Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 45
Bank - Bay

 

Bestyrelsen består nu af blikkenslagermester A. Olsen, gårdejer N. P. Hansen, fabrikant H. L. Eich og købmand A. Hansen.

Banken har filialer i Stenlille, Dianalund og på Frederiksberg ved Sorø.

Aktiekapital: kr. 600.000. Adresse: Storgade, Sorø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Banken for Vejen og Omegn A/S.

Stiftet d. 17. jan. 1903. Bestyrelsens formand: isenkræmmer Fr. Kasten (f. 1881). Direktør (siden 1947): Vagn Jensen (f. 1903).

Adresse: Vejen.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Banken for Vordingborg og Omegn A/S.

Grundl. d. 6. sept. 1890. Aktiekapitalen er på kr. 600.000 og reservefonden på kr. 767.000. Repræsentantskab: købmand Chr. Andersen, Vordingborg, formand, gårdejer Harald Lar­sen, Ørslev, næstformand, autoforhandler C. Bagger, Vordingborg, gårdejer Gunnar Chri­stensen, Sværdborg pr. Lundby, konstruktør B. Gregersen, Masnedsund, gårdejer Hans Hansen, Lundby, gårdejer H. R. Hansen, Sal­lerup pr. Lundby, gårdejer Jens P. Jensen, Skallerup pr. Vordingborg, sognepræst Mon­rad-Frantzen, øster Egesborg, forpagter A. Nymann-Jørgensen, Langebækgård, Langebæk, gårdejer Jens Olsen, Kastrup, gårdejer Niels Pedersen, Kathrinebjerg, Bakkebølle, kantor C. Wissing, Vordingborg, fabrikant Aage C1au­sen, Vordingborg, direktør C. F. Cronval, Vor­dingborg. Bestyrelse: købmand Cm. Andersen, Vordingborg, formand, gårdejer Harald Lar­sen, Ørslev, næstformand, autoforhandler C. Bagger, Vordingborg, konstruktør B. Greger­sen, Masnedsund, gårdejer Hans Hansen, Lundby. Direktør (siden 1. jan. 1924): T. P. Kjeldsteen (f. 1880).

Adresse: Vordingborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. I. Barby, fotografisk atelier.

Grundl. d. 29. april 1885 af H. r. Barby (f. 22. aug. 1858, d. 1930), som i 1910 optog Carlo Barby (f. 10. juli 1888, d. 23. aug. 1946) som kompagnon. I 1946 overtoges virksomheden af fru Hildur Margaretha Barby (f. 1903).

Adresse: Gl. Kongevej 178, Kbhvn. V.

Kilde: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

JOHANNES BARDING´s FARVERIER og KEMISKE TØJRENSNINGS-ETABLISSEMENT, A/S

Er grundlagt 1841 i Skindergade 6 af Farver P. Hansen og blev i 1879 overtaget af Johs. Jensen (f. 1848 der i 1902 ifølge Bevilling antog Familienavnet Barding).

I 1908 overgik Virksomheden til A/S Johannes Barding´s Farverier og kemiske Tøjrensnings-Etablissement, hvis Bestyrelse er Johannes, Jens og Carl Barding.

Adresse: Skindergade 3, Fabrik Raadmandsgade 11, København.

Kilde: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

Johannes Barding's Farveri & Kemiske Tøj­rensnings Etablissement A/S. Grundl. d. 23. jan. 1841 af farver P. Hansen; overtaget af E. V. J. Andersen og i 1879 af Johannes Jen­sen (f. 1848, d. 1929), der i 1902 antog nav­net Barding. Omdannet til aktieselskab i 1908. Nuværende direktion: Carl Barding (f. 1883) og Sv. Aa. Barding (f. 1914).

Adresse: Rådmandsgade 11, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Olaf O. ,Barfod & Co. A/S, papirhandel en gros.

Grundl. d. 1. jan. 1898 af Olaf O. Barfod (L 1871, d. 1940). Omdannet til aktieselskab i 1937. Direktører (siden 1937): M. Jochimsen (f. 1875) og Knud Hermansen (f. 1893).

Adresse: Gyldenløvesgade 10, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Olaf Barfoed, agenturfirma.

Grundl. d. 6. marts 1906 af Olaf Barfoed (f. 1877, d. 1939), efter hvis død forretningen overtoges af sønnen, Helge Barfoed (f. 12. marts 1914).

Firmaet drives som agenturforretning værktøj, isenkram- og sportsartikler for dan­ske og udenlandske specialfabrikker.

Adresse: Gothersgade 151, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Barsøe-Olsen, skiltefabrik.

Grundl. d. 16. april 1895 af Barsøe-Olsen (f. 1870), der fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Kompagnistræde 25, Kbhvn. K.

Kilde: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bartels Eftf., fiske- og vildtforretning.

Grundl. I 1835 af Jes Jessen (d. 1882). Indehaver (si­den 1947): J. Aage Christensen (f. 1921).

Adresse: Guldsmedgade 17, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

BARTH & JENSEN´s EFTERFØLGER

Papirhandel, er grudlagt Dec. 1858 af Ludv. Edv. Barth (f. 1823, d. 1901) og Paul Chr. Jensen (f. 1830,d. 1901), der begge var udgåede fra den bekendte Bingske Forretning.

Efter Barth´s død overgik virksomheden til den hidtidige Prokurist William Hansen (F. 1871), samtidig med at det nuværende Firmanavn antoges.

Adresse: Amagertorv 29, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

fh. Barth & Jensen's Eftf., se N. Olaf Møller.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. E. Bast's Efterfølgere's Talgsmelteri A/S.

Grundl. d. 29. april 1826 af Gottlieb Bast (f. 1779); en søn, C. E. Bast, optoges i firmaet i 1835; i midten af 1870erne blev det overtaget af Green & Thielemann, der var grundl. i 1866 af Theodor Green og M. S. Thielemann. Begge forretninger blev i 1906 købt af H. Lorentzen (f. 1858, d. 1923) og i 1924 omdanne de s virk­somheden til "A/S Green & Thielemann's Ef­terfølgere", der atter i 1932 omdannedes til det nuværende aktieselskab. Nuværende direktør:

Poul Jespersen. I 1936 overtoges Dansk Oleo­margarinfabrik, der er grundlagt i 1882.

Adresse: Ingerslevsgade 44, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

B. D. Bastiansen, urmagerforretning.

Grundl. d. 15. febr. 1895 af B. D. Bastiansen (f. 1867), der fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Valby Langgade 33, Kbhvn. Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. Bastiansen & Søn, urmager- og guldsmede­forretning.

Grundl. i 1885 af S. Bastiansen (f. 1865, d. 1923.)

I 1916 optoges indehaverens søn, Aage Bastiansen (f. 1890, d. 1946), i forret­ningen, og det nuværende firmanavn antoges. Siden sidstnævntes død videreføres forretnin­gen af enken, fru Olea Bastiansen (f. 1895) med sønnen, Poul Bastiansen (f. 1921), som bestyrer.

Adresse: Vendersgade 9, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

WILHELM BAU

Kobbersmedefirma, er grundlagt 1852 af C. H. W. Bau og i 1909 overgået til hans søn, Jul, Bau.

Adresse: Kronprinsessegade 44, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

K. Baungaard's Papvarefabrik.

Grundl. d. 13. jan. 1904 af K. Baungaard (f. 1881, d. 1945). Nuværende indehavere: J. D. Baungaard (f. 1908), P. Baungaard (f. 1914) og M. Baun­gaard (f. 1912).

Adresse: Holmbladsgade 126, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frants Bay & Co., grossererforretning (korn).

Grundl. i 1882 af Frants Bay. Nuværende in­dehaver: E. Friis (f. 1892).

Adresse: Amaliegade 24, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Søren Bay, isenkramforretning. Grundl. d. 3. dec. 1859. Den 15. juli 1909 overtaget af Søren Bay (f. 1881).

Adresse: Algade 20, Skælskør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage