Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 384
Mads - Maga

 

den til også at omfatte glassandblæsning.

I 1930 overtoges forretningen af Fr. Jensen, i 1931 af K. L. Madsen og i 1932 af den nuværende in­dehaver, A. H. Larsen (f. 1900).

Adresse: Badstuestræde 8, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Madsen's Eftf., smørhandel.

Grundl. i april 1883 af P. Madsen, (f. 1845, d. 1928).

Indehaver siden 1914: P. W. Poulsen (f. 1878).

Adresse: Gothersgade 10, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Per Madsen, manufakturforretning.

Grundl. i 1892 af P. M. Christensen (f. 1867).

Indehaver (siden 1947): Per Madsen (f. 1919).

Adresse: Bjergegade 6, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Rud. Madsen, mel- og kolonialforretning en gros.

Grundl. d. 15. febr. 1905 af Rudolf Mad­sen (f. 8. sept. 1869, d. 7. dec. 1943).

Han op­tog i 19'33.sin søn, Einer Madsen (f. 11. nov. 1891) som medindehaver. Siden grundlægge­rens død har sidstnævnte videreført forretnin­gen som eneindehaver.

Adresse: Kastelsvej 27, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. Madsen & Co. A/S, papir og pap en gros, papirvarefabrik.

Grundl. i 1878 af S. Madsen og N. P. Giersing.

Omdannet til aktieselskab i 1923.

Nuværende direktør: S. Hagler (f. 1889).

Adresse: Vimmelskaftet 39-41, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Simon Madsen, manufakturhandel.

Grundl. d. 8. jan. 1883 af Simon Chr. Madsen (f. 1857, d. 1933).

Indehaver siden 1939: sønnen, Kaj Madsen (f. 1904).

Adresse: Lille Torv 6, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. P. Madsen's Enke's Stigefabrik ved A. Kron­holt & C. Broby.

Grundl. i 1900 af S. P. Mad­sen (f. 1848, d. 1913).

Nuværende indehavere: sønnen, Axel Madsen Kronholt (f. 1880) og C. Broby (f. 1911).

Adresse: Fabrikvej 8, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Svend Aage Madsen, bageri og konditori.

Grundl. i 1886 af bagermester Hansen.

Inde­haver (siden 1948): Svend Aage Madsen (f. 1915).

Adresse: Skattergade 13, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Søren Madsen, isenkramforretning.

Grundl. d: 17. aug. 1908 af Søren Madsen (f. 1880).

l 1945 optoges sønnen, Anker Madsen (f. 1913), som medindehaver af firmaet.

Adresse: Odder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Viggo Madsen, boghandel.

Grundl. d. 30. nov. 1885 af Chr. Winther (f. 1860).

Overtaget af Anton Reventlow, i 1889 af Viggo Madsen (f. 1870, d. 1934) og i 1934 af sønnen; Stig Mad­sen (f. 1901).

Adresse: Bispensgade 20, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. P. Madsen-Lind; forlags- og antikvarbog­handel.

Grundl. d. 18. aug. 1889 af J. P. Mad­sen-Lind, (f. 1865, d. 1940).

Indehaver siden 1940: datteren, fru Aly Madsen-Lind (f. 1898).

Adresse: Klosterstræde 24, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Andreas Madvigs Eftf., Jacob A. Lund, køb­mandsforretning.

Grundl. d. 11. nov. 1846 af konsul Edvard Marcher (f. 1814, d. 1891).

Ef­ter grundlæggerens død blev forretningen over­taget af købmand Toxværd (d. 1903); i 1903 overtaget af Chr. Georg Ørsleff og Carl Al­fred Rasmussen.

Disse solgte den i 1908 til An­dreas Madvig (f. 1870, d. 1944).

Den 30. dec. 1942 overtaget af Jacob A. Lund (f. 1916).

Adresse: Lille Torv, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Vilh. R. Maegaard, se Elias B. Muus.

 

Magasin du Nord, stormagasin. A/S Th. Wes­sel & Vett, Magasin du Nord.

Grundl. d. 14. april 1868 af Theodor Wessel (f. i Odense 1842, d. 1905) og Emil Vett (f. i Rødby 1843, d.1911).

Etableringen fandt sted i Århus i Svaneapo­tekets gamle gård på Vestergade under firma­navnet Emil Vett & Co.

I 1871 flyttedes for­retningen til den Hammerhøjske gård i Immervad, hvor A/S Magasin du Nord i Århus (se Magasin du Nord, Århus) i dag har sin virksomhed; 1870 startedes Th. Wessel & Co., væsentlig som engrosforretning i hvidevarer, i

 

                                        

                                        Th. Wessel                            Emil Vett    

 

Efterslægtens gamle gård på Østergade i Kø­benhavn.

For firmaregistret anmeldtes samti­dig firmabetegnelsen: De Forenede Hvidevare­forretninger, en detail og en gros, som blev fællesbetegnelsen såvel for, forretningerne, i Århus og København som for de firmaet til­sluttede oplag i Provinsen, dengang direkte fi­lialer, senere selvstændige oplag. Fra Øster­gade flyttedes forretningen i jan. 1871 til Kon­gens Nytorv i det såkaldte Hotel du Nord, tid­ligere (1661) Rigsadmiral Henrik Bjelkes gård, derefter (1722) Holsteins palæ og (1796-1850) Hotel Grand du Nord.

Efterhånden som udvi­delserne krævede det erhvervedes tilstødende grunde og bygninger (den nuværende hoved­bygning fuldført i 1894).

Den 4. januar 1879 indregistreredes navnet Magasin du Nord. 1887 anlagdes i Landskronagade et væveri, hvis kvalitetsvarer allerede året efter på den store industriudstilling tilkendtes højeste udmær­kelse.

Den 10. nov. 1899 omdannedes firmaet til et aktieselskab med en aktiekapital på 7,9 millioner, senere rundet af til 8 millioner.

I 1914 blev der foretaget en, større udvidelse med opførelse af den store ejendom i Lille Kongensgade, og i 1932 fandt igen en ny stor

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage