Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 233
Hect - Hede
 

Interiør fra Hectors Skotøjsmagasin

 

 

Metropol-teatret nu ligger. Forretningen blev i 1922 placeret på sin nuværende plads med indgang fra strøget, da hjørneforretningen blev indrettet til biografteater.

Firmaet Hector ejer nu hele ejendommen.

I de følgende år startedes en del filialer.

Den 17. maj 1930 startedes således Hector i Randers, Torvegade 21, senere flyttet til Tor­vegade 12;

2. maj 1931: Århus;

1. okt. 1932: Holbæk;

21. nov. 1934: Haderslev;

3. sept. 1937: Grenaa;

4. juli 1944: København, Nørre­brogade 177 ("Sorgenfri");

9. sept. 1944: Kø­benhavn, Nørrebrogade 219 ("Lygten").

Des­uden findes forhandlere i mange af landets byer, og firmaet har også en stor postordre­forretning. Gennem de sidste 25 år har fir­maet brugt som slogan: "Europas største fod­tøjsmagasin".

Fra grosserer H. E. Hectors død i 1949 til henad mod slutningen af 1950 drev dødsboet forretningen; derefter omdannet til aktiesel­skab.

Adresse: Frederiksberggade 16, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hede Nielsens Fabriker A/S, cykler, cykledele, sadler og radio.

Grundl. d. 17. nov. 1906 af N. Hede Nielsen (f. 1879, d. 1943) under nav­net Horsens Cykle-Lager, Hede Nielsen.

I 1919 omdannedes forretningen til et aktieselskab (første vedtægter af 16. april).

Aktiekapitalen har siden stiftelsen været l mill. kr.

Den nuværende bestyrelse og direktion be­står af grundlæggerens sønner, Ove Hede Niel­sen (f. 1907) og Eigil Hede Nielsen (f. 1904) samt Laurits Hansen (f. 1893).

Firmaet, der i dag. beskæftiger 500 menne­sker, begyndte under beskedne forhold i Heste­damsgade og flyttede i 1930 til Crome & Gold­schmidts tidligere fabrikker på den nuværende adresse.

 

Hede Nielsens Fabriker, Horsens

 

 

Disse nedbrændte i 1946 og på tomten er der rejst en ny og moderne cykle- og radio­fabrik.

Adresse: Fabrikvej, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hedegaard & Christensen's Eftf., kolonialfor­retning en gros.

Grundl. d. 2. nov. 1885 af Pe­der P. Hedegaard (f. 1861, d. 1944).

Indehaver siden 1943: Kai Juby-Smith (f. 1901).

Adresse: Vesterbrogade 5, Nørresundby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hedegaard & Hilligsøe's Eftf., trælast- og tøm­merhandel.

Grundl. ca. 1870 af N. P. Hilligsøe.

Indehavere (1909-1936): Martin Hedegaard (f. 1863, d. 1943) og P. V. Hilligsøe. Indehavere (siden 1936): S. Hedegaard (f. 1898), I. Hede­gaard (f 1902) og O. Nielsen (f. 1900).

Adresse: Vester gade 72, Thisted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. T. Hedegaard, skrædderforretning.

Grundl. i 1862 af brødrene C. og W. Petersen.

Indeha­ver (siden 1935): L. F. Hedegaard (f. 1905).

Adresse: Gothersgade 175, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. Hedegaard, ægeksportforretning.

Grundl. i 1883 af N. Hedegaard (f. 1857, d. 1935).

Efter denne overtaget af sønnerne, E. S. Hedegaard (f. 1896) og O. S. Hedegaard (f. 1897).

Adresse: Borgergade 6, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Peder P. Hedegaard A/S. Import af korn og foderstoffer.

Grundl. d. 2. nov. 1885 af Peder P. Hedegaard (f. 1861, d. 1944).

Omdannet i 1916 til aktieselskab. Aktiekapitalen er kr. 1.750.000.

Bestyrelsen består af direktørerne Chr. Jen­sen, Hjørring (formand), Alfred Mikkelsen, Thisted, købmændene Alfred Abildgaard, Lem­vig, Sigurd Stabell, Nørager, M. Larsen, Bindslev, Knud Haaning, Nykøbing Mors, Karl Mørck, Viborg og kornhandler M. Svendsen, Herning.

Selskabets direktør, konsul E. Kjeldsen (f. 1890) tiltrådte i 1921.

Adresse: Havnen, Nørresundby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage