver.

Adresse: Lykkesholms Alle 19, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. Krügers Tapetfabrik A/S, se Danske Ta­petfabrikker. A/S.

 

GEORG KRÜGER

Kurvefabrik, er grundlagt 1859 af Herm. Michael; i 1887 indtrådte Georg Krüger som kompagnon i Forretningen og blev Eneindehaver i 1890.

Adresse: Frederiksberggade 14, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Georg Krüger, kurvefabrik.

Grundl. i 1859 af Herm. Michael (f. 1830).

I 1887 indtrådte Georg Krüger (L 1859, d. 1934) som kompag­non og blev eneindehaver d. 30. sept. 1890.

Efter denne overtaget af sønnen, Georg Krüger (f. 1895).

Adresse: Gammel Kongevej 162 C, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

HERM. KRÜGER, N. F. BONNESEN´s EFTERFØLGER

Tobaksfabrik, er grundlagt 1805 på Kultorvet af Tobaksfabrikant Buch, senere Buch & Søn, som i 1828 overdrog den til Nicolai Frederik Bonnesen (f. 1801, d. 1873).

I 1869 overdrog han Fabrikken til sin Søn, Nicolai Jacob Bonnesen (f. 1830, d. 1900).

I 1877 overtoges den af Herman Chr. Theodor Krüger, som drev den under ovennævnte Firmanavn.

I 1897 indtrådte Johs. Chr. Hansen i Firmaet; efter Krügers Død i 1904 er han Eneindehaver. I 1892 henflyttedes Fabrikken til dens nuværende Lokaler.

Adresse: Øster Fasanvej 23 (Fabrik) og Kjøbmagergade 67, 69 (Udsalg).

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

I. Krüger A/S.

Grundl. d. 6. jan. 1903, aktie­selskab fra 1927.

Firmaets arbejdsområde er: pumper, vand­rensningsanlæg, komplette vandværker, rens­ningsanlæg for spildevand, ventilation og luft­konditionering samt forskellige regulatorer, eks. for kedeldrift.

Selskabets bestyrelse består af: direktør Chr. F. Jørgensen (f. 1888), der er formand, prokurist Svend A. Holbæk (f. 1893), over­retssagfører Frithjof Kemp (f. 1885) og gros­serer Aage Christensen (f. 1885).

Direktionen: civilingeniør J. Bye-Jørgensen (f. 1905).

Adresse: Christiansgade 22, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

TH. KRÜGER´s GUTTAPERCHFABRIK

Er grundlagt 1859 af Th. Krüger, efter hvis Død 1866 Enken, Thora f. Jørgensen fortsatte Virksomheden, indtil den i 1895 overtoges af den nuværende Indehaver L. Oluf Andersen.

Adresse: Vimmelskaftet 38, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Theodor Krügers Eftf. A/S, kittel og linned­fabrik.

Grundl. i 1863 af F. S. Bøyesen. Fir­maet blev i 1882 overtaget af Theodor Krüger og i 1902 af Alfred Bøegh (f. 1858).

I 1921 omdannet til et aktieselskab under navnet "Theodor Krügers Efterfølger, Alfred Bøegh".

I 1924 ændredes navnet til det nuværende.

Siden 1925 er Otto Levysohn (f. 1899) direk­tør for selskabet.

Bestyrelsen består af direktør Otto Levy­sohn, der er formand, landsretssagfører Alfred Levysohn og overintendant Frits Riise.

 

Fabrikken i ”Konfektionsbyen”

 

Den 27. jan. 1943 blev virksomheden, der dengang havde til huse Knippelsbrogade nr. 4, bombet ved et bombardement rettet mod Bur­meister & Wain, og selskabet byggede derefter den første fabrik i den projekterede "Konfektionsby" ved Lersø Parkallé; fabrikken ind­viedes sommeren 1948.

Adresse: Lersø Parkallé 72, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Kryger, handskefabrik.

Grundl. d. 1. marts 1907 af frøken D. Hansen. Indehaver (siden 1916): fru D. Kryger.

Adresse: Vesterbrogade 6, Kbhvn. V.

Filial: Frederiksborggade 38, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. Kryger & Co. A/S, foderstofforretning.

Grundl. i 1883 af F. J. Krüger.

I 1947 omdan­net til et aktieselskab. Direktør (fra 1947): J. P. Vindelev (f. 1916).

Adresse: Stubbekøbingvej 44, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holger Kryger's Eftf., købmandsforretning.

Grundl. i 1911 af Holger Kryger.

Indehaver (siden 1946): T. E. Svendsen (f. 1911).

Adresse: Vesterbrogade 198, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kryolith Mine og Handels Selskabet A/S.

Stif­tet d. 7. aug. 1865 til overtagelse af driften af kryolitminerne i Grønland. Kryolitbrydningen var begyndt i 1856, efter at professor Julius Thomsen (f. 1826, d. 1909) i 1853 havde påvist kryolitens anvendelighed i den kemiske indu­stri.

Til direktører i selskabet valgtes profes­sor Julius Thomsen og grosserer W. Isberg. Nuværende direktion: Baron O. Lerche (f. 1873) og C. F. Lerche (f. 1883).

Udnyttelsen af kryolitminernes produktion var overladt til Øresunds chemiske Fabriker indtil d. 1. jan. 1940, da såvel denne som drif­ten af kryolitminerne blev overdraget til "Kryolitselskabet Øresund A/S" (se artiklen Øresunds chemiske Fabriker).

Adresse: 0stbanegade 121, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Krøger & Rasmussen, manufakturforretning.

Grundl. d. 20. dec. 1883 af Johannes Krøger (f. 6. april 1860, d. 1916).

Efter hans død fort­sattes forretningen af sønnen, Emil Krøger (L 8. april 1885), som udtrådte i 1929, hvorefter forretningen videreførte s af grundlæggerens datter, Erna Krøger (f. 26. marts 1888, d. 1932) og Vilh. Dalgaard (f. 5. sept. 1869, d. 1940). Efter Erna Krøgers død i 1932 indtrådte

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage