Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 628
Vibo - Wien
 

sin broder, C. H. Mangor.

I 1787 fik blad og trykkeri samme ejer. Efter et par ejerskifter gik de i 1839 over til H. Wissing (f. 1814, d. 1896), og han forandrede navnet til "Viborg Stiftstidende". Fra 1876 til 1909 var S. H. Angelo, (f. 1839, d.1908) ejer, udgiver og redaktør.
I 1909 solgtes blad og trykkeri til redaktør A. Ovesen.

I 1920 omdannedes virksomheden til et aktieselskab.

Bestyrelsen består nu af regnskabsfører M. P. Jørgensen, Folkekuranstalten pr. Viborg, der er formand, direktør E. Christiansen, Viborg, der er næstformand, billedhugger Kaj W. Nielsen, Viborg, møbeltabrikant O. S. H. Jakobsen, Aalestrup og rutebilejer H. P. Hansen.

Redaktion: M. K. Nielsen (f. 27. marts 1903) (siden 1938) og

Agnus Sahl (f. 1. okt. 1899) (siden 1934).

Adresse: Store Sanct Peders Stræde 9, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Viborg Svaneapotek.

Oprettet iflg. kgl. brev af 16. febr. 1573 og er Jyllands ældste og Danmarks tredje ældste apotek. Den første indehaver var Philippus Hauichendall (fra 1573 til 1577). Af apotekets følgende indehavere var indtil midten af det 18. århundrede de fleste tillige læger. Den nuværende apoteker,
Diderik Ingvard Sørensen (f. 1899), overtog apoteket d. 1. okt. 1931.

Adresse: Ny torv 3, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Viborg Teglværk, C. Piper,

Grundl. ca. 1875 af rådmand Boye.

I 1911 overtaget af Carl Piper (f. 1884).

Adresse: 0ster-Teglgårdsvej, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. P. WIBROE´s FABRIKKER

Er grundlagt 1696 af Farver A. Eriksen, hvis Enke i 1729 blev gift ,med Farver C. P. Clausen Wibroe, efter hvem  Forretningen i en Årrække gik fra Fader til Søn. I 1832 – 86 ejedes den af A. P. Wibroe, og efter dennes Død gik den over til Sønnerne Chr. Og Henry Wibroe. I 1898 indtrådte Forretningen sammen med det yngre Firma ”C. Langer & Co.” i A/S De forenede Textilfabrikker i Aalborg (tidligere Langer & Wibroe) med C. Langer som adminitrerende Direktør og H. Wibroe som Formand. Efter sidstnævntes Fratræden i 1907 indtager Langer tillige Formandspladsen.

Adresse: Ålborg

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

F. H. Wich's Eftf. ved Oskar A. Lindgren, ur- og instrumentmagerforretning. Grundl. ca. 1883 i Torvegade af urmager Hansen, efter hvem forretningen fra d. 1. maj 1893 videreførtes af F. H. Wich (f. 1863, d. 1947) indtil d. 1. aug. 1927, da den overtages af den nuværende indehaver, Oskar A. Lindgren (f. 2. april 1888).

Adresse: Torvegade 33, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

JULIUS WICHE & Co.

Vinhandlerfirma. Firmaet, der er grundlagt 1768, overtoges 1801 af Gotfried Hansen 1815 af C. Harms, 1828 af C. F. Foght, 1845 af Carl Bøcher, 1859 af Johan A. Prægel, 1878 af C. Nybro & Co., 1880 af C. K. Jørgensen, 1882 af D. F. Schnack. 1896 overtoges Forretningen af N. J. L. A. W. Wiche, efter hvis Død 1909 Enken fortsætter.

Adresse: Gothersgade 18, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Wichmann's Kafferisteri A/S.

Grundl. d. 23. marts 1867 af F. A. Wichmann (f. 1842).

I 1923 omdannet til et aktieselskab.

Direktør (siden 1923): Viggo Andersen (f. 1896).

Adresse: Østergade 22, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

J. Wiedemann, fedevareforretning en gros, pølsefabrik.

Grundlagt som almindelig høker-forretning i Vognmagergade nr. 16 den 21. oktober 1876 af Andreas Johannes Wiedemann (f. 17. april 1853, d. 30. september 1926).

I året 1893 udvidedes forretningen med en pølsefabrik, som da blev henlagt til Sankt
Gertruds Stræde nr. 5.
Derfra flyttedes fabriken i 1900 til Nørregade nr. 35.

 

 

A. J. Wiedemann

 

I 1907 byggede Wiedemann sin egen fabrik  R a b e s h a v e, Langebrogade nr. 6, hvortil hele forretningen blev henlagt, og hvor fabriken endnu har sit hovedsæde.

Et en gros udsalg findes i Kødbyen.

Efter A. J. Wiedemanns død i 1926 fortsattes firmaet af Knud Johannes Wiedemann (f. 28. februar 1885), som eneindehaver af firmaet.

Adresse: Langebrogade 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Johs. Wiedemann, købmandsforretning.

Grundl. i 1904 af Sophus Jørgensen (d. 1912).

Indehaver (siden 1. juni 1912): Johs. Wiedemann (f. 1878).

Adresse: Hellerupvej 43, Hellerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

E. Wiegandt, konditori.

Grundl. d. 18. april 1899 af E. Wiegandt (f. 1873), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Østerbrogade 35, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

C. WIENBERG´s STENHUGGERIER C. WIENBERG & SØN´s EFTERFØLGER

Christian Peter Wienberg (f. 1819, d. 1901) nedsatte sig i 1842 som Murermester i Nakskov, hvorfra han i 1866 flyttede til Kbhvn. I 1870 optog han sine Sønner, Edvard Wienberg (f. 1845, d. 1895) og Thorvald Mathias Wienberg (f. 1844, d.1905) som Deltagere i sin Forretning, der i 1874 udvidedes med Stenhuggerivirksomhed og i 1896 deltes i to særlige Forretninger: C. Wienbergs Stenhuggerier med Indehaverene C. P. Wienberg, A. Larsen (f 1854) samt L. M. W. Krestensen (f. 1860) (i 1910 trådt i Likvidation) og C. Wienberg & Søn (Murermester- og Entreprenørforretning) med C. P. Wienber og Thorvald M. Wienberg som Indehavere; det sidstnævnte Firma fortsattes efter Thorvald Wienbergs Død af Jacob Johansen (f. 1871) og Johan Jessen (f. 1858) under Navn Af C. Wiemberg & Søns Efterfølgere.

Adresser: Frederiksholms Kanal 28 A. (Murermester og Bygningsentreprenørforretningen) og Jagtvej 183 (Stenhuggeriforretningen). København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

C. Wienberg & Søn's Eftf., murer- og entreprenørfirma.

Chr. Peter Wienberg (f. 1819, d. 1901) nedsatte sig d. 10. jan. 1842 som murermester i Nakskov, hvorfra han i 1866 flyttede til København.

I 1870 optog han sine sønner, Edv. Wienberg (f. 1845, d. 1895) og Thorvald Mathias Wienberg (f. 1844, d. 1905) som deltagere i sin forretning, der i 1874 udvidedes med stenhuggervirksomhed.

I 1896 deltes virksomheden i 2 særskilte forretninger: "C. Wienbergs Stenhuggerier", indehavere: C. P. Wienberg, A. Larsen og L. M. W. Krestensen og "C. Wienberg & Søns Murer- og Entreprenørforretning" med T. M. Wienberg som eneindehaver.

I 1899 flyttede murer- og entreprenørforretningens kontorer og oplagsplads fra dens mangeårige bopæl, Ny Vestergade nr. 29 til Frederiksholms Kanal nr. 28 A.

I 1905- afgik T. M. Wienberg ved døden, og murermester Jac. Johansen (f. 1871) og J. Jessen (f. 1858, d. 1923), der i en del år havde været henholdsvis konduktør og prokurist i firmaet, førte dette videre under navnet "C. Wienberg & Søns Eftf."

I 1923 udtrådte J. Jessen af firmaet, som videreførtes af Jac. Johansen som eneindehaver, og kontorerne flyttede i 1938 til Ved Glyptoteket nr. 6. I jan. 1950 overtog murermester E. Bartram (f. 1911) og murermester Oswald A. Knudsen (f. 1913) firmaet under samme firmabetegnelse, C Wienberg & Søns Eftf.

Adresse: Ved Glyptoteket 6, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Heinrich Wiencken, snedkerforretning og ligkistemagasin.

Grundl. d. 6. dec. 1881 af Ludwig Wiencken (f. 1856, d. 1943).

I 1920 overtaget af sønnen, Heinrich Wiencken (f. 1885).

Adresse: Klosteret 3, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Emil Wiene, boghandel.

Grundl. i 1876 af Emil Wiene (f. 1848, d. 1892).

Nuværende indehaver: Kjeld Wiene (f. 1915).

Adresse: Østerbrogade 64, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Wienerbageriet ved J. Aamund, bagerfirma.
Grundl. i 1838 af hofbager N. C. Albeck (d. 1878).

Nuværende indehaver: J. Aamund (f. 1886).

Adresse: Købmagergade 67-69, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage