Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 72
Bruu - Bryg
 

H. P. Bruun, konditori.

Grundl. d. 11. febr. 1830 af Johan O. Meyer. Indehaver (siden 1924): H. P. Bruun (f. 1897).

Adresse: Vestergade 6, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. P. Bruun, snedkerforretning.

Grundl. d. 11. febr. 1846 af Carl Chr. Bruun (f. 1819, d. 1910). Nuværende indehavere: Hans Peter Bruun (f. 1860), der overtog firmaet i 1889, og sønnen, H. J. O. Bruun (f. 1890), som ind­trådte i 1917.

Adresse: Kordilgade 49, Kalundborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

B. Bruun & Søn A/S, jernstøberi og ma­skinfabrik Anlagt i 1844 af Jens Bech Bruun (f. 1805, d. 1879), som i 1866 afstod forretnin­gen til sønnen, Niels Sørensen Bruun (f. 1834, d. 1898), hvorved det nuværende firmanavn opstod. Omdannet til aktieselskab i 1928. Nu­værende direktion: G. R. Kongstad. (f. 1891) og J. B. Bruun (f. 1895).

Adresse: Slotsgade 34, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johannes Bruun's Boghandel ved Max Møller.

Grundl. d. 20. nov. 1893 af A. Rechtwig. I 1895 overtaget af Johannes Bruun (f. 1869, d. 1916). Indehaver (siden 1943): Max Møller (f. 1891).

Adresse: Algade 8, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Laurids Bruun, manufakturhandel.

Grundl. i 1871 af købmand Kronmann. Indehaver siden 1931: Laurids Bruun.

Adresse: Østergade 20, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. E. Bruun Export A/S, se næste side.

 

Niels Bruun's Boghandel ved Karen Vedde.

Grundl. d. 1. april 1873 af H. V. Slengerik (d. 1901). I 1897 overtaget af Gotfred Bruun, i 1911 af Niels Bruun (f. 1881) og i 1950 af Karen Vedde.

Adresse: Stubbekøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Oscar Bruun & Co., købmandsforretning, ko­lonial en gros.

Grundl. i 1856 af Chr. Salling (f. 1831, d. 1880). Ved hans død overtoges for­retningen af L. P. Lassen, som i 1883 overdrog den til grundlæggerens søn, Victor Salling; i 1884 overtoges firmaet af Oscar Bruun (f. 1858 i Århus, d. 1931). Efter hans død fortsattes for­retningen af enken, fru Johanne Bruun, (f. Blom (f. 1870, d. 1941). Indehaver (siden 1941): frk. Ellen M. Bruun (f. 1897).

Adresse: Skanderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Bruun, købmandsforretning.

Grundl. i 1897 af E. Rasmussen. I 1903 overtaget af den nu­værende indehaver, S. P. Christensen Bruun (f. 1881).

Adresse: Sjællandsgade 49, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950) 

 

P. M. Bruun's Kafferisteri ved A. M. Peder­sen.

Grundl. som købmandsfirma i 1865. Inde­haver (siden 1917): A. M. Pedersen (f. 1874).

Adresse: Jernbanegade 10, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Rudolf Bruun, børstenbinderforretning.

Grundl. i 1887 af Rudolf Bruun (f. 1858, d. 1916). Nu­værende indehavere: Vald. Bruun (f. 1889) og Willy Bruun (f. 1912).

Adresse: Nørretofte Alle 28, Kbhvn. Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. P. T. BRYDE

Grossererfirma, islandsk Købmand, Johan Peter Thorkelin Bryde (f. 1831, d. 1910), hvis Forretning er grundlagt af hans Fader 31. Juli 1834 under Firma: N. N. Bryde, blev Købmand i 1854.

Herluf Ingjald Bryde indtrådte i 1905 som Kompagnon og er fra 1910 Eneindehaver.

Adresse: Strandgade 34, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

N. S. Bryder's Eftf. ved E. Bryder, frugt- og vildthandel.

Grundl. ca. 1840 af viktualiehand­ler Hansen. Den 1. okt. 1899 overtoges forret­ningen af N. S. Bryder (f. 1870), hvis søn, E. Bryder (f. 1901), overtog den i 1938.

Adresse: Klareboderne 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

W. Brüel A/S, jernstøberi og maskinfabrik.

Grundl. d. 12. maj 1843 af smedemestrene Niels og Chr. Christensen. I 1915 omdannet til aktieselskab. Direktør (siden 1935): J. C. Thygesen (f. 1905).

Adresse: Nygade 2, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bryggeriet Alliance A/S.

Grundl. i 1801 som hvidtølsbryggeri, senere anlagt som bajersk­ølsbryggeri. Omdannet til aktieselskab i 1899. Driftsleder: brygger Ove Clausen.

Adresse: Sankt Hans Gade 31, Ringsted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bryggeriet Carlsminde A/S.

Grundl. i 1856 af Carl Larsen (f. 1823, d. 1880), efter hvis død virksomheden fortsattes af hans sønner, A. Larsen (f. 1855) og E. Charles Larsen (f.1856, d. 1913). I 1887 udtrådte p,.. Larsen af firmaet og i 1895 overgik bryggeriet til et aktieselskab med E. Charles Larsen som administrerende direktør til 1907, da denne stilling overtoges af Vagn Jacobsen (f. 1884, d. 1931). I 1911 blev brygger C. I Tranberg direktør og i 19.21 J. Gotthelf Nielsen (f. 1885); den nuværende direktør, Troels Friis (f. 1910), tiltrådte i for­året 1950.

 

Bryggeriet Carlsminde

 

Bestyrelsen består nu af: apoteker S. A. Gel­ting-Hansen, der er formand, ingeniør Aage Gersdorff Korsgaard, brygger J. Gotthelf Niel­sen, købmand Ove Nielsen og restauratør Svend 0stervemb.

Bryggeriet, som oprindelig var hvidtølsbryg­geri, udvidedes i 1882 til også at brygge bajersk Øl og i 1922 til fremstilling af mineral­vand.

Adresse: Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

BRYGGERIET ”CERES” 

Er anlagt 1856 af M. C. Lottrup (i forbindelse med et Konsortium, der udtrådte 1857). Efter hans Død i 1869 gik det over til Svigersønnen, L. C. Meulengracht (f. 1837, d. 1903) og blev i 1898 optaget i A/S ”Østjydske Bryggerier”.

Adresse: Århus

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Bryggeriet Godthaab.

Grundl. d. 18. nov. 1899 af Niels Madsen (f. 1859, d. 1942). I 1911 blev bryggeriet overtaget af sønnen, Andreas Madsen (f. 1887). Denne optog i 1947 sin søn, Holger Madsen (f. 1922), som medindehaver. I 1949 udvidedes produktionen til også at om­fatte mineralvande.

Adresse: Godthåbsvej 4-6, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage