Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 234
Hee - Heil
 

Chr. Hee's Eftf., auktionsforretning.

Grundl. d. 11. jan. 1860 af Chr. Hee (f. 1838, d. 1896).

I 1886 overtaget af I. Winsløw (f. 1860, d. 1943).

I 1936 overtaget af sønnen, E. P. E. J. Winsløw (f. 1891) (medindehaver 1919).

Adresse: Niels Juels Gade 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

ANKER HEEGAARD

Jærnstøberi og Maskinfabrik, er grundlagt 1828. M. A. Heegaard (f. 1776, d. 1837), der i 1804 havde nedsat sig som Isenkræmmer, anlagde 1828 et Jærnstøberi på Blaagaard. Efter hans Død gik Forretningerne over til Sønnerne, C. A. Heegaard (f. 1810, d. 1879) og S. P. Anker Heegaard (f. 1815, d. 1893) med Firmanavnet ”M. A. Heegaards Sønner”. Dette Kompagniskab hævedes 1847, og den Sidstnævnte blev da Ejer af Jærnstøberiet, som han i 1857 udvidede ved køb af Statens Jærnstøberi på Frederiksværk (se under Frederiksværk) (anlagt i 1757 af Generalmajor Classen). I 1884 overdrog han Fabrikkerne til Sønnerne, L. C. Heegaard (f. 1845) og H. F. C. M. A. Heegaard (f. 1858, d. 1910), samt Svigersønnen Bjørn Stephensen (f. 1855). Efter H. F. C. M. A. Heegaards Død er L. C. Heegaard og Bjørn Stephensen Eneindehaver af Firmaet, hvis Virksomhed omfatter Jærnstøberiet i Kjøbenhavn som i 1898 flyttedes til Lyngbygade, og Fabrikken på Frederiksværk.

Adresse: Havnegade 37, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Anker Heegaard, A/S, jernstøberi og maskin­fabrik, se Forenede Jernstøberier.

M. Heegaard, købmandsforretning.

Grundl. i 1900 af Holst Andersen.

Indehaver (siden 1920): M. Heegaard (f. 1893).

Adresse: 0stergade 32, Hammel.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Otto Heerfordt A/S, købmandsforretning en gros.

Grundl. i 1901 af Otto Heerfordt (f. 1873, d. 1937), der overtog en d. 25. nov. 1899 af købmand Neidhardt grundlagt kulforretning.

I 1937 omdannedes firmaet til et aktieselskab med en aktiekapital på kr. 100,000, senere ud­videt til kr. 300,000.

Bestyrelsen består nu af højesteretssagfører E. Richter (f. 1898), direktør Im. Strand (f. 1891), begge København, og landsretssagfører J. Breum, Hjørring (f. 1889).

Den daglige ledelse varetages af G. Kelter­-Wesenberg (f. 1899) og M. Vorgaard Mikkelsen (f. 1908).

Firmaet driver foruden kulforretning, han­del med landbrugsmaskiner samt halmvare­fabrik.

Adresse: Korsgade 16, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

PETER F. HEERING

Grossererfirma, Fabrikant af Kirsebærlikør (Cherry Brandy), kgl Hofleverandør, er grundlagt 1818 af Peter Frederik Heering (f. 1792, d. 1875). Sønnen, Peter Nikolai Heering (f. 1838) blev i 1868 optaget som Associé i Forretningen og overtog den som Eneindehaver ved Faderens Død. Hans Sønner, William Heering (f. 1876) og Harald Heering (f. 1879) indtrådte i Firmaet henholdvis i 1902 og 1905.

Adresse: Ovengaden neden Vandet 11, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Peter F. Heering, firma, fabrikation af "Cher­ry Heering" og andre likører.

Grundlagt 1818 af Peter F. Heering (f. 1792, d. 1875), der fra en beskeden begyndelse som urtekræmmer 0t. fabrikant af Cherry Heering udvidede forret­ningen til at omfatte også engros handel og rederivirksomhed, idet han efterhånden ejede 10 på Bornholm byggede sejlskibe.

I 1838 er­hvervede Peter F. Heering den ejendom på Christianshavn - opført 1785 og nu kaldet "Heerings Gård" - hvori firmaet vedblivende efter mange udvidelser har til huse, og ved overflytningen opgaves detailforretningen.

Se­nere faldt også rederivirksomhed og engros handel bort, og firmaet beskæftiger sig nu udelukkende med fabrikation og salg af likø­rer, først og fremmest den verdensberømte Cherry Heering, der eksporteres til så at sige hver eneste plet på kloden og nyder interna­tionalt ry.

Efter den anden verdenskrigs afslutning steg såvel det indenlandske salg som ekspor­ten meget stærkt, og denne udvikling krævede en forøgelse af firmaets kapacitet.

På firmaets kirsebærplantage i Dalby ved Haslev opførtes derfor en ny fabriksbygning i 1947, og denne blev suppleret med en lignende bygning i 1949 og 1950.

Parallelt med tekniske udvidelser og for­bedringer arbejdes der stadig på at fremme den danske kirsebæravl, og firmaet har i de seneste år udplantet ca. 50.000 træer.

Firmaet, der er dansk, engelsk, svensk og hollandsk hofleverandør, overgik ved Peter F. Heerings død i 1875 til hans søn, Peter N. Heering (f. 1838, d. 1924), der var indehaver til 1914, siden henholdsvis 1902 og 1905 med sønnerne William (f. 1876, d. 1936) og Harald (f. 1879, d. 1933) som medindehavere. William og Harald Heering var aktive indehavere af firmaet til deres død.

 

Heerings Gård

 

Fabrikant Peter. Hee­ring (f. 1908), der er søn af afdøde fabrikant William Heering, og som blev optaget som medindehaver i 1934, er siden 1936 eneindeha­ver af firmaet.

Adresse: Heerings Gård, Overgaden neden Vandet 11, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Anton Heide, bageri og konditori.

Grundl. i nov. 1873 af Julius Heide.

I 1888 overtoges

 

 

 

virksomheden af grundlæggerens søn, Alfred Heide (f. 1864, d. 1935), som i 1916 overdrog den til sin søn, Anton Heide (f. 1892).

Adresse: Rudkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Emil Heide, købmandsforretning.

Grundl. ca. 1875 af Chr. Michelsen. Indehaver siden 1922: Emil Heide (f. 1891).

Adresse: Nørrebro 40, Rudkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. H. Heil, bødkerforretning.

Grundl. i 1841 af Joh. Møller (f. 1814, d. 1890). Indehaver (siden 1932): Johs. A. Heil (f. 1904).

Adresse: Højer.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. HEILBUTH

Manufakturhandel, er grundlagt 20. Sept. 1859 af Frøken C. Heilbuth (f. 1833, d. 1887) og forsat af hendes Broder, S. Heilbuth (f. 1845).

Adresse: Nørrebrogade 27, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage