Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 66
Born - Brah
 

Bornholms Teglværk, Herman Fagerlund A/S.

Grundl. i 1891. Formand for bestyrelsen og daglig leder: direktør Herman Fagerlund (f. 1891).

Adresse: Borgmester Nielsens Vej 14, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bornholms Tidende (Venstre).

Grundl. d. 3. juli 1866 af folketingsmand Philip Rask Dam (f. 1823, d. 1900). Overgået til et andelssel­skab i 1905. Redaktør siden 1919: Holger Sten­bæk (f. 1884).

Adresse: Nørregade 11-13, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bornholms Valsemølle A/S.

Grundl. i 1869 af Henrik Jørgensen.

Overgået til aktieselskab d. l. juli 1929. Direktør siden 1920: Emil Jesper­sen (f. 1889).

Adresse: Aakirkeby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. S. Borresen, isenkram-, porcelæn og cyk­leforretning.

Grundl. d. 29. juli 1889 af S. S. Borresen (f. 1866), der fremdeles er indeha­ver af forretningen.

Adresse: Mariager.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Borup Apotek.

Oprettet d. 18. okt. 1899. Apo­tekets første indehaver: Alfred Viggo Scia­witzky Dalberg (f. 1843, d. 1916). Indehaver (siden 1949): Ragnhild Nielsen (f. 1886).

Adresse: Borup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. J. Boserup, korn-, foderstof- og kulimport­forretning.

Grundl. d. 1. jan. 1862 af konsul C. Prip (f. 1834, d. 1915). Nuværende indeha­vere: konsul C. J. Boserup (f. 1879) (siden 1902) og Erik Wilhjelm Holm (siden 1947).

Adresse: Fakse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Bouschinger, bog-, papir- og kunsthandel.

Grundl. d. 11. jan. 1863 af F. C. E. Olsen. In­dehaver (siden 1928): Chr. Bouschinger (f. 1892).

Adresse: Maribo.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Olga Bovién's Eftf. ved I. Wellendorf. hulsøm­ og plisseforretning.

Grundl. d. 4. dec. 1899 af Marie Rechendorff (d. 1928). Fra 1928 til 1948 blev virksomheden drevet som aktieselskab, hvis første bestyrelse bestod af M. D. Harder og frk. Olga Bovién; fru I. Wellendorf (f. 1893) indtrådte i bestyrelsen i 1932; sidst­nævnte overtog i 1948 firmaet som eneste an­svarlige indehaver.

Adresse: Kronprinsensgade 10, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bovins Stenhuggeri og Monumentforretning.

Grundl. i 1880 af Carl Gustav Bovin (f. 1837, d. 1917); i 1905 overtaget af Charles F. Bovin (f. 1872, d. 1936).

I 1936 overtoges forretnin­gen af sidstnævntes søn, Sven Bovin (f. 1915), der i 1944 optog sin broder, Frans Bovin (f. 1913), som medindehaver.

Adresse: Søndergade 11, Frederikshavn.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Albert E. Boye & Co., rederi, spedition og be­fragtning.

Grundl. i jan. 1890 af Albert E. Boye (f. 1842, d. 1924). Nuværende indehaver: skibs­reder Kristian Albertsen (f. 1884).

Adresse: Prinsensgade 3, Marstal.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Boye, vinhandel en gros og en detail.

Grundl. d. 14. okt. 1884 af Chr. Boye (f. 1855, d. 1937). I 1937 overtaget af A. E. Boye (f. 1890).

Adresse: Nørreport 18, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hermann C. Boye & Co., skibsmæglerforret­ning.

Grundl. d. l. april 1880 af Hermann Christian Boye (f. 1838, d. 1908).

Nuværende indehavere: Erik B. Kromann (f. 1885), H. A. Kromann, A. Kromann og E. Kromann.

Adresse: Marstal.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Christen Boyer, skrædderforretning.

Grundl. d. 1. maj 1899 af Christen Boyer (f. 1874), der fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Torvegade 2, Thisted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Jacob Boysen, manufakturhandel.

Grundl. I 1844 af C. T. Breit. Indehaver siden 1931: Ja­cob Boysen (f. 1894).

Adresse: Algade 107, Vordingborg. 

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. Braads Papirhandel, papirhandel en gros.

Denne forretning er grundlagt d. 3. januar 1907 af N. Braad (f. 1881, d. 1946), der drev den som eneindehaver til sin død i 1946. Efter grundlæggerens død blev den overtaget af hans enke, fru Bodil Sofie Braad (f. 1882), som fremdeles er inde­haver af virksomheden. Sønnen, O. Braad (f. 1912), er prokurist i firmaet siden 1946.

 

 

N. Braad

Adresse: Vestergade 20, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. F. Braaes Eftf., E. & P. Friis, bog- og papir­handel.

Grundl. i 1880 af Hans Fr. Braae (f. 1850, d. 1924). I 1924 overtaget af brødrene Ernst Michael Friis (f. 1896) og Poul Jørgen Friis (f. 1901).

Adresse: Ringstedgade 6, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bracht's Boghandel.

Grundl. d. 1. okt. 1896 af H. N. von Bracht (f. 1864, d. 1941). Indehaver siden 1924: Elna Gran (f. 1890).

Adresse: Gammel Kongevej 88, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

G. Brack & Sønner, Roskilde Lervarefabrik.

Grundl. i 1847 af F. Brack (f. 1811, d. 1867). I 1935 overtoges virksomheden af Fritz Brack f. 1896, d. 1949) og C. V. Brack (f. 1893, d. 1949) og i 1949 af de nuværende indehavere, Fritz Bracks enke, fru Erna Brack (f. 1896) og C. V. Bracks datter, fru Lissy Nielsen (f. 1917).

Adresse: Bredgade 5, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brahetrolleborg Garveri.

Grundl. i 1807 af greve Detlev Christian Ernst Reventlow til Brahetrolleborg (f. 1782, d. 1854) med L. Ditt­mann som bestyrer. Nuværende ejer: S. Ditt­mann. Forpagter af garveriet: L. E. Dittmann.

Adresse: Korinth.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage