Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                             Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 229
Hasl - Hass
 

Hasle Bryggeri ved Ludvig Holm, hvidtøls­bryggeri.

Grundl. ca. 1858 som brændevins­brænderi.

I 1870'erne udvidet til også at om­fatte Ølbrygning.

Indehaver (siden 1933): Ludvig Holm (f. 1886).

Adresse: Hasle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hasle Klinker- & Chamottestensfabrik, Born­holms Kaolin-, Chamotte- & Klinkerfabriker A/S.

Grundl. d. 21. febr. 1844. Oprindelig var selskabet baseret på brydning af kul ved Hasle.

I 1867 begyndte teglindustrien, hvor den nuværende klinkerfabrik ligger. Virksom­hederne samledes i 1889 under navnet Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik.

I 1912 blev dette selskab slået sammen med det i 1873 startede "Kaolinindustri-Selskabet paa Born­holm", samt "Dansk Charmottefabrik", begge beliggende ved Rønne, den samlede virksom­hed omdannedes til et aktieselskab, og det nu­værende firmanavn antoges.

Nuværende di­rektion: ingeniør Iwan Clausen (f. 1885) og ingeniør Gustav Kähler (f. 1890).

Adresse: Hammerensgade 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hasle Snedker- og Bygningsforretning.

Grundl. i 1879 af M. Hansen Thorsen (f. 1853, d. 1925).

Indehaver siden 1908: P. Thorsen (f. 1883).

Adresse: Storegade 18, Hasle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Haslev Andels-Svineslagteri.

Grundl. d. 26. marts 1896 på initiativ af gårdejer Ole Olsen, Tjæreby (f. 1848, d. 1928) og agent Carl J. Ulrich, Haslev (f. 1835, d. 1913).

Direktør (si­den 1919): N. N. Yding (f. 1888).

Adresse: Haslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Haslev Bank A/S.

Grundl. d. 3. marts 1894.

Nuværende direktion: F. V. Bang (f. 1895) og G. Christensen (f. 1905).

Adresse: Haslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Haslev Bogtrykkeri (C. Bagger).

Grundl. i 1894 af Chr. Bagger (f. 1869, d. 1924).

I 1924 over­taget af enken, fru A. Bagger (f. 1868, d. 1941) og i 1941 af et interessentskab ved' Ernst Klin­ker (f. 1904).

Adresse: Jernbanegade 16, Haslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Haslev Folketidende.

Grundl. d. 10. sept. 1892. Nuværende indehaver: A/S Ringsted Folketi­dendes Bogtrykkeri. Redaktør (fra 1. april 1949): C. Nørrelykke-Christensen (f. 1915).

Adresse: Jernbanegade 14, Haslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Haslev Lervarefabrik.

Grundl. i 1898 som et aktieselskab, der hævedes i 1940.

Indehavere (siden 1940): Ejner Hellerøe (f. 1909) og E. R. Christensen (f. 1909).

Adresse: Haslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Haslev Orgel-Harmoniums Fabrik.

Grundl. i 1910 af fabrikant Mølgaard-Jensen (f. 1865, d. 1949).

Indehaver (siden 1923): Leo Rechnagel (:. 1891).

Adresse: Haslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. S. Haslund's Eftf., bogbinderi.

Grundl. d. 1. nov. 1891 af J. S. Haslund.

I 1948 overtaget af Kaj Georg Christensen (f. 1914).

Adresse: Hausergade 15, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ole Haslund's Hus A/S.

Grundl. d. 2. okt. 1901 som maler- og snedkerforretning af Ole Haslund (f. 1877). Omdannet til aktieselskab i 1941 med Ole Haslund som direktør.

I 1948 op­toges Holger Winding (f. 1921) i direktionen.

Selskabet udfører boligmontering og driver handel med møbler og antikviteter.

Adresse: Amagertorv 14, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Vald. Haslund, bogbinderi.

Grundl. i 1750 af Henrich Grono.

Indehaver siden 1. okt. 1948: Chr. Jensen (f. 1896).

Adresse: Stor gade 34, Sorø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aage Hass' Eftf., Gunnar Sahlertz, boghandel.

Grundl. d. 3. juni 1901 af Aage Hass (f. 1870).

Nuværende indehaver: Gunnar Sahlertz (f. 1905).

Adresse: Bruunsgade 33, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Hass jun., blomsterforretning.

Grundl. i marts 1874 af Hans Frederik Hass (f. 1842, d. 1912).

I 1906 overtaget af sønnen, Carl Hass (f. 1876), der i 1946 afstod forretningen til sin søn, den nuværende indehaver, Carl Hass jun. (f. 1907).

Forretningen er oprindelig grundlagt som gartneri, men drives siden 1948 udelukkende som blomsterforretning.

Adresse: Nørreport 2, Aabenraa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frode Hass, litografanstalt.

Grundl. i 1881 af Johan Jacobsen (f. 1848, d. 1895).

Indehaver (siden 1. jan. 1896): Frode Hass (f. 1871).

Adresse: Vesterbrogade 22, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

HEINR. J. HASS

Grossererfirma, er grundlagt 1856 af H. J. Hass (f. 1822, d. 1901), der fra 1848 – 56 havde været Medindehaver af Firmaet Lemvigh & Co.; han udtrådte af Firmaet i 1898; hans Søn, Holger Georg Hass er nu Eneindehaver.

Adresse: Knabrosstræde 24, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Carl Hassager & Co., mæglerfirma.

Grundl. af U. F. Torm og i 1859 overtaget af Carl Hassager (f. 1834, d. 1912). Indehaver (siden 1912): konsul V. H. Nisted (f. 1887).

Adresse: Sydhavnen, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

HASSEL & TEUDT

Kgl. Hof-Mekanici, Gas- og Vandmesterfirma, grundlagdes 1857 af J. G. Fridolin Hassel (f. 1829, d. 1887) og Ludvig F. Teudt (f. 1820 i Meklenborg, indvandret 1841, d. 1895). Den sidstnævnte trak sig tilbage i 1883, hvorefter Hassel blev Eneindehaver, og efter dennes Død i 1887 fortsatte hans Enke, D. F. Hassel (f. 1860) og Aage L. V. Hassel (f. 1866), der i 1898 overtog Firmaet. I 1886 fik Firmaet Prædikat af kgl Hof-Mekanici.

Adresse: Bredgade 43, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Hassel & Teudt, kgl. hof-mekanici, gas- og vandmesterfirma, maskinfabrik etc. Grundl. d. 30. juni 1857 af J. G. Fridolin Hassel (f. 1829, d. 1887) og Ludvig F. Teudt (f. 1820, d. 1896). Videreført indtil 1923 af brødrene Fridolin og Aage Hassel.

Indehaver (siden 1923): Aage Hassel (f. 1894).

Adresse: Bredgade 43, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hasselbalch & Co., grossererforretning.

Grundl. d. 11. april 1882 af C. S. Hasselbalch (f. 1851, d. 1925).

Indehaver (siden 1925): Hugo H. Hasselbalch (f. 1888) og grevinde Alice Dan­neskiold Samsøe.

Adresse: Kejsergade 2, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage