Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 232
Heck - Hect
 

HECSHER & SØN

Skibsmæglere, Dampskibsrederi, Assuranceagenter, Agenter for Lloyds i London, er grundlagt 1797 af Stadsmægler Siegfred Hecksher (f. 1772, d. 1843) efter hvis Død Forretningen fortsattes af hans Sønner, Moritz Gustav (d. 1870) og Ludvig Adolph Hecksher (f. 1804, d. 1874). Den sidstnævntes Søn, Carl Hecksher optoges i Firmaet i 1865, og ved hans Død i 1890 gik det over til H. Sieh og Peter L. Fisker (f. 1862), som efter Sieh´s Død i 1903 er Eneindehaver.

I 1807 var Firmaet Virksomt, og i 1864 solgte det de  kaprede tyske Handelskibe for den danske Regering. I 1882 knyttedes der Rederivirksomhed til Firmaet, idet den daværende indehaver, Carl Hecksher, overtog Forretningsførelsen af Dampskibsselskabet ” Kjøbenhavn”, i 1889 oprettede han Dampskibsselskabet ”Østersøen”. Efter hans Død og P. L. Fiskers Tiltræden som Medindehaver udvidedes Rederivirksomheden betydeligt, og på hans Iniativ oprettedes efterhånden Dampskibsselskaberne ”Union”, ”Dan” og ”Ocean”. I de senere År har Firmaet betydelig udvidet sin Virksomhed som Repræsentanter for en Række europæiske og amerikanske Sø-Assuranceselskaber, hvoriblandt Lloyds i London.

Foruden almindelig Mæglerforretning, driver Firmaet Virksomhed som Havarikommissionnærer

Adresse: Amaliegade 33, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Hecksher & Søn's Eftf., skibsmæglere, befragt­nings- og linjeagenter, assurance- og havari­agenter, skibssalgsforretning.

Grundlagt i 1797 af stadsmægler Siegfred Hecksher (f. 1772, d. 1843), efter hvis død forretningen fortsattes af sønnerne, Moritz Gustav (f. 1802, d. 1870) og Ludvig Adolph (f. 1804, d. 1874), der var amerikansk vicekonsul. Sidstnævntes søn, Carl Hecksher (d. 1890), optoges i firmaet 1865, og ved hans død gik firmaet over til skibs­mægler H. Sieh (d. 1903) og P. L. Fisker (f. 1862, d. 1936), som efter Siehs død blev ene indehaver.

Efter den finansielle krise, fir­maet gennemgik i 1910 i forbindelse med de til dette knyttede dampskibsselskaber, -ind­trådte skibsmæglerne J. Christophersen (f. 1875), J. A. Linneballe (f. 1871, d. 1933) og Chr. Lund (f. 1878, d. 1931) som medindeha­vere.

I 1807 var firmaet virksomt for at samle kapital til udrustning af danske kaperskibe, og i 1848-50 overdrog staten firmaet at sælge de under krigen kaprede fartøjer.

I 1882 knyttedes rederivirksomhed til fir­maet, idet den daværende indehaver, Carl Hecksher, der var brasiliansk vicekonsul, overtog forretningsførelsen af dampskibssel­skabet "Kjøbenhavn", og i 1889 oprettede han desuden dampskibsselskabet "Østersøen". Ef­ter hans død udvidede P. L. Fisker rederivirk­somheden betydeligt, og på hans initiativ stif­tedes efterhånden dampskibsselskaberne "Union", "Inga", "Dan" og "Ocean".

Skibsmægler Christophersen var eneinde­haver af firmaet fra 1934-46, da fire af fir­maets mangeårige medarbejdere optoges som medindehavere, nemlig skibsmæglerne Alfr. M. Almdal (f. 1888) og S. Kamp (f. 1896) samt Ernst Linneballe (f. 1919) og A. Peter­sen (f. 1899).

Efter 60 års virke i firmaet trækker skibsmægler Christophersen sig tilba­ge med udgangen af 1950.

Firmaet driver ikke længere rederi, men har i årene efter krigen foruden de gamle bånd knyttet mange nye forbindelser og der­igennem betydeligt udvidet sin virksomhed dels indenfor befragtning, dels som agenter for en lang række udenlandske rederier.

Heck­sher & Søn's Eftf. repræsenterer idag regel­mæssige dampskibslinjer såvel på flere euro­pæiske lande som i oversøisk fart på Amerika, Middelhavet, Afrika, østen etc. Desuden re­præsenterer firmaet mange af de betydeligste udenlandske søassuranceselskaber.

Fra starten i 1797 indtil 1882 havde firmaet til huse på Skt. Annæ Plads nr. 9, men forret­ningens stadige vækst nødvendiggjorde en ud­videlse af lokalerne, og man flyttede derfor til ejendommen Amaliegade nr. 33 (den senere nr. 39). Her havde firmaet sit hovedkontor indtil d. 19. sept. 1944, da tyskerne i forbindelse med aktionen mod det danske politi også forsøgte at overmande vagten på Amalienborg. Under kamphandlingerne i Amaliegade kastede de ty­ske tropper brandbomber mod den gamle, smukke ejendom og hindrede desuden brand­væsenet i at slukke, således at virksomhedens kontorer blev flammernes bytte. Ved denne lejlighed brændte foruden inventaret faktisk hele arkivet indeholdende mange papirer også af historisk interesse ligefra 1797.

Efter at have haft midlertidige lokaler i Bredgade nr. 47, flyttedes i slutningen af 1945 til de nuværende kontorer i Bredgade nr. 63.

Adresse: Bredgade 63, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hectors Skotøjsetablissement. Firmaets historie begynder den 14. marts 1902. da åbnede to mænd, H. E. Hector (f. 1877, d. 1949) og Hans Nielsen (f. 1875, d. 1946) en skotøjsforret­ning på Vestergade nr. 7 i Odense under fir­manavnet: Skotøjsfa­brikernes Udsalg.

 

H. E. Hector

 

 

Den­ne forretning, som gros­serer Hector overtog ved Hans Nielsens død i 1946, er nu en filial af hovedfirmaet. Den 26. marts 1908 startede H. E. Hector alene

en skotøjsforretning i Jorcks Passage i København,

 

Frederiksberggade nr. 16

 

 

men allerede

1916 flyttede forretningen til Frederiksberg­gade nr. 16 på hjørnet af Kattesund, der hvor

 
Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage